Modlitwy i pieśni do św. Anny i św. Joachima

               

"Czyńmy świętej Annie dzięki nieustannie..."

"Wielki święty Joachimie, przyjmij nasze błagania..."

 

 Święta Anna i święty Joachim, Rodzice Najświętszej Maryi Panny, od kilku wieków są czczeni w naszej parafii, zwłaszcza w czasie odpustu parafialnego. Odpust ten cieszy się dużą popularnością.

                Od 26 lipca 2007 r., każdego 26 dnia miesiąca przeżywamy nabożeństwo do naszych świętych patronów. Dzięki panu Andrzejowi Szypule i panu organiście Tomaszowi Irzykowi, a także chórowi parafialnemu „Harfa” w naszym kościele, w czasie tego nabożeństwa, rozbrzmiewają pieśni ku czci naszych patronów. To skłoniło mnie do wydrukowania niewielkiego zbioru modlitw i pieśni, aby w ten sposób przyczynić się do jeszcze większego kultu Rodziców Najświętszej Maryi Panny.

                W  zbiorze tym  znajdziemy modlitwy do świętych  Anny i Joachima, Litanię, Nowennę i Godzinki do świętej Anny, a także kilka pieśni śpiewanych w naszym kościele.

                Dobrowolne ofiary składane przy  zakupie tego  „Modlitewnika”  będą przeznaczone na konserwację zabytków w naszym kościele.

                Mam nadzieję, że w przyszłości opracujemy i wydrukujemy nieco poszerzony zbiór modlitw i pieśni z nutami.

 

ks. Henryk Czajka

Główny ołtarz w kościele p.w. św. Anny

Św. Anna - obraz w głównym ołtarzu

Św. Anna i św. Joachim

O Świętych Annie i Joachimie,
Rodzicach Najświętszej Maryi Panny

Świeci Anna i Joachim, obydwoje z rodu królewskiego, są czczeni przez Kościół jako rodzice Najświętszej Maryi Panny, która prawdopodobnie była ich jedynym dzieckiem. O rodzicach Maryi nic pewnego nie wiemy a na pewno istnieli, dlatego zasługują na cześć, choćby ich imiona były tylko umowne. Ich imiona znamy z apokryfów. Ewangelie bowiem milczą zupełnie na temat rodziców Maryi.

Św. Anna jest o wiele bardziej znana w Kościele i popularna wśród wiernych niż jej małżonek św. Joachim. Jako matka Najśw. Maryi Panny doznawała czci szczególnej. Czczono ją od wczesnego okresu chrześcijaństwa. Poświęcono jej liczne kościoły. Ojcowie Kościoła, wiele mówili o jej świętości i przywilejach. Przedstawia się ją często, jak uczy swoja małą córeczkę czytać Pismo św. Jest patronką matek chrześcijańskich.

Kult św. Joachima rozwijał się w miarę kultu Matki Bożej. Św. Joachim podobnie jak św. Anna mieli rozstać się z Maryją na zawsze, kiedy ta była jeszcze dzieckiem. Tradycja oparta na bardzo starych świadectwach podaje, że św. Joachim i Anna w podeszłym wieku przybyli do Galilei i osiedlili się w Jerozolimie. Tam urodziła się i wychowała Matka Boga; tam również oni umarli i zostali pochowani. Na miejscu ich domu w Jerozolimie św. Helena wybudowała w IV wieku kościół.

Święto rodziców Najświętszej Maryi Panny obchodzono najpierw na Wschodzie, osobno św. Joachima i osobno św. Anny albo w jednym dniu. Papież Grzegorz XIII wyznaczył na obchód dorocznej pamiątki rodziców Maryi 26 lipca, zaś papież św. Pius X w 1911 r. wyznaczył osobny dzień dla święta św. Joachima na 16 sierpnia. Najnowsza reforma kalendarza liturgicznego Kościoła łacińskiego ponownie złączyła wspomnienie św. Joachima i św. Anny w dniu 26 lipca jako obowiązkowe.

Wspomnienie św. Joachima i Anny jest dniem wdzięczności dla rodziców, ludzi starszych i emerytów. Jest również dniem modlitwy za rodziców i dziadków.

Św. Anna cieszyła się i do dnia dzisiejszego cieszy szczególna czcią w Polsce. Ku jej czci w naszej Ojczyźnie wzniesiono 184 kościoły. Święta posiada w Polsce kilkanaście sanktuariów. Wśród nich najgłośniejsze to Góra św. Anna w pobliżu Opola, gdzie podąża rocznie do kilkuset tysięcy pielgrzymów. Warto wspomnieć, że i w naszej diecezji jest kilka kościołów, gdzie czczona jest św. Anna, a mianowicie w Kołaczycach, Święcanach, w Ropczycach – Chechły i oczywiście w Niewodnej.

Św. Anna i Joachim są patronami naszej parafii. Od najdawniejszych czasów św. Anna była czczona jako pierwszorzędna patrona kościoła i parafii w dniu 26 lipca, zaś Joachim jako drugorzędny patron był czczony 16 sierpnia. Po najnowszej reformie kalendarza czcimy ich w jednym dniu a mianowicie 26 lipca obchodząc uroczystość odpustową.

Oddając im cześć, polecajmy się ich wstawiennictwu:

Panie, Boże naszych ojców, dzięki św. Joachimowi i Annie dałeś nam Matkę Twojego Wcielonego Syna. Niech ich modlitwy pomogą nam otrzymać zbawienie, które obiecałeś Twemu ludowi. Prosimy o to, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Czyńmy świętej Annie dzięki nieustannie

Czyńmy świętej Annie dzięki nieustannie
za wszystkie Jej dary,
Które nam wydała, morze łask wylała
za ludzi bez miary.

Anna w każdym czasie za nami wstawia się
i Boga nam błaga,
Człowieka ratuje, nim się opiekuje,
Ubogich wspomaga.

Na pomoc przybywa, z rąk śmierci wyrywa
przy ostatnim zgonie.
Nikt przy niej nie zginie, choć w ciężkim terminie,
kogo ma w obronie.

Bo przed życia schyłkiem przybywa z posiłkiem
Anielskiego Chleba;
Kto w drodze ustaje, rękę mu podaje,
Prowadzi do nieba.

Witraż św. Anny

Św Anna - kościół parafialny w Niewodnej

WIELKI ŚWIĘTY JOACHIMIE

W "Rodzinie Bożej" nr 8/21/2005, w artykule pt. "Pieśni od Świętej Anny i Świętego Joachima, w ślad za ks. Henrykiem Czajką ("Rodzina Boża" nr 4/11/2004), pisałem o wspólnym świętowaniu, według najnowszej reformy kalendarza liturgicznego Kościoła łacińskiego, Rodziców Najświętszej Maryi Panny - Św. Joachima i Św. Anny, w dniu 26 lipca każdego roku. W kościele w Niewodnej obie postacie uwidocznione są blisko siebie w pięknych, kolorowych witrażach, od strony ołtarza bocznego Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.
We wspomnianej publikacji cytowałem pieśń do Św. Anny pt. "Anno Święta", wraz zapisem nutowym, która to pieśń zachowała się w niewodzkiej parafii do dziś i jest śpiewana, szczególnie przez parafialny chór "Harfa". Cytowałem także pieśń do Św. Joachima, której tekst pod numerem 281, bez zapisu nutowego, zachował się w zbiorach Julii Świrad, małżonki śp. Stanisława Świrada, niegdyś organisty w Niewodnej. Prosiłem tedy przy końcu artykułu, podobnie jak w strzyżowskim miesięczniku "Nad Wisłokiem", parafian niewodzkich, by melodię pieśni odnaleźć i zapisać.
I oto niedawno, ku mej radości, z rąk Stanisława Świerada, organisty w Szufnarowej, dyrygenta chórów, otrzymałem pięknie sztychowany zapis nutowy i tekstowy pieśni pt. "Wielki Święty Joachimie" z odręczną adnotacją: "Dawna pieśń śpiewana w parafii Niewodna. Melodię i słowa pieśni przekazała Janina Tokarska z parafii Szufnarowa. 19 kwiecień 2006 rok." Bardzo dziękuję! Dzięki życzliwym osobom, "Rodzinie Bożej" i "Nad Wisłokiem", możemy ocalić od zapomnienia dawne przejawy chrześcijańskiej kultury naszego regionu, jakimi są dawne pieśni religijne, a szczególnie ku czci patronów naszej niewodzkiej parafii.
Tak więc modlić się będziemy w naszej parafii na Św. Annę także do Św. Joachima, by oboje pomogli nam w cierniowej nieraz drodze naszego życia, w naszym ziemskim pielgrzymowaniu, prowadząc nas do zbawienia. Cytuję na koniec pomocną w tym względzie modlitwę.
"Panie, Boże naszych ojców, dzięki św. Joachimowi i św. Annie dałeś nam Matkę Twojego Wcielonego Syna. Niech ich modlitwy pomogą nam otrzymać zbawienie, które obiecałeś Twojemu ludowi. Prosimy Cię o to, przez Chrystusa Pana naszego. Amen."
(tekst i melodia pieśni "Wielki Święty Joachimie")

Witraże św. Anny i św. Joachima

Patron koscioła św. Anna i Joachim

Obrazki św. Anny

Powrót

Dzisiaj jest

sobota,
25 maja 2024

(146. dzień roku)

Święta

Sobota, VII Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wsp. Najśw. Maryi Panny w sob. albo wsp. św. Bedy Czcigodnego, prezb. i dr Kościoła albo wsp. św. Grzegorza VII, papieża albo wsp. św....

Licznik

Liczba wyświetleń:
2515775