Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Spotkania KSMu odbywają się w każdy piątek po Mszy św. wieczornej w w odnowionym Domu parafialnym w Niewodnej.

Zapraszamy młodzież z parafii na nasze spotkania

 

Strona internetowa Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży - Oddział w Niewowdnej: www.ksmniewodna.cba.pl


KSM Niewodna w naszej klasie

http://nasza-klasa.pl/school/134411/25


Opłatek parafialny w Niewodnej - 6.01.2008 r.

Program przedstawiony w czasie opłatka przez młodzież z KSM-u z Niewodnej

Powrót

Wigilia w KSM-ie

Wspólna Wigilia młodzieży z KSM-u w Domu Parafialnym w Niewodnej

Powrót

Poświęcenie sztandaru KSM-u z Niewodnej

KSM z Niewodnej na dozynkach diecezjalnych 2007

Swięto plonów w Rzeszowie - Katedra

PROCESJA Z WIEŃCAMI

Pielgrzyma KSM-u do Figury Pana Jezusa w Małej

Pielgrzymka KSM-u do "dużego" Chrystusa w Małej - 30.08.2007 r

Powrót

Piesza pielgrzymka - wycieczka do Małej

Aby miło spędzić ostatnie dni wakacji, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Niewodnej postanowiło zorganizować wycieczkę. W ramach poprawienia i tak nienagannej kondycji wyruszyliśmy w trasę na nogach. Naszym celem było dotarcie do pomnika Chrystusa Króla w Małej, oddalonego od naszej miejscowości o ok.25 km.
Jak przystało na Katolickie Stowarzyszenie, nasz wypad rozpoczęliśmy Mszą św. o godz. 7:00. W trasę wyruszyliśmy godzinę później.
Ubraliśmy wygodne obuwie, na plecy założyliśmy plecak i ze śpiewem: „Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam” przy akompaniamencie gitary udaliśmy się w kierunku Małej. Nasza droga przypominała trochę pieszą pielgrzymkę, choć wędrowaliśmy raczej po drogach polnych, kamienistych, ale to nam oczywiście w niczym nie przeszkadzało, bo chcieliśmy osiągnąć nasz cel.
Na trasie naszego wędrowania odwiedzaliśmy pobliskie kościoły. Najpierw zatrzymaliśmy się przy zamkniętej kaplicy w Jaszczurowej, potem w zabytkowym drewnianym kościele w Brzezinach, gdzie zwiedziliśmy niedawno odnowione wnętrze. Kościół w Małej obejrzeliśmy niestety tylko z zewnątrz, ale już w Wiel
opolu Skrzyńskim świątynię oglądaliśmy zarówno od środka jak i z zewnętrznej strony.
Pogoda nam sprzyjała, bo wszelkie chmury, które jeszcze rano widniały na niebie, rozeszły się i przez cały dzień naszej wędrówce towarzyszyło piękne słońce. Trasę, choć dość długą, pokonaliśmy bardzo szybko i nim się obejrzeliśmy staliśmy już wszyscy przed pomnikiem Chrystusa Króla w Małej. Niektórzy trochę z niedowierzaniem pytali: „To już?”, drudzy trochę zmęczeni, ale szczęśliwi usiedli przed pomnikiem ciesząc się, że cel został zdobyty. Będąc już na górze przed pomnikiem, mogliśmy podziwiać piękne widoki. Tutaj mieliśmy więcej czasu na odpoczynek i spożycie posiłku, bo na miejsce dotarliśmy dużo wcześniej niż to było w planie. Na koniec zrobiliśmy wspólne pamiątkowe zdjęcie. Do Niewodnej nie wróciliśmy już na nogach, bo na to zabrakłoby nam czasu (chęci jeszcze były), ale przyjechaliśmy busem z panem Lipą.
Zwieńczeniem całodziennej wycieczki było ognisko, które zapaliliśmy przy plebanii już w naszej miejscowości. Wszyscy ze smakiem zjedliśmy kiełbaskę i inne zakupione wcześniej smakołyki. Mimo, że w trasę udało się tylko 12 osób (w tym ksiądz Henryk), wypad do Małej uznajemy za bardzo udany i już w tym roku snujemy plany na wędrówkę na następnych wakacjach.

Praca przy tworzeniu biblioteki parafialnej

Młodzież KSM-u przy pracy

Powrót

Dzień Papieski - czuwanie

Czuwanie modlitewne prowadzone w Dniu Papieskim przez młodzież z KSM-u z Niewodnej - 14.10.2007 r.

Powrót

Kolejny rok działalności KSM-u

Ewa Wójtowicz

Sprawozdanie z działalności KSM-u w Niewodnej - Rok 2006

Działalność KSM-u w Niewodnej w 2006 r. obrazuje prężny rozwój naszego oddziału, duże zaangażowanie członków w życie parafialne, a także w służbę Ojczyźnie.
Kilka osób ze Stowarzyszenia uczestniczyło w ostatnim roku w szkoleniu dla muzycznych w styczniu, natomiast 2 osoby ukończyły w październiku szkolenie stopnia 0.
Wielką chlubą dla naszego KSM-u było uczestnictwo 2 osób z oddziału w 3-dniowych rekolekcjach przed uroczystością przyrzeczenia w święto Chrystusa Króla w Katedrze Rzeszowskiej. Obecnie już cały nowy zarząd wybrany we wrześniu posiada legitymacje członkowskie oraz odznaki KSM-u.
Nasze Stowarzyszenie bardzo chętnie uczestniczy we wszelkiego rodzaju uroczystościach. Delegacje złożone z naszych członków uczestniczyły w obchodach Diecezjalnych Dni Młodzieży w Jaśle w Niedzielę Palmową, ponadto zarząd wziął udział w uroczystości Chrystusa Króla w Rzeszowie. Członkowie oddziału uczestniczyli także w Mszy Św. w rocznicę śmierci księdza Jerzego Popiełuszki czy w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, przedstawiając krótkie programy artystyczne.
Podobnie jak w ubiegłym roku, kilkanaście razy pomagaliśmy w sprawowaniu Liturgii Mszy Św. poprzez śpiew przy akompaniamencie gitar. Kilka razy prowadziliśmy również adorację Najświętszego Sakramentu. KSM zajmuje się w parafii organizacją czuwań. W tym roku zorganizowaliśmy kilka czuwań; 2 z nich poświęcone były Janowi Pawłowi II (w kwietniu i październiku). W maju duża część członków KSM-u wzięła udział w spotkaniu z nowo-wybranym papieżem - Benedyktem XVI na Błoniach Krakowskich. Wspólnie cieszyliśmy się z wizyty Ojca Świętego i dziękowaliśmy mu za to śpiewem i modlitwą.
Spotkania naszego KSM-u odbywają się regularnie co tydzień w piątek. Każde z nich rozpoczyna się i kończy modlitwą. Następnie interpretujemy czytania i Ewangelię niedzielną oraz omawiamy przygotowany wcześniej przez członków temat. Często uczymy się śpiewu nowych piosenek oraz zabaw. W tym roku staraliśmy się przygotowywać temat na każde spotkanie. Nasze tematy związane są z obchodzonymi świętami, rocznicami, ale także rozmawiamy o problemach młodzieży, prowadzimy tematy dotyczące formacji KSM-u. Każdy z nich w miarę możliwości staramy się popierać fragmentami Pisma Św. Niektóre z tematów to: jedność w KSM-ie, X zasad KSM-u, patronowie KSM-u, odwaga bycia świętym na przykładzie świętych Europy, przyjaźń, miłość, koleżeństwo, tolerancja, "z jakim przystajesz, takim się stajesz", czystość przedmałżeńska, aborcja, eutanazja, uzależnienia, modlitwa, marzenia, X Przykazań Bożych, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, rocznica odzyskania niepodległości, religie świata, sekty, zwyczaje bożonarodzeniowe, życie pozagrobowe.

Kilka osób z naszego KSM-u niestety musiało odejść ze względu na zmianę miejsca zamieszkania (m.in. prezes), co było jedną z przyczyn wyboru nowego zarządu. Jednak przyjaźń nie wygasła, dlatego w miarę możliwości Staszek, Bernadka i Marysia odwiedzają nas i służą pomocą w przygotowywaniu spotkań, oprawy Mszy Św., czy też organizacji wyjazdów, za co im serdecznie dziękujemy. Na szczęście przyjęliśmy kilku nowych członków do naszego stowarzyszenia, co pozwala nam dalej się rozwijać. Wielkim powodem do dumy było dla członków KSM-u wstąpienie naszego kolegi Tomka do Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. Mimo, że teraz rzadziej będzie nas odwiedzał, to jednak cieszymy się, że kleryk Tomek wzrastał w wierze właśnie w naszym KSM-ie. Teraz pozostaje nam modlić się o wytrwałość i wyproszenie wielu łask u Boga dla niego.
Nasze spotkania nie kończą się na tematach i śpiewie piosenek religijnych. KSM w Niewodnej prowadzi już od pewnego czasu działalność artystyczną. W styczniu na opłatku parafialnym przedstawiliśmy sztukę " Wigilia inaczej", a ponadto już kolejny raz wystąpiliśmy ze sztuką "Mój Chrystus połamany", tym razem w Ośrodku Kultury w Wielopolu Skrzyńskim. Oprócz tego w ramach obchodów rocznic świąt państwowych oraz ku czci świętych przedstawiliśmy w kościele krótkie programy artystyczne. Owocem naszej pracy artystycznej był wieniec dożynkowy wykonany starannie przez naszych członków, który następnie został poświęcony w kościele parafialnym podczas uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W kwietniu na tydzień przed rocznicą śmierci Jana Pawła II odbył się w Szkole Podstawowej w Niewodnej konkurs wiedzy o zmarłym Ojcu Świętym dla wszystkich chętnych uczniów, przygotowany wcześniej przez członków KSM-u wraz z księdzem asystentem, a poprowadzony przez przedstawicieli grupy. Przed oktawą Bożego Ciała sprzedawaliśmy obrazki Serca Pana Jezusa, natomiast przed Uroczystością Wszystkich Świętych tradycyjnie rozprowadzaliśmy znicze. W grudniu zorganizowaliśmy mikołajki, na które każdy z nas wykonywał własnoręcznie wymyślony wcześniej przedmiot, a tuż po świętach Bożego Narodzenia świętowaliśmy w KSM-ie Wigilię.
Tworzenie naszej strony internetowej przez Tomka zostało ukończone. Obecnie jej prowadzeniem zajmuje się Ula - prezes Oddziału. Nasz adres do niej to: www.ksmniewodna.cba.pl
Wakacje 2006 przeżyliśmy jak zawsze bardzo aktywnie. W pierwsze dni czerwca 3 osoby z KSM-u uczestniczyły w spotkaniu młodych w Lednicy(okolice Gniezna), dzieląc się później z innymi członkami wrażeniami. W lipcu wyruszyliśmy na kilkudniową wycieczkę do Glinian (okolice Gór Świętokrzyskich), gdzie przebywa na parafii nasz rodak ks. Bogusław. Zwiedziliśmy m.in. Krzemionki Opatowskie, byliśmy na Świętym Krzyżu, w wielu muzeach, w cementowni Ożarów, a w drodze powrotnej odwiedziliśmy Sandomierz. W sierpniu 4 osoby z oddziału uczestniczyły w 29 Rzeszowskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę. Na zakończenie wakacji zorganizowaliśmy jeszcze 2- dniową wycieczkę w Bieszczady, zatrzymując się na noc u znajomego księdza Zenona. Przeszliśmy 8-godzinną trasę wiodącą przez Tarnicę i Bukowe Berdo, a następnego dnia podziwialiśmy wspaniałe widoki z Połoniny Caryńskiej. Oprócz wycieczek zorganizowaliśmy kilka ognisk, dyskotekę andrzejkową, sylwestra oraz spotkanie, by podziękować obecnemu klerykowi Tomkowi za jego działalność w KSM-ie. W ramach rekreacji graliśmy także w piłkę nożną i siatkową.
Na koniec chciałabym podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w działalność Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Niewodnej. Przede wszystkim dziękujemy księdzu asystentowi proboszczowi Henrykowi Czajce za pomoc w prowadzeniu naszego Oddziału, pani Wiesławie Bełch za zaangażowanie w naszą działalność artystyczną oraz pani Kazimierze Mikuszewskiej za udostępnianie nam budynku "Klubu seniora". Serdeczne "Bóg zapłać" składamy także na ręce księży Bogusława i Zenona za umożliwienie nam noclegu na wycieczkach.
Mamy wiele pomysłów, planów i tematów do realizacji w obecnym roku, pragniemy, by nasz KSM dalej prężnie się rozwijał, dlatego chciałabym w imieniu całego Stowarzyszenia zachęcić młodzież do zainteresowania się naszą grupą i przybycia na spotkania. Razem możemy wiele zdziałać.
Na zakończenie odzew KSM- owiczów:

Przez pracę, naukę i cnotę służyć Bogu i Ojczyźnie, gotów?
GOTÓW!

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KSM-u


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KSM-u W NIEWODNEJ ZA ROK 2007

 

I minął już kolejny rok działalności naszego Oddziału przy parafii św. Anny w Niewodnej. Nasz Oddział został prawnie powołany prawie 3 lata temu (01.02.2005), chociaż działamy nieco dłużej, bo od jesieni roku 2003 r. Przez ten czas staraliśmy się prężnie działać dla służby Bogu i Ojczyźnie. Jak nam się to udało w tym roku?

Nowy rok rozpoczęliśmy parafialnym opłatkiem, przedstawiając program bożonarodzeniowy, co stało się już naszą tradycją. Oprócz tego, przygotowywaliśmy krótki program artystyczny na uroczystość 3 maja, kilka razy śpiewaliśmy na Mszy św. przy akompaniamencie gitar oraz prowadziliśmy nabożeństwo Drogi Krzyżowej, jak również nabożeństwo różańcowe.

W lutym przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy Konkurs Biblijny dla dzieci ze szkoły podstawowej. Inspiracją i okazją dla jego zorganizowania było obchodzenie w naszej diecezji Roku Biblii. Dzieci musiały zapoznać się z Ewangelią wg św. Łukasza.

Ula W. i Natalia Sz. zakończyły w ubiegłym roku cykl szkoleń dla zastępowych, a rozpoczęła je Ewa W. W marcu 7-osobowa grupa uczestniczyła w szkoleniu stopnia 0 w Dębowcu, a w listopadzie 6 osób wybrało się na szkolenie dla muzycznych w Przybyszówce.

W kwietniu, jak od kilku lat, uczestniczyliśmy w obchodach Niedzieli Palmowej w Jaśle, wieczorem zaś (ponieważ w tym roku Niedzielę Palmową obchodziliśmy  (1.04.) zorganizowaliśmy czuwanie modlitewne poświęcone osobie Jana Pawła II. Podobne czuwanie miało miejsce w październiku, aby upamiętnić Jego wybór na Stolicę Piotrową.

W maju i październiku delegaci naszego Oddziału uczestniczyli w Zjazdach Diecezjalnych. W listopadzie natomiast 3 osoby z naszej wspólnoty wybrało się na uroczystości z okazji patronalnego święta KSM-u do rzeszowskiej Katedry. We wrześniu nasz KSM brał udział w Koronacji obrazu Matki Bożej Królowej Gór w Skalniku.

Wakacje w tym roku spędziliśmy, jak zawsze bardzo aktywnie. Jeszcze na początku czerwca 4 osoby - Ewa i Paulina W., Paulina L. i Natalia S. wzięły udział w spotkaniu młodzieży nad Jeziorem Lednickim.  Ula W., Natalia Sz. i kleryk Tomek w lipcu pojechali na turnus dla zastępowych i kierownictw parafialnych do Ośrodka Rekolekcyjnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Desznicy. Później Ewa W. i Natalia Sz. uczestniczyły w turnusie stopnia 1, Dorota N., Dorota W., i Tomek w turnusie dla gimnazjalistów  a  Ula  zakończyła desznickie przygody turnusem dla młodzieży powyżej 19 lat i turnusem stopnia 1 w połowie sierpnia. Oprócz tego, jak co roku, 3 osoby - Ewa, Paulina W. i Natalia S. odbyły rekolekcje w drodze czyli uczestniczyły w jubileuszowej, XXX Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę.

Pod koniec sierpnia wybraliśmy się z ks. Henrykiem na pieszą wycieczkę-pielgrzymkę do Małej pod pomnik Chrystusa Króla, którą zakończyliśmy ogniskiem przy plebanii w Niewodnej. Podobnie jak w ubiegłym roku z okazji święta Wniebowzięcia Matki Boskiej wykonaliśmy i poświęciliśmy w parafialnym kościele wieniec dożynkowy, a 26 sierpnia wraz z dwoma innymi wieńcami z parafii na Dożynkach Diecezjalnych w Rzeszowie. Przez całe wakacje pracowaliśmy przy biblioteczce parafialnej, którą obecnie prowadzimy.

W grudniu obchodziliśmy w  Domu Parafialnym: andrzejki, mikołajki połączone z zabawami dla scholii, a tuż po świętach wigilię oraz  zabawę sylwestrową.

Spotkania naszego KSM-u odbywają się w każdy piątek po Mszy św. Każde z nich rozpoczyna się modlitwą a kończy hymnem i zawołaniem. W czasie spotkań omawiamy tematy, interpretujemy niedzielne czytania, psalm i Ewangelię, modlimy się brewiarzem dla świeckich, śpiewamy i bawimy się w różne zabawy. Tematy omawiane w tym roku to np. historia parafii Niewodna, szatan - czy ludzie wierzą w jego istnienie, Eucharystia, aborcja, eutanazja, samobójstwo, pokusa, Wielki Post, wróżbiarstwo, zwyczaje wielkanocne, moje miejsce w KSM-ie, piosenka jako forma modlitwy, Duch Święty, sens przykazań kościelnych, modlitwa "Ojcze nasz", wakacje spędzone blisko Boga, powołanie, w jaki sposób medytować Pismo święte i wiele, wiele innych. Oprócz tematów przygotowanych przez nas, 2 razy słuchaliśmy audycji ks. Pawlukiewicza nt. życia seksualnego.

Nasze tematy nie polegają na odczytaniu pewnych regułek ściągniętych z internetu, ale wielokrotnie są popierane fragmentami z Pisma św. oraz wymyślanymi krzyżówkami, grami czy wykreślankami, dzięki czemu są bardzo ciekawe.

Wielką chlubą dla naszego Stowarzyszenia było ufundowanie przez ks. proboszcza i poświęcenie przez ks. biskupa sztandaru, którym teraz często uświetniamy uroczystości kościelne i patriotyczne.

Z powodu tego, że Ula - prezes Oddziału podjęła studia w Krakowie musieliśmy zastanowić się, kto przejmie jej obowiązki w KSM-ie. Postanowiliśmy nie robić wyborów całego zarządu, lecz wybrać osobę, która będzie pełnić obowiązki prezesa. Została nią Ewa. Z tego też powodu stroną internetową w miarę umiejętności zajmuję się ja ( Natalia).

Na koniec chciałabym podziękować wszystkim zaangażowanym w działalność naszej wspólnoty: przede wszystkim ks. Henrykowi za to, że wspiera nas zawsze radą i dobrymi pomysłami, pani Wiesławie Bełch, która pomaga nam przy przedstawieniach, a w tym roku także przy biblioteczce, klerykowi Tomkowi i wszystkim członkom.

Zapraszamy wszystkich na spotkania naszej grupy, aby było tak jak w piosence: „Bo nikt nie ma z nas, tego co mamy razem…”, wspólnie możemy o wiele więcej zdziałać.

Natalia Synowiecka

Konkurs o bł. Karolinie Kózka

Konkurs o bł. Karolinie dla uczniów szkoły podstawowej przygotowany i przeprowadzony w Domu Parafialnym w Niewodnej przez młodzież z KSM-u - 16.02.2008 r.

Powrót

Konkurs o Bł. Karolinie Kózka

Już po raz trzeci jako członkowie parafialnego Oddziału KSM zorganizowaliśmy konkurs o tematyce religijnej dla dzieci z naszej parafii. Pierwszy konkurs dotyczył życia Sługi Bożego Jana Pawła II, na drugim dzieci mogły wykazać się znajomością Biblii, natomiast trzeci, który miał miejsce w sobotę 16 lutego br., nosił tytuł „Droga do świętości Karoliny Kózki”.
 Wybraliśmy ten temat, gdyż bł. Karolina jest patronką dzieci i młodzieży, zwłaszcza KSM-u i Diecezji Rzeszowskiej, ale również dlatego, że już wkrótce, bo 7 kwietnia, przeżywać będziemy w naszej parafii peregrynację Jej relikwii. Dokładny życiorys bł. Karoliny zamieszczony jest w gazetce „Rodzina Boża” (nr 12/50/2007).
         Spotkanie rozpoczęło się modlitwą o godzinie 10:00 w  Domu Parafialnym. Wzięło w nim udział ośmioro uczestników ze szkoły w Niewodnej: Kamil Bradliński, Sylwia Bryda, Monika Nowak, Martyna Siuta, Kamil Tomaszewski, Piotrek i Wojtek Wójcik i Łukasz Wójtowicz. Czekało na nich 5 konkurencji: rebus, wykreślanka, krzyżówka, gra planszowa oraz uzupełnianie tekstu. Pytania były trudne, a mimo to nasi młodsi koledzy poradzili sobie z nimi świetnie. Wszyscy nosili identyfikatory a imprezę dodatkowo uatrakcyjniało śpiewanie piosenek przy akompaniamencie gitary. Okazało się, że najlepiej przygotowana była Sylwia i Monika. Sylwia zajęła pierwsze miejsce, a  Monika drugie z różnicą tylko jednego punktu. Trzeci za był Łukasz, zaś czwarta  Martyna. Każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplomy, obrazek i różaniec, a zdobywcy czterech pierwszych miejsc - dodatkowo nagrody w postaci książek. Wszystkim składamy serdeczne gratulacje, bo czasami oprócz dużej wiedzy potrzebna  była odrobina  szczęścia. Żałujemy tylko, że nie pojawił się nikt ze Szkoły Podstawowej z Wiśniowej.

Dorota Nizicka


Śladami bł. Karoliny Kózka

Pielgrzymka KSM-u i Ogniska Misyjnego do Wał-Rudy i Zabawy - 23.06.2008 r.

Powrót

Śladami Bł. Karoliny Kózki

Dorota Nizicka

                      KSM i Ognisko Misyjne w Wał-Rudzie i Zabawie

 

           W ostatnim czasie przeżywaliśmy w Niewodnej peregrynację relikwii Bł. Karoliny Kózki. Wykorzystując wakacyjny wolny czas postanowiliśmy udać się na ziemię uświęconą życiem Bł. Karoliny Kózkówny.

            Karolina przyszła na świat i wychowała się w małej wiosce Wał-Ruda, będącej celem naszej wycieczki.

            W poniedziałkowy poranek, 23 czerwca, uczestniczyliśmy w Mszy św., po której ze śpiewem na ustach wyruszyliśmy w drogę.

            Pierwszym punktem wycieczki był kościół w Radłowie(nieopodal Tarnowa), gdzie Karolinka została ochrzczona. Niestety, mogliśmy podziwiać go jedynie od zewnątrz. Następnie odwiedziliśmy sanktuarium Bł. Karoliny Kózki w Zabawie- parafialny kościół Błogosławionej. Tam Karolina przyjęła sakrament Bierzmowania, w sarkofagu znajdują się Jej relikwie. Wkrótce po śmierci Karolcia została pochowana na parafialnym cmentarzu. Kiedy w Zabawie zaczął szerzyć się kult Karoliny jako męczennicy, Jej ciało zostało przeniesione na dziedziniec kościoła, gdzie w miejscu, w którym spoczęło do dziś znajduje się mogiła. Podczas procesu beatyfikacyjnego trumna ze szczątkami Karoliny znajdowała się w kościele; obecnie, jak już wspomniałam, sarkofag z Jej relikwiami jest wbudowany w ołtarz. Mogliśmy do niego podejść, dotknąć i poprosić naszą Patronkę o wstawiennictwo. Opiekun sanktuarium oprowadził nas po kościele, pokazał różne zdjęcia i pamiątki związane z Kózkówną.

            Następnie pojechaliśmy do Wał-Rudy, do rodzinnego domu Karoliny. Mieliśmy okazję zobaczyć tam wiele przedmiotów używanych kiedyś przez Karolinę, m. in. sprzęty kuchenne, krosna, ubrania, zdjęcia z lat szkolnych. W izbie na ścianie wisi wiele obrazów świętych, w tym słynny obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, na który Karolina spojrzała wychodząc z domu po raz ostatni.

            Po zwiedzeniu domu ruszyliśmy drogą krzyżową, mijając m. in. kilkusetletnią gruszę, pod którą Karolina nauczała. Droga krzyżowa została wybudowana na tej samej drodze, którą dziewczyna była gnana przez rosyjskiego żołnierza. W końcu doszliśmy do miejsca, gdzie poniosła męczeńską śmierć; dziś stoi tam krzyż i kamień z tablicą upamiętniającą to zdarzenie. Przystanęliśmy tam na chwilę modlitwy za wstawiennictwem Błogosławionej.

            Po powrocie do Niewodnej urządziliśmy sobie grilla. Niestety czas płynął nieubłaganie i nadeszła pora powrotu do domu. Serdeczne „Bóg zapłać” kierujemy do ks. Proboszcza za zorganizowanie dla nas tego wyjazdu, który z pewnością na długo zapisze się w naszej pamięci.

Wieniec dożynkowy KSM-u z Niewodnej

Grupa KSM z wieńcem Niewodna 2008

Pielgrzymka młdzieży KSM-u z Niewodnej do św. Jana z Dukli

Szlakiem Jana Pawła II * Miejsce Piastowe, Krosno, Dukla, Cergowa - 27.08.2008 r.

Powrót

Dzisiaj jest

sobota,
25 maja 2024

(146. dzień roku)

Święta

Sobota, VII Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wsp. Najśw. Maryi Panny w sob. albo wsp. św. Bedy Czcigodnego, prezb. i dr Kościoła albo wsp. św. Grzegorza VII, papieża albo wsp. św....

Licznik

Liczba wyświetleń:
2515727