Historia powstania Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

Wspólczesna rodzina doświadcza wielu różnych zagrożeń, dlatego powstają instytucje, które pragną pomóc rodzinie.
Od 3 maja 1994 r. w diecezji rzeszowskiej rozpoczęło swą działalność Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Oprócz Zarządu diecezjalnego powstają Koła prafialne.

28 kwietnia 2002 r. w Niewodnej powstało Koło tego Stowarzyszenia. Pierwszym prezesem została p. Anna Wójcik, a zastępcą Mariusz Lepak, który od 12 stycznia 2003 r. został Prezesem i jest nim do dzisiaj.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Spotkania Koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich odbywaja się w każdą drugą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 8:00 w Domu parafialnym w Niewodnej.

Zapraszamy wszystkich, a zwłaszcza małżonków do udziału w naszych spotkaniach.

Msza św. dziękczynna z okazji 5-cio lecia SRK i PZC

V rocznica powstania Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i Parafialnego Zespołu Caritas

Uroczyste przyjęcie w Domu Parafialnym

PIELGRZYMIM SZLAKIEM

Tomasz Irzyk
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
w Kalwarii Pacławskiej

        W ostatnią sobotę czerwca (30.06. br.) członkowie naszego Stowarzyszenia udali się do Kalwarii Pacławskiej koło Przemyśla.
        Nasze pielgrzymowanie rozpoczęliśmy poranną Mszą św., której przewodniczył ks. proboszcz Henryk Czajka. Towarzyszył nam także nasz kleryk Tomasz Wójcik. W radosnych nastrojach wyruszyliśmy na spotkanie z Kalwaryjską Panią. Podziwialiśmy przez szybę naszego busa piękne krajobrazy podkarpackiej ziemi.
       W samo południe zatrzymaliśmy się na chwilę w Przemyślu. Zwiedziliśmy przemyską katedrę, gdzie czczona jest cudowna Figura Matki Bożej Jackowej i gdzie znajdują się relikwie św. ks. bpa Józefa Sebastiana Pelczara i bł. ks. Jana Balickiego. Oglądaliśmy, przechodząc obok budynek Wyższego Seminarium Duchownego. Z  dziedzińca zamkowego podziwialiśmy panoramę miasta Przemyśla z błyszczącym z daleka Sanem. Oprócz katedry zwiedziliśmy kilka zabytkowych kościołów, m.in. kościół OO. Franciszkanów, Katedrę Unicką z przepięknym ikonostasem. Po krótkim odpoczynku wyruszyliśmy w dalszą drogę.
       Po południu dotarliśmy do celu naszej pielgrzymki. Krótką modlitwą powitaliśmy Kalwaryjską Panią,  a potem zwiedziliśmy Sanktuarium. Udaliśmy się także do kapliczki św. Marii Magdaleny. Podziwialiśmy również piękne krajobrazy dawnej Rzeczpospolitej (dzisiejszej Ukrainy).
       Z braku czasu nie wędrowaliśmy „Dróżkami Kalwaryjskimi”. Zwiedziliśmy tylko kilka kapliczek. Muszę przyznać, że pątnikom nie brakowało kondycji.
       Po krótkim odpoczynku wyruszyliśmy w drogę powrotną, jadąc przez Rybotycze, pierwszą placówkę naszego ks. proboszcza. Jadąc przez Domaradz, udaliśmy si  na cmentarz, aby pomodlić sie za śp. ks. Macieja Dudka, byłego naszego proboszcza.
       Zmęczeni, ale szczęśliwi, wieczorem wróciliśmy do domu. Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś tam powrócimy.  Zachęcamy takżeinnych parafian do odwiedzenia tego cudownego sanktuarium.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Mariusz Lepak
Działalność Koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
w Niewodnej w 2006 roku

Koło SRK w Niewodnej pragnie przedstawić jak wyglądała nasza działalność w 2006 r. przy Parafii pw. św. Anny i Joachima.
Wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich i Parafialnym Zespołem Caritas, już po raz kolejny zorganizowaliśmy Opłatek Parafialny, w którym uczestniczyło blisko dwieście osób, ponadto nasze koło zorganizowało na plebanii spotkanie Wielkanocne.
W marcu i październiku dla całej parafii, zorganizowaliśmy wyjazd do kina w Rzeszowie na film pt. „Jan Paweł II” i „Karol Papież, który pozostał człowiekiem”. Filmy te w naszej parafii cieszyły się ogromnym powodzeniem.
Z naszej inicjatywy, a ofiarności wielu parafian, - którym serdecznie dziękujemy - został odnowiony następny nagrobek, tym razem śp. ks. Michała Soleckiego, byłego proboszcza w Niewodnej w latach 1852-1893.
Braliśmy czynny udział w spotkaniach, modlitwach, czuwaniach organizowanych w naszej parafii. Rok 2006 był rokiem Najświętszego Serca Pana Jezusa, to też 23 czerwca w dzień zawierzenia Rodzin Bożemu Sercu, w rodzinach naszej parafii rozpoczyna się Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa - SRK bardzo mocno poparło propozycję ks. proboszcza, angażując się w jego realizację.
Członkowie Koła bardzo często i z wielkim zaangażowaniem,-choć nie jest to widoczne „gołym okiem” i niezbyt dobrze postrzegane przez niektóre osoby,- pomagają ks. proboszczowi przy wielu pracach na plebanii i w kościele.
W tym roku został zorganizowany wieniec dożynkowy, który co prawda nie był wystawiany przez Koło SRK, lecz przez grupę z Wiśniowej-Balice, ale w grupie tej uczestniczyły osoby z SRK, a pomysłodawcą i wykonawcą tego przepięknego wieńca była pani Lucyna Nizicka, której przy tej okazji pragniemy serdecznie podziękować, nie tylko za wykonanie wieńca, ale za wiele innych prac na rzecz naszej wspólnoty parafialnej. Grupa ta wraz z wieńcem reprezentowała parafię Niewodna na dożynkach Diecezjalnych w Rzeszowie, gdzie wieniec i jego wykonawczyni zyskała wielkie uznanie ks. biskupa Kazimierza Górnego. Należy również zaznaczyć, że przy pracach innych wieńców, członkowie Koła SRK też brali czynny udział.
Dożynki Gminne w 2006 r. odbywały się w Niewodnej i tutaj między innymi państwo Kazimiera i Stanisław Mikuszewscy włożyli ogromny wkład pracy w przygotowanie tego spotkania, a są to członkowie SRK, serdecznie im za to dziękujemy.
W dniu 25 listopada 2006 r. korzystając z zaproszenia, w osobach ks. Henryka Czajka, państwa Agaty i Franciszka Szczotkowskich, Krystyny i Mariusza Lepak, wzięliśmy udział w Kongresie Rodzin Diecezji Rzeszowskiej, który odbył się w Katedrze Rzeszowskiej pod przewodnictwem Ks. Biskupa Ordynariusza Kazimierza Górnego.
Nie sposób nie wspomnieć o ogromnym wydarzeniu jakie miało miejsce w 8 grudnia w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie, gdzie nasz rodak ks. dr Jan Niemiec pochodzący z Kozłówka - gościł w naszej parafii w 2005 r. i na spotkaniu SRK opowiadał o pracy w państwie, gdzie komuna wyrządziła tyle zła - został wyświęcony na biskupa pomocniczego Diecezji Kamieniecko-Podolskiej. Cieszymy się bardzo, że mieliśmy okazję spotkać tak wspaniałą osobę.
Na rzecz naszego Koła pracują często pojedyncze osoby, które wyjeżdżają i na zewnątrz reprezentują parafię, nie robiąc przy tym większego rozgłosu.
O działalności SRK można przeczytać w naszej, co miesiąc wydawanej, gazetce Rodzina Boża.
Dodam jeszcze, że w każdą drugą niedzielę miesiąca po rannej Mszy św. mamy nasze spotkania.
Na koniec chcemy podziękować wszystkim, za pracę i pomoc na rzecz Koła, a w szczególności ks. proboszczowi Henrykowi Czajce - naszemu asystentowi, za opiekę i modlitwę.
Bóg zapłać!

Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

Kolejny rok działalności
Koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

W ostatnim roku działalność Koła była trochę mniej aktywna niż w poprzednich latach. Złożyło się na to kilka powodów, o których nie chciałbym pisać.
Wspólna modlitwa, odmawianie różańca, adoracje Najświętszego Sakramentu, comiesięczne spotkania i rozmowy z naszym asystentem, wspierają i pobudzają nas do dalszej pracy.
Z wielkim bólem serca przeżywaliśmy śmierć naszego najukochańszego Ojca św. Jana Pawła II. Te chwile umocniły nas w przekonaniu, że warto coś czynić dla dobra drugiego człowieka, parafii czy środowiska, dlatego też członkowie Koła angażują się w pracę na rzecz wspólnoty parafialnej.
W naszych modlitwach i rozważaniach pamiętamy o zmarłych kapłanach, o rocznicach narodowych. Dzięki ofiarności wielu parafian, odnowiliśmy pomnik ks. Jana Baraniewskiego – budowniczego naszego kościoła.
W czasie wizytacji kanonicznej parafii, którą przeprowadził ks. biskup Edward Białogłowski przedstawiliśmy program naszej ponad dwuletniej działalności.
W lipcu zorganizowaliśmy spotkanie z ks. doktorem Janem Niemcem – Rektorem Wyższego Seminarium Duchownego pw. Świętego Ducha w Gródku na Podolu (Ukraina).
W sierpniu wzięliśmy udział w drodze Krzyżowej na Górę Grzywacką w Kątach, którą poprowadził nasz ks. proboszcz, zaś we wrześniu zorganizowaliśmy, po raz kolejny spotkanie przy ognisku w Jazowej. W tym miejscu pragnę podziękować państwu Szczotkowskim za miłe przyjęcie nas u siebie.
Wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich i Parafialnym Zespołem Caritas jesteśmy współorganizatorami opłatka parafialnego, który co roku przyciąga coraz więcej parafian. W tym roku uczestniczyło w nim blisko 200 osób.
Co miesiąc wydajemy gazetkę parafialną „Rodzina Boża”. Cieszy nas fakt, że coraz więcej osób jest zainteresowanych tą gazetką. Nie tylko ją czytają, ale też i piszą w niej swoje artykuły. Zachęcamy także inne osoby do pisania.
Pragnę podziękować członkom Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i wszystkim, którzy wspierają naszą działalność. Jednocześnie zachęcam do zaangażowania się w działalność naszego Koła. Nie patrzmy na tych, którzy dużo mówią, a nic nie robią, lecz sami zaangażujmy się w działalność naszego Stowarzyszenia lub innych organizacji parafialnych. Gdy będzie nas wielu, wówczas łatwiej i więcej możemy zrobić dla siebie, dla naszej wspólnoty parafialnej.

Opłatek Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej - 5.01.2008 r.

Na spotkaniu opłatkowym byli obecni przedstawiciele SRK z naszej parafii

Powrót

Czas na podsumowanie SRK

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Rodzin Katolickich z Niewodnej za 2007 r. ma nieco odmienny charakter niż w latach poprzednich. Nie będzie zawierać dat czy też stwierdzeń: zrobiliśmy, wykonaliśmy, zorganizowaliśmy. Nasza działalność w ubiegłym roku wplatała się w działalność innych organizacji. W miarę możliwości podtrzymywaliśmy nasze plany czy postanowienia.

W kwietniu 2007 r. wraz z Parafialnym Zespołem Caritas świętowaliśmy  „nasz mały jubileusz”. Czas odmierzył 5 lat naszego istnienia.

W chwili obecnej w naszym kole biorących czynnie udział w spotkaniach jest zaledwie 12 osób i nie przeszkodziło to nam, aby czynnie włączyć się w organizacje ważnych uroczystości kościelnych. Takim wydarzeniem w naszej parafii była wizyta Ks. Biskupa Edwarda Białogłowskiego, który udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży z naszego dekanatu i poświęcił odremontowany Dom Parafialny.  Są też inne prace, które można powiedzieć wpisane zostały na stałe w działalność naszego Koła, ale zbyt małe to rzeczy, aby o nich pisać.

Warto tylko wspomnieć,  że w styczniu  obecnego roku minęło 5 lat od wydania pierwszego numeru  gazety „Rodzina Boża”.

W ostatnią sobotę czerwca wraz z naszym opiekunem ks. Henrykiem Czajką oraz klerykiem Tomaszem Wójcikiem pielgrzymowaliśmy do Kalwarii Pacławskiej. Spotkanie z Kalwaryjską Panią pozostanie w naszej pamięci, jak również urokliwy Przemyśl wraz z Katedrą Przemyską, dziedzińcem zamkowym, Katedrą Unicką. W drodze powrotnej na krótką chwilę zatrzymaliśmy się przy grobie ks. Macieja Dudka, aby odmówić za niego modlitwę. Pamiętamy także o grobach innych księży, którzy pracowali w naszej parafii a spoczywają na naszym cmentarzu w Niewodnej.

Minął kolejny rok działalności naszego Koła. Czas spędzony przy pracy, jak również przy ognisku, czy też na wycieczce, wnosi w nasze nieraz zabiegane życie wiele radości. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nas w działaniu i pozytywnie oceniają nasza pracę. 

Zarząd SRK w Niewodnej

Ważniejsze wydarzenia w SRK

W Poniedziałek Wielkanocny (24.03) został poświęcony ornat ufundowany przez Parafialny Zespół Caritas i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Ornat ten będzie używany m.in. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego i w czasie nabożeństw ku czci Miłosierdzia Bożego w trzecie piątki miesiąca.

W Niedzielę Bożego Miłosierdzia (30.03) w Domu Parafialnym w Niewodnej odbyło się wspólne śniadanie wielkanocne - Rady Duszpasterskiej, Parafialnego Zespołu Caritas i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

Pielgrzymka SRK i PZC na góre Liwocz - 27.04.2008 r.

Pielgrzymka Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i przedstawicieli Parafialnego Zespołu Caritas z Niewodnej do Krzyża na górze Liwocz

Powrót


Zarząd Koła SRK w Niewodnej


Podsumowanie działalności Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
przy parafii Niewodna za rok 2008

 

Początek nowego roku to czas na spojrzenie wstecz. Zapisujemy minione wydarzenia w sprawozdaniach, robimy podsumowania, zestawienia.
 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich działające w naszej parafii również dokonało podsumowania tego wszystkiego, co udało się nam zrealizować.
 Koło liczy w dalszym ciągu zaledwie tylko 12 osób. Spotykamy się w każdą drugą niedzielę miesiąca po porannej Mszy św. Na tych właśnie spotkaniach ks. proboszcz nakreśla kierunki działania, a my w miarę możliwości staramy się je realizować. Urzeczywistnianie owych celów odbywa się przede wszystkim w naszym codziennym życiu. Udaje się również połączyć naszą pracę z działalnością innych grup z parafii. Tu należy wspomnieć wspólną organizację Spotkania Opłatkowego czy też  Śniadania Wielkanocnego.
 Byliśmy obecni na adoracjach Najświętszego Sakramentu, jak również braliśmy udział w peregrynacji relikwii bł. Karoliny Kózki oraz czuwaniach modlitewnych organizowanych przez młodzież z KSM-u z okazji Dni Papieskich.
 W kwietniu wraz z członkami Parafialnego Zespołu Caritas wybraliśmy się na autokarową wycieczkę - pielgrzymkę na Górę Liwocz (562 m.n.p.m.). Góra ta jest położona nieopodal Jasła, we wschodniej części Pogórza Ciężkowickiego, a na jej szczycie znajduje się 20-metrowy krzyż z tarasem widokowym, z którego rozlegają się przepiękne widoki na okolice. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych można zobaczyć nawet Tatry. Na szczyt wiedzie wiele ścieżek; a wzdłuż głównej trasy wykonane zostały przepiękne stacje Drogi Krzyżowej.
 Tradycyjnie członkowie Stowarzyszenia reprezentowali naszą parafię na Diecezjalnym Dziękczynieniu za plony ziemi w Rzeszowie.
 Na początku września wzięliśmy udział w spotkaniu z ks. biskupem Janem Niemcem, obecnie pełniącym posługę duszpasterską na Ukrainie.
 W październiku zorganizowaliśmy wyjazd do kina na film o papieżu Janie Pawle II "Świadectwo", opartym na książce kard. Stanisława Dziwisza pod tym samym tytułem.
 Czynnie włączaliśmy się w obchody Dni Papieskich, 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 24. rocznicy męczeńskiej śmierci Sł. Bożego ks. Jerzego Popiełuszki, choćby poprzez dekorowanie kościoła na te okazje.
 Nie zapomnieliśmy również o naszych Pasterzach, ks. kanoniku Michale Pelczarze, który w ubiegłym roku obchodził Złoty Jubileusz święceń kapłańskich, a także o ks. proboszczu Henryku Czajce, świętującym 20 - lecie święceń kapłańskich oraz 5- lecie posługi duszpasterskiej w Niewodnej. Pamiętamy również o zmarłych księżach z naszej parafii.
 Wykonaliśmy też inne drobne prace, które, wpisały się już w naszą historię, lecz są one zbyt małe, aby o nich pisać. Jednak wiemy, że przysłowia są mądrością narodów i wierzymy, że "mała rzecz cieszy najbardziej". W końcu wielkie dzieła zaczynają się od rzeczy małych.
 Kończąc dziękujemy wszystkim, którzy w jakiś sposób wspierali nasze Koło. Szczególne podziękowania kierujemy do naszego duchowego opiekuna, ks. proboszcza Henryka Czajki. To, czego nie udało nam się zrealizować w roku ubiegłym, postaramy się wspólnymi siłami urzeczywistnić w tym roku.

„Ogromnie wiele zależy od tego,
jaką każdy z was przyjmie miarę swojego życia,
swojego człowieczeństwa”.
 Jan Paweł II


Wycieczka Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

Domaradz, Blizne, Strachocina i Haczów - 5.07.2009 r.

Powrót

Niedzielne pielgrzymowanie

Czas wakacyjnego odpoczynku w pełni. W naszej parafii to również czas wyjazdów: pielgrzymek, wycieczek organizowanych w ramach prowadzonej przez ks. proboszcza Henryka świetlicy parafialnej. Członkowie Chóru Parafialnego "Harfa" czy też strażacy z Niewodnej ustalają trasę, dzieci i młodzież już wspominają wyprawy i to zapewne zmobilizowało i nas, tzn. członków SRK.
 W niedzielne lipcowe popołudnie wyruszyliśmy na planowaną już wielokrotnie pielgrzymkę do Strachociny. Po drodze zatrzymaliśmy się w Domaradzu, gdzie udaliśmy się na grób śp. ks. Macieja Dudka, aby tam pod przewodnictwem ks. proboszcza pomodlić się za duszę zmarłego kapłana.
 Dalej trasa pielgrzymki ułożyła się przez sanktuaria - zabytki klasy zerowej najbliższej okolicy: Blizne, Strachocina, Haczów.
 Najcenniejszym zabytkiem Bliznego jest drewniany kościół  pw. Wszystkich Świętych, zbudowany w stylu gotyckim w połowie XV wieku. Obok świątyni znajdują się zabudowania parafialne: wikarówka(1699 r.), w której mieści się muzeum parafialne, drewniany budynek gospodarczy, wozownia, szkoła parafialna z 1866 r. i szpital dla ubogich z połowy XIX wieku. Kościelno - plebański zespół zabytkowy w Bliznem został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO w 2003 r.
 Zapewne wrócimy jeszcze do Bliznego, aby móc zobaczyć z bliska wnętrze kościoła i przepiękną polichromię, wykonywaną na przestrzeni kilku stuleci - od XVI do XVIII wieku.
 Strachocina - nasz główny cel niedzielnego pielgrzymowania, jest ośrodkiem kultu św. Andrzeja Boboli. W latach 80-tych sprowadzono tu relikwie Świętego, który sam poprzez znaki domagał się i był inicjatorem swojego kultu. Miejscowość ta kojarzyć nam się będzie także ze Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej i powstałym pierwszym w Polsce Niepokalanowem żeńskim. Zgromadzenie zostało założone przez siostry z Japonii, dlatego w przyklasztornym parku rosną japońskie wiśnie sakura, w Polsce raczej niespotykane. W ogrodzie przyklasztornym umieszczona jest figura Najświętszej Marii Panny Królowej Pokoju. Matka Boża przedstawiona jest w tradycyjnym japońskim stroju, tzw. kimonie - chyba jako jedyna w Polsce. Nie ominęliśmy także kopca, gdzie stoi figura Chrystusa Króla Wszechświata, a u jego stóp można zaczerpnąć źródlanej wody. Zwiedzanie Strachociny dopełnił pobyt na Bobolówce - miejscu uświęconym obecnością Andrzeja Boboli w latach 1520- 1686. W każdy 16-ty dzień miesiąca od czerwca do października organizowane są tu modlitewne spotkania ze św. Andrzejem Bobolą. Warto wspomnieć, iż w Strachocinie proboszczem był śp. ks. Ryszard Mucha z Niewodnej.
 Następnym, a zarazem ostatnim punktem niedzielnego pielgrzymowania był Haczów - wieś zwana królewską. W 1360 r. za pozwoleniem króla Kazimierza Wielkiego otrzymała lokację na prawie magdeburskim. Lokacja ta została potwierdzona przez króla Władysława Jagiełłę, a jednocześnie w tym samym roku utworzył on parafię rzymsko - katolicką. Największym zabytkiem Haczowa jest drewniany kościół - dzisiaj uznawany za najstarszy nie tylko w Polsce, ale i w skali światowej. W latach 50-tych po przeniesieniu nabożeństw do nowego kościoła stał się bez zgody parafii własnością władz komunistycznych. Chciano go przenieść do skansenu w Sanoku. Ostatecznie przeniesiono wyposażenie kościoła (ołtarze, ławki, obrazy), które następnie w latach 80-tych wróciły ponownie do Haczowa a kościół został przejęty przez parafię rzymsko-katolicką. W 2000 r. został przywrócony do kultu religijnego, a w 2003 r. wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
 Każde miejsce naszego pielgrzymowania jest warte szczegółowego opisania, ma swoją bogatą historię a informacje zawarte w artykule to tylko ogólny zarys pochodzący z tablic informacyjnych umieszczonych przed każdym z zabytków. Wielu z nas było tam po raz pierwszy. Niekiedy wystarczy naprawdę niewiele czasu, by zobaczyć tyle ciekawych miejsc i to w niedalekiej okolicy.
 Sprawdza się stare przysłowie: "Cudze chwalicie, swego nie znacie; sami nie wiecie, co posiadacie".

 Artykuł: Lucyny Nizickiej

Dzisiaj jest

sobota,
25 maja 2024

(146. dzień roku)

Święta

Sobota, VII Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wsp. Najśw. Maryi Panny w sob. albo wsp. św. Bedy Czcigodnego, prezb. i dr Kościoła albo wsp. św. Grzegorza VII, papieża albo wsp. św....

Licznik

Liczba wyświetleń:
2515732