Parafialny Zespół Caritas


Spotkania Parafialnego Zespołu Caritas odbywają się w każdą trzecią niedziele miesiąca po Mszy św. o godz. 8:00 w Domu parafialnym w Niewodnej.

 

Serdecznie zapraszamy nowych członków do naszej wspólnoty. 


Nasze konto

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS
Parafia św. Anny w Niewodnej

 BANK SPÓŁDZIELCZY STRZYŻÓW
Oddział Wiśniowa

Nr konta 54 91681043 4200 2802 2000 0010

Spotkanie osób starszych i chorych

…Aby zauważyć piękno otaczającego nas świata, trzeba otworzyć oczyBy zauważyć człowieka i jego cierpienie trzeba otworzyć serce

 Tradycją Parafialnego Zespołu Caritas jest  organizowanie spotkania  m.in. dla osób starszych, samotnych i chorych. Ostatnie takie spotkanie miało miejsce 12.10.2013 r. Spotkanie poprzedziła Msza św. odprawiona o godzinie 9-ej w intencji chorych przez  ks. proboszcza oraz występem chóru parafialnego „Harfa”. Po Mszy św. wszyscy zgromadzeni udali się do Domu Parafialnego na uroczyste śniadanie. Po wspólnej modlitwie, której przewodniczył  ks. proboszcz, wszyscy zasiedli do stołu. Panie z Parafialnego Zespołu Caritas przygotowały śniadanie oraz pyszne domowe wypieki.  Przy wspólnym stole zgromadziło się prawie 40 osób. W miłej atmosferze mogli ze sobą porozmawiać, powspominać a także pośpiewać. Ideą organizowania takich spotkań nie jest tylko przygotowanie śniadania, ale przede wszystkim stworzenie okazji do wyjścia z domu, kontaktu z innymi ludźmi oraz okazanie pamięci, że są wśród nas tacy, którzy tego potrzebują. Pięknie napisał o tym bł. Jan Paweł II w liście do osób w podeszłym wieku: Ludzie starzy pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość, są strażnikami pamięci zbiorowej, a więc mają szczególny tytuł, aby być wyrazicielami wspólnych ideałów i wartości, które są podstawą i regułą życia społecznego. Cieszy nas, że robiąc tak niewiele, mogłyśmy sprawić radość naszym bliźnim. Wszystkim dziękujemy za tak liczne przybycie.  Mamy nadzieję, że organizowane przez nas spotkania cieszą się uznaniem ich uczestników, czego świadectwem może być sugestia, aby takie spotkania można było organizować dwa razy w roku - na wiosnę np. śniadanie wielkanocne i tradycyjnie jesienią.

10. lat działalności

Parafialnego Zespołu Caritas w Niewodnej

 

Prymas Stefan kardynał Wyszyński mówił przed laty, że: „niektórzy chorują na wielkopański gest nie- dopuszczania świeckich do zadań i funkcji w Kościele”. Słowa te wypowiedziane kilkadziesiąt lat temu warto dziś przypomnieć i cieszyć się, że obecnie Kościół dopuszcza  świeckich do wielu funkcji.
 Do zadań PZC należy mobilizacja całej wspólnoty parafialnej do posługi charytatywnej, rozpoznawanie potrzeb na terenie parafii oraz organizowanie pomocy w obrębie parafii. W pierwszej kolejności chodzi o szeroko pojęte świadectwo miłości czynnej. Członkowie PZC powinni propagować miłość bliźniego modlitwą, słowem i czynem. Zadania te mogą realizować przez rozmowy i kontakty osobiste z parafianami, nabożeństwa i katechezy okolicznościowe, a także poprzez szerzenie informacji o pracy charytatywnej w parafii.
 Parafialny Zespół Caritas w Niewodnej działa od kwietnia 2002 r., czyli już 10 lat. Został założony przez byłego proboszcza ks. kanonika Michała Pelczara.
 W latach 2004 - 2006  w naszym Zespole działało 15 osób. Niektóre panie jednak zrezygnowały z aktywnej działalnosci ze względu na wiek i choroby. Obenie jest nas tylko 8 osób. Zapraszamy więc do działalności i wspólpracy w naszym Zespole Caritas nowych członków.
 Jako członkowie PZC organizujemy w naszej parafii imprezy charytatywne, tj. m.in.: ognisko dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, spotkania dla osób starszych i chorych z okazji Tygodnia Miłosierdzia, paczki dla dzieci z okazji św. Mikołaja, jak również paczki dla osób starszych, samotnych oraz rodzin ubogich z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy.
 Ponadto kilka razy w roku rozprowadzamy żywność z Unii Europejskiej, organizujemy zbiórki do puszek na różnorakie cele charytatywne. W okresie Wielkanocy przygotowujemy chlebki, baranki i pisanki, z których dochód jest przeznaczony na cele dobroczynne.
 W imieniu własnym, jak również w imieniu tych, którym pomagamy, pragniemy serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom, bez pomocy których niemożliwa byłaby nasza działalność.
 Działalność dobroczynną bardzo trafnie ujął w słowach Jan Paweł II: „Miłość stanowi najwymowniejszą formę ewangelizacji, gdyż odpowiadając na potrzeby cielesne, objawia ludziom miłość Boga, który jest Opatrznością i Ojcem, zawsze troszczącym sie o każdego. Nie chodzi o zaspokajanie jedynie materialnych potrzeb bliźniego, jak głód, pragnienie, brak mieszkania, opieka lekarska, lecz o osobiste doświadczenie miłości Boga. Dzięki wolontariatowi chrześcijanin staje się świadkiem Bożej miłości; głosi ją, a przez odważne i prorocze działania czyni ją namacalną”.
 Powyższe motto niech towarzyszy nam na kolejne lata działalności Parafialnego Zespołu Caritas w Niewodnej.

Zofia Banaś - Przewodnicząca PZC

Spotkanie dla chorych i starszych

Tydzień Miłosierdzia - Spotkanie dla chorych i starszych zorganizowane w Domu Parafialnym przez Parafialny Zespół Caritas 13.10.2007 r.

Powrót

SPOTKANIE DLA OSÓB STARSZYCH, CHORYCH I SAMOTNYCH

 Bądźmy miłosierni na co dzień ...

 

13. października, na zakończenie Tygodnia Miłosierdzia, odbyło się tradycyjne spotkanie dla osób starszych, samotnych z naszej parafii, zorganizowane przez Parafialny Zespół Caritas.

Jak co roku rozpoczęło się ono o godz. 9.00 Mszą św. w intencji wyżej wymienionych, którą odprawił ks. Proboszcz. Następną częścią był poczęstunek przygotowany w Domu Parafialnym. Zapewne lepszy „dostęp” spowodował, że przybyło wielu starszych parafian, co świadczy także o tym, że nasze spotkania cieszą się aprobatą z ich strony.

Wielu przybyłych deklarowało swą obecność za rok. Miejmy nadzieje, że spotkamy się znów i nikogo nie zabraknie. Prośmy Dobrego Boga o zdrowie dla wszystkich starszych, chorych, samotnych i dla nas wszystkich.

Warto dodać, że mamy pamiętać o starszych nie tylko w Tygodniu Miłosierdzia, ale każdego dnia. Otaczajmy ich swą opieką, dobrym słowem, uśmiechem. Bądźmy miłosierni na co dzień, a nie jedynie od święta... . To wcale nie jest takie trudne. Brońmy godności własnej i godności drugiego człowieka, czego przez całe życie uczył nas Sługa Boży Jan Paweł II.

 

Arytkuł nappisany przez Dorotę Tomaszewską-Ząbik

Msza św. dziękczynna z okazji 5-cio lecia SRK i PZC

Uroczyste spotkanie z udziałem ks. dziekana Stanisława Tomaszka - 22.04.2007

Przedstawiciele PZC

DZIEŃ DZIECKA PRZY KOŚCIELE W NIEWODNEJ


 Już kolejny raz, 31 maja po ostatniej majówce, plac wokół kościoła zapełnił się dzieciakami i nie tylko, bowiem i dorośli chcieli w tym dniu poczuć się dziećmi...  Wszystko jednak wskazywało, że tradycyjnego ogniska z okazji Dnia Dziecka nie będzie, gdyż prognoza pogody nie zapowiadała się najlepiej. Od rana krążyły ciemne, deszczowe chmury, ale znajomości ks. proboszcza zrobiły swoje i niebo rozjaśniło się, i wcale nie miało się na deszcz.
  Panie z Caritasu postarały się o kiełbaskę, herbatkę i napoje, a ksiądz o cukierki i zabawa się rozpoczęła. Niezastąpiony pan Andrzej Wójcik, to też już tradycja, stał na straży skwierczących kiełbasek, a pan Grzegorz Tomaszewski zamaszyście wymachiwał kolorową chustą. Pomoc okazali także tatusiowie, którzy skrzętnie pilnowali porządku, tylko zmęczone mamy obsiadły pniaki, ale cóż się dziwić, one zawsze są zmęczone.
 Za to pełnią energii tryskały niezmordowane dzieciaki. Piłka nożna, chusta, rowery, bieganina, a nawet mini plastikowy golf, wypełniały radosną zabawę. Rozbrykana dziatwa nie zapomniała także odwiedzić czworonogów ks. proboszcza, które z żalem i smutkiem w oku nie zaznały wolności...
  Wieczór ten należał  chyba do udanych, sądząc po minach uczestników, nawet dziadkowie mogli w tym dniu poczuć się dziećmi.
  Jednak wszystko co dobre, szybko się kończy. Gwar wieczoru powoli zaczął cichnąć... Ale nie martwcie się, za rok znów się spotkamy!!!
 W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego spotkania, wszystkim razem i każdemu z osobna

Sprawozdanie z działalności Parafialnego Zespołu Caritas - Rok 2006

Dorota Tomaszewska-Ząbik

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS - ROK 2006

Można powiedzieć, że podobnie jak w latach ubiegłych, Parafialny Zespół Caritas w Niewodnej działał prężnie. Pomocą zostało objętych wiele rodzin, ludzi samotnych oraz dzieci naszej parafii. Dla uniknięcia wszelkich niepotrzebnych plotek, nie podajemy kwot ani nazwisk osób, którym pomagaliśmy w ciągu roku.
W styczniu byliśmy współorganizatorami opłatka parafialnego, obdarzyliśmy skromnymi podarkami występujące na nim dzieciaki z naszej szkoły.
W okresie świąt wielkanocnych rozprowadziliśmy w Wielki Czwartek chlebki, baranki, babki oraz pisanki wielkanocne. Zebrane datki przeznaczyliśmy na potrzeby charytatywne w parafii.
Podobnie, jak w roku ubiegłym zorganizowane zostało śniadanie wielkanocne wspólnie z innymi grupami parafialnymi.
W kwietniu została przeprowadzona zbiórka do puszek, na rzecz poważnie chorej parafianki.
23 maja została rozdana żywność przekazana nam przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Otrzymały ją rodziny wielodzietne i osoby samotne.
1 czerwca z okazji Dnia Dziecka, co stało się już tradycją, zostało zorganizowane ognisko dla wszystkich dzieci naszej parafii z pieczeniem kiełbasek, grami ruchowymi i wielkim "hałasem" koło kościoła.
W sierpniu na wakacyjną kolonię, zorganizowaną przez Caritas Diecezjalny do Myczkowiec pojechało 13 dzieci z naszej parafii. Parafialny Zespół ze środków zebranych na koncie zapłacił 342 zł za autobus, który zawiózł i przywiózł te dzieci
We wrześniu część zgromadzonych środków przeznaczyliśmy na zakup podręczników dla dwojga uczniów oraz opłacenie ubezpieczenia szkolnego dla pięciorga dzieci.
W październiku odbyło się spotkanie formacyjne we Frysztaku, w którym uczestniczyły panie H. Wójcik, M. Bradlińska i Z. Bieleń.
7 października na zakończenie Tygodnia Miłosierdzia, już po raz drugi, zorganizowaliśmy spotkanie dla osób starszych, chorych i samotnych naszej parafii, poprzedziła je oczywiście Msza św. w ich intencji. Uczestnicy tego spotkania zwrócili się do nas z prośbą, aby takie spotkania odbywały się częściej.
Również w październiku, tak jak w maju, rozprowadzane zostały racje żywnościowe przekazane nam przez Caritas Diecezjalny. Skorzystało z nich ponad 20 rodzin.
3 grudnia została przeprowadzona przed kościołem zbiórka do puszek, jako "Pomoc dla św. Mikołaja", dzięki niej na spotkaniu ze Świętym podarkami zostało obdarowanych dwadzieścioro dwoje dzieci.
Podsumowując naszą pracę należy podkreślić, że jednym sprawia ona radość i niesie pomoc, lecz jest wielu, którzy tylko krytykują, posądzają i plotkują. Dla nas liczą się Ci pierwsi, bo to co robimy, to nie robimy dla siebie tylko dla innych, często kosztem własnego czasu a nawet nerwów, ale mimo to chcemy nadal to robić i pomagać tym, którzy tego od nas oczekują. Pomagać innym, to pomagać sobie i to wcale nie pod względem materialnym!!! Szkoda, że w naszej parafii jest jeszcze wiele takich osób, które krytycznie odnoszą się do naszej działalności, może przyłączycie się do nas, aby zobaczyć, co to znaczy pomagać innym...
Podkreślę jednak, że bez pomocy wielu ofiarnych Parafian nie udałoby się zrobić wielu rzeczy, bo tak naprawdę to Wasza pomoc jest najważniejsza. Dziękujemy za ofiary składane na cele charytatywne w trzecie piątki miesiąca w czasie Nabożeństwa ku czci Miłosierdzia Bożego i za wszelkie inne datki. Bóg zapłać!
Warto jeszcze wspomnieć, że prowadzimy kronikę naszej działalności, księgę rachunkową, w której zapisujemy stan kasy (wszystkie ofiary i wydatki). Posiadamy także własne konto bankowe.
Mamy nadzieję, że kolejny rozpoczęty nowy rok będzie dla nas wszystkich łaskawy, a niedawno narodzony Boży Syn będzie nam wszystkim błogosławił, czego w imieniu całego Zespołu życzę nam wszystkim. Nauczmy dzielić się miłością!!!!
Przypomnę, że spotkania Parafialnego Zespołu Caritas w naszej parafii odbywają się po rannej Mszy św. w każdą trzecią niedzielę miesiąca. Zapraszamy do przyłączenia się do naszego Zespołu.

Tydzień Miłosierdzia w Niewodnej

"Przywróćmy nadzieję potrzebującym"

Pod takim hasłem 1 października rozpoczął się 62. Tydzień Miłosierdzia. Przypomina nam, chrześcijanom, o potrzebie dzielenia się miłosierdziem z tymi, którzy tego najbardziej potrzebują. Nie znaczy to, że tylko w tym tygodniu mamy okazywać sobie wzajemną dobroć i pomoc, ale mamy to czynić przez całe swoje życie.
Wiernym przykładem i wzorem do naśladowania niech będzie dla nas osoba Sługi Bożego Jana Pawła II, który przez cały czas dzielił się miłosierdziem z innymi. Nieprzypadkowo VI Dniu Papieskiemu towarzyszy hasło: „Jan Paweł II - Sługa Miłosierdzia”. Niemal w każdej swej wypowiedzi zachęcał On do niesienia pomocy biednym, poszkodowanym, bezbronnym, starszym i samotnym. Był, jest i na zawsze będzie Sługą Miłosierdzia.
W myśl tegorocznego przesłania Tygodnia Miłosierdzia, Parafialny Zespół Caritas już po raz drugi zorganizował spotkanie dla osób starszych, samotnych, chorych naszej parafii. Miało ono miejsce w sobotę 7 października br.
Tradycyjnie rozpoczęło się Mszą św., którą odprawił ks. proboszcz w intecji wyżej wymienionych. Po nabożeństwie ci, którzy mieli życzenie udali się do Klubu Seniora, gdzie czekał skromny poczęstunek. Przy stole „zastawionym” pysznymi ciastami i kanapkami, przygotowanymi przez panie z Parafialnego Zespołu Caritas, zasiadło wiele starszych a nawet bardzo młodych, choć samotnych osób.
Czas wypełniały rozmowy, żarty, tematy dnia dzisiejszego, a także „chóralny” śpiew. Na twarzach zgromadzonych widać było radość i zadowolenie. Pojawiły się słowa podziękowania, a nawet propozycje, by częściej organizować takie spotkania.
Jest to dla nas znakiem, że rzeczy, które nie wymagają wielkiego wysiłku, mogą sprawić radość innym. Wedle porzekadła: „mała rzecz, a cieszy”, będziemy się starać, aby takie spotkania odbywały się częściej.
Jedynym chyba tylko utrudnieniem dla osób starszych było „dotarcie” do Klubu Seniora, ale mamy nadzieję, że już w niedługim czasie będziemy mogli korzystać z Domu Parafialnego, do którego prowadzi „łatwiejsza” droga, niewymagająca zbytniego wysiłku fizycznego.
Spodziewamy się, że na kolejne spotkania przybędzie więcej osób. Przecież nasza parafia nie jest aż tak mała. Pokusą może okażą się poniższe zdjęcia.
Zatem do następnego razu, a przez ten cały czas niech towarzyszą nam słowa Sługi Bożego Jana Pawła II: " Dzielmy się miłosierdziem".

Mikołaj w Niewodnej

Jak co roku 6. grudnia każde dziecko i małe, i to duże, czeka na św. Mikołaja, a raczej na prezenty, które on roznosi.
 Trzeba zaznaczyć, że ta tradycja została zupełnie zmieniona, rzadko ktoś pamięta o prawdziwym świętym, który był biskupem i rozdał cały majątek biednym i pokrzywdzonym. Dziś idealizuje się amerykańskiego krasnala w czerwonym kubraczku, który mało ma wspólnego z historycznym św. Mikołajem. Większość dzieci, a nawet dorosłych, nie  wie kim był, kiedy i gdzie żył św. Mikołaj. Dlatego zanim obdarujemy dzieciaki prezentami, warto najpierw przypomnieć im postać świętego.
 Do naszej parafii już kolejny raz przybył Mikołaj, aby przekazać dzieciom podarki. W czwartkowy wieczór zawitał do naszego kościoła oczekiwany gość. I nie był to amerykański krasnal, lecz prawdziwy święty.   W przygotowaniu prezentów pomogły panie z Parafialnego Zespołu Caritas oraz rodzice. Dzięki hojności parafian, za co bardzo dziękujemy, mogliśmy sprawić radość wielu dzieciakom z naszej wspólnoty parafialnej. Miło było popatrzeć na uśmiechnięte buzie, a u niektórych nawet przejęcie i strach, który szybko minął po przytuleniu się do brody świętego. Muszę tu wspomnieć, że i nasz proboszcz był bardzo grzeczny, gdyż otrzymał wiele podarków i nie krył zdziwienia z tego powodu.
 Pragnę podziękować w tym miejscu przede wszystkim św. Mikołajowi, że zechciał nas osobiście odwiedzić, parafianom za pomoc finansową, młodzieży z KSM-u za przeprowadzoną zbiórkę oraz paniom, które przygotowały prezenty.
Św. Mikołaju przyjedź do nas za rok!!!

Mikołaj w kosciele w Niewodnej

Mikołaj rozdaje prezenty grzecznym dzieciom Niewodna 6.12.2007 r.

Powrót

Działalność Parafialnego Zespołu

Działalność Parafialnego Zespołu Caritas w roku 2007

 

Parafialny Zespół  Caritas, podobnie  jak w ubiegłych latach, działał w miarę swoich możliwości prężnie i efektywnie. W swej pracy nie zapomnieliśmy o osobach starszych, samotnych i naszych kochanych dzieciach. Zgodnie z prawem o zachowaniu danych osobowych nie podajemy nazwisk ani kwot.

Nowy rok rozpoczęliśmy od współorganizowania spotkania opłatkowego. Następnie przeprowadziliśmy sprzedaż baranków wielkanocnych oraz pisanek.

Rok 2007 był szczególnie ważny, gdyż wraz ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich obchodziliśmy piątą rocznicę naszej działalności. Dnia 22 kwietnia Mszy św. dziękczynnej przewodniczył ks. dziekan Stanisław Tomaszek. Po Mszy św. odbyło się spotkanie dla członków Stowarzyszenia i Caritasu, a także Rady Duszpasterskiej w nowo oddanym budynku parafialnym.

Jak co roku, zorganizowaliśmy ognisko z okazji Dnia Dziecka dla wszystkich dzieci naszej parafii. Opłaciliśmy również dla kilkorga dzieci składki ubezpieczeniowe. Trzykrotnie rozprowadziliśmy artykuły spożywcze z Caritas diecezjalnej.

W miesiącu październiku na zakończenie Tygodnia Miłosierdzia zorganizowaliśmy spotkanie dla osób starszych, samotnych, chorych, które poprzedziła Msza św. w ich intencji.

W tym roku dzięki ofiarności parafian i pomocy młodzieży z KSM-u została przeprowadzona zbiórka jako "Pomoc dla św. Mikołaja". Dzieciakom  z naszej wspólnoty parafialnej przekazaliśmy od  św. Mikołaja 25 podarków.

Warto zaznaczyć, że w ubiegłym roku do naszego Zespołu dołączyła jedna osoba. Zachęcamy pozostałych, którzy mają czas i chęć niesienia pomocy innym na nasze spotkania, które odbywają się w każdą trzecią niedzielę miesiąca w Domu Parafialnym.

W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim darczyńcom i ofiarodawcom, którzy wspomagają naszą działalność, a także pani Helenie Długosz, która przejęła obowiązki przewodniczącej i poświęciła wiele trudu i czasu na działalność naszego zespołu.

O szczegółach naszej pracy możecie przeczytać w archiwalnych numerach „Rodziny Bożej” , bądź na stronie internetowej parafii.

Dorota Tomaszewska-Ząbik

Ważniejsze wydarzenia w PZC

Na Wielki Czwartek Parafialny Zespół Caritas przygotował do sprzedaży chlebki i baranki wielkanocne, za które uzyskaliśmy kwotę 381 zł.

W Poniedziałek Wielkanocny (24.03) został poświęcony ornat ufundowany przez Parafialny Zespół Caritas i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Ornat ten będzie używany m.in. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego i w czasie nabożeństw ku czci Miłosierdzia Bożego w trzecie piątki miesiąca.

W Niedzielę Bożego Miłosierdzia (30.03) w Domu Parafialnym w Niewodnej odbyło się wspólne śniadanie wielkanocne - Rady Duszpasterskiej, Parafialnego Zespołu Caritas i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

Parafialny Dzień Dziecka

Parafialny Dzień Dziecka zorganizowany przez Parafialny Zespół Caritas z Niewodnej - 31.05.2008 r.

Powrót

PARAFIALNY DZIEŃ DZIECKA W NIEWODNEJ

            Tradycyjnie Parafialny Zespół Caritas zorganizował ognisko dla wszystkich dzieciaków z naszej parafii. Odbyło się ono w sobotę, 31 maja. Wspólne zabawy poprzedziła Msza św. połączona z ostatnią majówką. Jak co roku plac przy kościele zapełnił się rozbrykanymi i nieco rozwrzeszczanymi pociechami.

            Zapach pieczonych kiełbasek, pod okiem niezastąpionego pana Andrzeja, rozchodził się po okolicy i zachęcał do konsumpcji. Panie sprawnie wydawały kolejne porcje i częstowały wyjątkowo dobrą herbatką. Aby utrzymać właściwą linię, pan Grzegorz zadbał o aktywną gimnastykę przy kolorowej chuście. Chłopcy i dziewczęta spalali nabyte kalorie w trakcie gry w piłkę. Na zakończenie głośnych zabaw każde dziecko otrzymało słodki upominek w celu osłodzenia powrotu do domu.

            Poza tym, iż trawnik  wokół plebanii został wydeptany, ks. Proboszcz nie odnotował większych strat materialnych.

            PZC składa podziękowania ks. Henrykowi za udostępnienie miejsca, panu Andrzejowi za znakomicie wypieczone kiełbaski, panu Grzesiowi, który zabawiał dziatwę kolorową chustą oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania tego spotkania.

Zapraszamy wszystkie dzieciaki już za rok!!!

Spotkanie w Tygodniu Miłosierdzia

Spotkanie dla starszych wiekiem, chorych i samotnych, zorganizowane przez Parafialny Zespół Caritas z okazji Tygodnia Miłosierdzia. Niewodna 11.10.2008 r.

Powrót

Dekanalne spotkanie Parafialnych Zespołów Caritas - Frysztak 11.10.2008 r.

Parafialny Zespół Caritas z Niewodnej

Mikołaj w kościele - Niewodna 6.12.2008 r.

Mikołaj rozdaje prezenty grzecznym dzieciom. Prezenty otrzymali także ministranci

Powrót

Mikołaj w Niewodnej - 6.12.2008 r.

Dorota Tomaszewska-Ząbik

  Mikołaj rozdaje prezenty

 

 

             Chyba już żadne dziecko nie ma wątpliwości, że św. Mikołaj istnieje naprawdę. Dowodem jest to, że pojawił się w naszym kościele w sobotnie, grudniowe popołudnie z mnóstwem prezentów. Głównie dla dzieci, ale i niektórzy dorośli okazali się grzeczni i otrzymali upominki.

            Święty, podobnie jak w ubiegłym roku, musiał przyjechać samochodem, bo aniołki znów zapomniały o śniegu, a nawet o tym, że mają pomagać Mikołajowi w rozdawaniu prezentów. Jak powiedział Mikołaj, aniołki chyba zapadły w sen zimowy i nie mógł się ich dobudzić, ale okazało się, że w Niewodnej są grzeczne dzieci i z chęcią pomagały sędziwemu staruszkowi w rozdawaniu podarunków.

            Na twarzy świętego można było zauważyć ślady zmęczenia, jak i powolne ruchy, szczególnie przy schylaniu się po paczki z prezentami, ale najważniejsze, że dla każdego posyłał serdeczny uśmiech i miłe słowa. Zachęcał wszystkich do przytulenia się do jego brody, co oznacza szczęście przez kolejny rok oraz  dotknięcia  pastorału, żeby być grzecznym.

            Zacnemu gościowi w przygotowaniu podarunków pomogły panie PZC oraz wszyscy parafianie, za co bardzo dziękujemy. Dzięki zbiórce „Pomoc dla św. Mikołaja” mogliśmy sprawić radość wielu dzieciakom z naszej parafii. Również rodzicom w porozumieniu ze świętym udało się spełnić marzenia swoich pociech.

            Święty nie zapomniał także o ministrantach, nawet tych „wyrośniętych”, a zapewne uczynił to w porozumieniu z ks. Proboszczem. Zaznaczyć trzeba, że i nasz ksiądz był grzeczny ?!, bo  wielokrotnie wzywany był po podarunki. Nie wiadomo tylko, czy je otrzymał, gdyż niestety nie mógł uczestniczyć w tym spotkaniu. Zapewne święty-po starej znajomości- dostarczył prezenty później……

            Dziękujemy wszystkim, a szczególnie Mikołajowi, że po raz kolejny przybył do naszej parafii i oczekujemy go  ponownie dopiero za….rok.


Działalność PZC

Działalność
Parafialnego Zespołu Caritas
w roku 2008

„Jak szybko mija czas…” - słowa te mówią bardzo wiele. To już szósty rok działalności naszego Zespołu. Wiele przez ten czas się zmieniło, ale główne cele naszej pracy wciąż są aktualne.
 Podobnie jak w latach ubiegłych staraliśmy się przede wszystkim pomagać tym, którzy pomocy potrzebują. Nasza praca ma charakter zupełnie społeczny i bezinteresowny. Pomagamy samotnym, starszym, uboższym, rodzinom wielodzietnym, bo to jest głównie naszym zadaniem. Na pewno nie jest łatwe określenie, kto tej pomocy potrzebuje, gdyż jedni przyjmują ją z ochotą, inni zaś z pretensją i urazą.
 Rok 2008 obfitował w różne akcje o charakterze charytatywnym i społecznym. Wraz z innymi grupami działającymi w naszej parafii byliśmy współorganizatorami spotkania  opłatkowego, śniadania wielkanocnego. W czasie Wielkiego Tygodnia przeprowadziliśmy sprzedaż chlebków wielkanocnych i baranków, z czego dochód został przeznaczony na pomoc dla potrzebujących parafian.
 Tradycyjnie z okazji Dnia Dziecka zorganizowaliśmy ognisko dla dzieciaków z naszej wspólnoty parafialnej. W październiku na zakończenie Tygodnia Miłosierdzia odbyło się spotkanie dla osób starszych, samotnych, chorych. Pomogliśmy również św. Mikołajowi przygotować podarunki dla ponad 30-tu  dzieci, a także kilka paczek dla samotnych. Opłaciliśmy także składki ubezpieczeniowe, rozprowadziliśmy trzykrotnie artykuły spożywcze.
 W każdą trzecią niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 8:00 spotykamy się w Domu Parafialnym, ponadto uczestniczyliśmy w formacyjnych spotkaniach Parafialnych Zespołów Caritas w Myczkowcach i we Frysztaku.
 Pragniemy podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania wielu przedsięwzięć. Dziękujemy za ofiary składane w czasie nabożeństw ku czci Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny w każdy trzeci piątek miesiąca.
 Zaznaczamy, że wszystkie wpływy i wydatki są prowadzone w księdze rozrachunkowej. O szczegółach naszej pracy można przeczytać w archiwalnych numerach „Rodziny Bożej”,  jak również na stronie internetowej parafii.
 Wszystkim, którzy chcą wesprzeć naszą działalność charytatywną podajemy nr naszego konta: 5491681043 4200 2802 2000 0010.
 Prosimy o akceptację naszej działalności, o modlitwę i duchowe wsparcie. Niech na Nowy Rok towarzyszą nam słowa św. Józefa Sebastiana Pelczara:
„Uważaj za stracony ten dzień, w którym nie uczyniłeś nic dobrego. Przede wszystkim więc spełniaj obowiązki swego stanu, czy urzędu, aby z powodu twego niedbalstwa nikt nie poniósł szkody. A poza tym staraj się czynić tyle dobrego, ile w twoim położeniu czynić możesz”.

Dorota Tomaszewska-Ząbik

Parafialny Dzień Dziecka

Parafialny Dzień Dziecka zorganizowany przez Parafialny Zespół Caritas - Niewodna 2.06.2009 r.

Powrót

Tydzień Miłosierdzia - Spotkanie dla chorych i starszych osób

Spotkanie zorganizowane przez Parafialny Zespół Caritas - Niewodna 10.10.2009 r.

Powrót

Spotkanie Parafialnych Zespołów Caritas - Frysztak 2009

Św. Mikołaj

Mikołaj w kosciele rozdaje prezenty grzecznym dzieciom - 6.12.2009 r.

Powrót

Spotkanie w Tygodniu Miłosierdzia

Spotkanie dla chorych, osób starszych i samotnych zorganizowane przez Parafialny Zespół Caritas z Niewodnej - 9.10.2010 r.

Powrót

Baranki wielkanocne - Wielkanic 2011

Tradycją Parafialnego Zespołu Caritas stało się rozprowadzanie w okresie Wielkiego Tygodnia chlebków, baranków i pisanek. Z roku na rok jest co raz większe zainteresowanie ze strony parafian. Powyższe symbole od kilku lat zdobią nasze koszyki ze święconką. Zebrane ofiary (w tym roku najwyższe) zostają przeznaczone na cele charytatywne w parafii. W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim parafianom za złożone datki. Szczególne podziękowania kierujemy na ręce pani Lucyny Wawrzonek, która wraz z uczniami naszej szkoły przygotowała cały kosz pisanek. Dziękujemy również pani Halince, naszej koleżance z PZC, za prawdziwie artystyczne wykonanie wielkanocnych jajek.
 Z naszej strony zapewniamy, że nadal będziemy kultywować świąteczną tradycję.
 Z okazji świąt Parafialny Zespół Caritas przygotował również paczki żywnościowe dla najbardziej potrzebujących parafian.
 Jest już po świętach, ale życzymy wszystkim, aby radość Zmartwychwstania Pańskiego trwała w naszych sercach każdego dnia - nie tylko w święta...

 

Dorota Tomaszewska-Ząbik

Dzisiaj jest

sobota,
25 maja 2024

(146. dzień roku)

Święta

Sobota, VII Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wsp. Najśw. Maryi Panny w sob. albo wsp. św. Bedy Czcigodnego, prezb. i dr Kościoła albo wsp. św. Grzegorza VII, papieża albo wsp. św....

Licznik

Liczba wyświetleń:
2515794