Występ chóru parafialnego "Harfa"

 PATRIOTYCZNE SPOTKANIE CHÓRALNE W DOBRZECHOWIE

 

http://www.youtube.com/watch?v=eWm993cqX6c

 

http://www.youtube.com/watch?v=7w-jn8rPmmM

 

http://www.youtube.com/watch?v=zAhR_inaVYo

 

Chór z Czudca i Pstrągowej w Niewodnej

Andrzej Szypuła Qui cantat – bis orat
„Tobie Maryjo śpiewamy”
III Chóralne Spotkania ku Czci Maryi w Niewodnej

Prawdziwie rodzinne było to spotkanie. W niedzielę 27 maja 2007 roku na godz.14.00 do kościoła pw. Św Anny i Św. Joachima w Niewodnej, przybyły chóry: „Benedictus” z sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, Królowej Różańca Świętego w Czudcu i „Cantamus” z parafii Św. Józefa Robotnika w Pstrągowej, by wspólnie z niewodzkim chórem „Harfa” wyśpiewać najpiękniejsze pieśni ku czci Maryi. Słoneczna pogoda bardzo sprzyjała temu niecodziennemu spotkaniu.
Po dostojnych nawach zabytkowej świątyni niosło się radosne „Ave Maria”, odmieniane w różnych opracowaniach i układach. Były pieśni o Różańcu Świętym, o Królowej Polski, o Cudownym Obrazie Jasnogórskiej Pani, który wędrował po całej polskiej ziemi, krzepiąc ducha umęczonego narodu, były radosne, majowe pieśni maryjne, uświęcone tradycją, pełne uwielbienia dla Bożej Matki i Jej Syna, były wzruszające pieśni sławiące nieskończone piękno Maryi, jak choćby ta śpiewana przez Marię Mańko z chóru czudeckiego: „Piękna jesteś jak słońce, jasna jak blask księżyca, gwiazdy zaś najpiękniejsze, nie są tak piękne jak Ty”.
Chóralne Spotkanie ku Czci Maryi zakończyło nabożeństwo majowe z odnalezioną, bardzo piękną, śpiewną melodią litanii do Matki Bożej, a następnie uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem ks. proboszcza Henryka Czajki. Liturgię Słowa i oprawę muzyczną, z łacińskimi, chóralnymi śpiewami stałych części Mszy Świętej, przygotowały chóry biorące udział w Spotkaniu. Słowa uznania do organizatorów i uczestników Spotkania skierował wicestarosta strzyżowski Jan Stodolak, gratulując wysokiego poziomu artystyczno-religijnych prezentacji. Chóry otrzymały pamiątkowe dyplomy i obrazy z wizerunkiem Matki Bożej z ołtarza bocznego z niewodzkiej świątyni.
W starannie odremontowanej organistówce, przy słodkim poczęstunku, herbacie i kawie, a także przy dźwiękach naprędce zorganizowanej kapeli, wesołym śpiewom i żartom nie było końca! Słowa podziękowania kierujemy do Pana Tadeusza Przywary, Wójta Gminy Wiśniowa i Rady Gminy Wiśniowa za wsparcie dobrym słowem i groszem tego pięknego spotkania.
Niewodzkie śpiewy chóralne ku czci Maryi kultywują dawne, piękne tradycje wspólnych śpiewów majowych ku czci Maryi, tak głęboko wrośniętych w historię naszej podkarpackiej ziemi. Słychać je w naszych kościołach, ale także przy kapliczkach przydrożnych, pięknie ustrojonych bukietami kolorowych, polnych kwiatów, na pielgrzymkach i spotkaniach, parafialnych i towarzyskich. To prawdziwe skarby naszej wiary, tradycji i kultury, które należy przekazać młodym pokoleniom.
Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam!

Chór parafialny

Chór parafialny "Harfa" z Niewodnej wznowił swoją działalność po długiej przerwie trwającej kilkanaście lat.
Inicjatorem powołania na nowo naszego chóru był p. Andrzej Szypuła, który jest zarazem dyrygentem, a pomaga mu organista p. Tomasz Irzyk.

W tym roku we wspomnienie św. Cecyli - Patronki muzyki kościelnej (22 listopada) chór będzie obchodził swoją Pierwsza rocznicę powstania na nowo w odnowionym składzie.

Chór w październiku występował na II Przeglądzie Pieśni Maryjnych w Sanktuarium Matki Bożej w Czudcu.

Zapraszamy wszystkich, którzy lubią i chca śpiewać w naszym chórze. Spotkania odbywają się prawie w każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 8:00.

Chór parafialny "Harfa" z wieńcem dożynkowym

Parafialne święto plonów - Niewodna 2007

IV PRZEGLĄD PIEŚNI MARYJNYCH


„Gaude Mater Polonia”

 W Dniu Papieskim, 14 października br., nasz parafialny chór (pod moją dyrekcją) reprezentował parafię podczas IV Przeglądu Pieśni Maryjnych „Gaude Mater Polonia”, który odbył się w kościele parafialnym pw. Świętej Trójcy w Czudcu, gdzie po rozśpiewaniu  i próbie udaliśmy się busem.
 Około godz. 14:30 rozpoczął się wspomniany przegląd. Wszystkie chóry zostały powitane przez ks. proboszcza  Antoniego Kocoła. Po gorącym powitaniu, chóry zaprezentowały swój repertuar maryjnych pieśni.
 Oprócz naszego chóru wystąpiło jeszcze cztery zespoły: „Cantamus” z Pstrągowej, „Sanctus” z Gogołowa, „Sankta Catarina” z Tyczyna i oczywiście „Benedictus” z Czudca.
 Swoją obecnością zaszczycili nas:  Starosta Powiatu Strzyżowskiego pan Robert Godek, wójt Gminy Czudec pan Stanisław Gierlak oraz ks. Prałat, Dziekan Dekanatu Brzosteckiego Emil Midura z Gogołowa.
 Występowaliśmy jako drudzy w kolejności i pomimo „małych” trudności, zaprezentowaliśmy dwie pieśni maryjne: „Dobranoc Ci Matko” i „Matko przed Twoim obrazem”. Pieśni te bardzo podobały się słuchaczom, za co otrzymaliśmy gromkie brawa.
 Po zakończeniu prezentacji poszczególnych zespołów, wszystkie chóry razem wykonały trzy wspólne utwory. Były to pieśni: „Gaude Mater Polonia” (dyr. B. Adamczyk), „Królowo ziem polskich” (dyr. K. Jantoń) i „Gdy klęczę przed Tobą”. Tą ostatnią pieśń miałem zaszczyt dyrygować osobiście.
 Po prezentacjach wszyscy uczestniczyliśmy w nabożeństwie różańcowym i Mszy św. Różaniec odmawiały wymienione chóry. W czasie Mszy św. nasz chór na uwielbienie zaśpiewał Psalm 116 „Chwalcie Słudzy Pańscy”.
 Warto jeszcze wspomnieć, że wszystkie utwory były dedykowane Słudze Bożemu Janowi Pawłowi II jako wyraz  wdzięczności, za to co uczynił jako Następca św. Piotra  dla naszej Ojczyzny i Kościoła.
 Po Mszy św. były jeszcze przemówienia oraz wręczenie dyplomów i pamiątek. W miłej atmosferze uczestniczyliśmy też w „agapie”, gdzie przy drożdżówce i herbacie mogliśmy się jeszcze spotkać.
 W wesołych nastrojach wróciliśmy do domu z nadzieją, że znów spotkamy się na innych przeglądach, m.in. w Gogołowie i w Tyczynie.


Andrzej Szypuła

 Serdecznie gratuluję Szanownym Chórzystom i Panu Dyrygentowi Tomaszowi Irzykowi tych pięknych śpiewów chóralnych. Słychać je także często podczas nabożeństw w rodzimej parafii w Niewodnej przy różnych okazjach. Cieszę się, że pięknie rozwija się nabożeństwo ku czci Świętych Patronów kościoła i parafii: Św. Anny i Św. Joachima, z udziałem chóru.
 Śpiewajcie Panu! Bo kto śpiewa, dwa razy się modli. 

 Szczęść Boże!

PIERWSZA ROCZNICA CHÓRU

Andrzej Szypuła


Śpiewajmy Panu!

Było moim marzeniem, aby w parafii Niewodna na nowo odrodził się chór. Pan Bóg łaskaw i za wstawiennictwem Św. Cecylii, Patronki muzyki kościelnej, Św. Anny i Św. Joachima, Patronów Parafii, przy pomocy byłych chórzystów, młodzieży, przy akceptacji Ks. Proboszcza, chór powstał i przybrał nazwę historyczną, taką jak miał kiedyś, czyli „Harfa” - od nazwy starożytnergo instrumentu, na którym król Dawid śpiewał psalmy i hymny Panu Bogu.

Bo też i chór, to szczególny instrument, na którym niełatwo grać... Ale też i tony, jeśli tylko dobrze przygotowane, brzmią najpełniej i najpiękniej. Bo nie ma piękniejszego instrumentu nad głos ludzki i nie ma piękniejszego zespołu, niż chór, którego piękny śpiew łączy z głębią tekstu, modlitwy, wiersza, a także z osobistym przeżyciem, poruszając do głębi serca i dusze wiernych słuchaczy.
Początki odrodzonego chóru nie były łatwe. Na pierwszą próbę na plebanii, po wcześniejszych życzliwych słowach zachęty ze strony Ks. Proboszcza Henryka Czajki, w dniu 21 listopada 2004 roku, w przeddzień Św. Cecylii, przyszło 5 osób. Potem zaczęli przybywać inni, także młodzież ze scholi, która pięknie ubogaciła i ubogaca po dzień dzisiejszy skład i brzmienie chóru.
Bardzo szybko, bo już 26 grudnia 2004 roku, na Święta Bożego Narodzenia, w 24-osobowym składzie chór „Harfa” zaśpiewał w kościele w Niewodnej podczas Mszy Świętej o godz.11.00 pierwsze kolędy: Gdy śliczna Panna, Boże Dziecię, Dzieciątko się narodziło i Gore gwiazda. Od początku chór zyskał uznanie wiernych, którym, jak sądzę, cieszy się do dziś, dając także wiele zadowolenia samym śpiewającym, że o dyrygencie nie wspomnę...
Wkrótce chór „Harfa” wystąpił podczas spotkania opłatkowego w Domu Strażaka w Niewodnej 23 stycznia 2005 roku, na II Przeglądzie Pieśni Wielkanocnych „Surrexit Christus Alleluja” w Gogołowie 17 kwietnia 2005 roku, na II Przeglądzie Pieśni Maryjnych „Gaude Mater Polonia” w Czudcu 9 października 2005 roku, wziął też udział, wraz z czudeckim Chórem „Benedictus”, w liturgii Mszy Świętej transmitowanej przez program I Telewizji Polskiej z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach w niedzielę 11 września 2005 roku.
Były wspólne spotkania z czudeckim Chórem przy różnych okazjach świątecznych i towarzyskich, które trwają do dziś, że wspomnę wspólne śpiewy wielkanocne w Niewodnej 24 kwietnia 2005 roku, majówkę w Niewodnej 30 maja 2005 roku, ognisko chórów w Niewodnej 3 lipca 2005 roku, czy pielgrzymkę śladami Ojca Świętego Jana Pawła II do Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej i Łagiewnik, połączone z udziałem we Mszy Świętej w nowym kościele przy Sanktruarium w Łagiewnikach. Wspólnie też żegnaliśmy jedną z pierwszych założycielek chóru w Niewodnej śp. Kazimierę Wójtowicz 14 maja 2005 roku. Niech Bóg da Jej szczęśliwość wieczną!
W minionym roku pracy chóru „Harfa” było ponad 50 prób i ponad 20 występów, w samej Parafii Niewodna i poza nią. To wielki trud, poświęcenie i oddanie, a zarazem piękna, jakże szlachetna, służba Bogu i Ojczyźnie, pielęgnująca najpiękniejsze tradycje kultury chrześcijańskiej, narodowej, a także wieloletnie tradycje Parafii i regionu. A poza tym chór, to wspólnota Boża, w której, jak to w życiu, zdarzają się różne sytuacje, miłe, sympatyczne, ale i czasem trudne, które trzeba przełamać, mocą wiary, charakteru, świadomością posługi dla Kościoła, współnoty parafialnej, dla własnego zbawienia.
Niech w dalszej pracy chóru błogosławi nam Święta Cecylia, Św. Anna, Św. Joachim i Matka Boża, „która wszystko rozumie”... Szczęść Boże!

Śpiewa chór "Harfa"Nasz chór śpiewał kolędy podczas Mszy Świętych w naszym kościele – 11, 23 i 25 grudnia, 1 i 8 stycznia, a także 22 stycznia podczas spotkania opłatkowego w Domu Strażaka w Niewodnej pod dyrekcją Tomasza Irzyka, organisty, który bardzo dobrze poradził sobie z trudną sztuką dyrygowania chórem. Głosowego wsparcia chórowi „Harfa” udzieliła 5-osobowa delegacja chóru „Benedictus” z prezesem Zbigniewem Mańko i jego małżonką na czele. Na spotkaniu opłatkowym chór zaśpiewał 4 kolędy: „Dzieciątko się narodziło”, „Gore gwiazda”, „Dziecino słodka” i „Z Narodzenia Pana”. Również delegacja naszego chóru wzięła udział w Mszy Świętej i spotkaniu opłatkowym w Czudcu w środę 18 stycznia br.
Wielkim przeżyciem był dla naszego chóru samodzielny występ podczas I Przeglądu Kolędowego „Pójdźmy wszyscy do Stajenki” w dniu 15 stycznia w Tyczynie, gdzie chór pod dyrekcją Andrzeja Szypuły zaśpiewał dwie kolędy: „Boże Dziecię” i „Przybieżeli do Betlejem”. W Przeglądzie wzięło udział osiem chórów: „Harfa” z Niewodnej, „Benedictus” z Czudca, „Collegium Musicum” z Rzeszowa, „Sancta Familia” z Parafii pw. Św. Rodziny w Rzeszowie, Parafii pw. Św. Katarzyny z Gogołowa, Parafii pw. Św. Trójcy w Tyczynie, Chór Dziecięcy „Półnutki” z Białej i Młodzieżowy z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tyczynie. Chóry śpiewały podczas Mszy Świętej, a potem prezentowały się w Domu Kultury, śpiewając na koniec wspólne kolędy. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. prałat dr Wiesław Szurek.
Na Przeglądzie obecny był JE Ks. Biskup Rzeszowski Kazimierz Górny, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch, asystent kościelny Stowarzyszenia Ks. Marian Raźnikiewicz, także opiekunowie chórów, w tym także nasz opiekun Ks. Proboszcz Henryk Czajka. Bardzo radosne było to spotkanie, nawiązujące do Wielkiej Tajemnicy Narodzenia Pańskiego. Wraz z chórem gogołowskim wracaliśmy ze śpiewem do domów, mając nadzieję na ponowne spotkanie. Na pamiątkę otrzymaliśmy Dyplom i pięknie brzmiący, poświęcony na Mszy Świętej dzwon, a dyrygent – podkowę, na szczęście! Warto dodać, że relacje z występów wszystkich chórów ukazały się w prasie, a także dwukrotnie w Telewizji Rzeszów w programie „Wiara i życie”.
Czeka nas jeszcze występ na I Koncercie Kolęd i Pastorałek „Venite Adorermus Dominum” w kościele w Dobrzechowie w niedzielę 29 stycznia br., gdzie śpiewać będzie 5 chórów. Ale o tym – relacja w następnym numerze „Rodziny Bożej”.

Andrzej Szypuła                                           

      Pieśni patriotyczne w Strzyżowie

 

Płomień rozgryzie malowane dzieje,

 skarby mieczowi spustoszą złodzieje,

 pieśń ujdzie cało.               

 

Adam Mickiewicz

 

            Po raz pierwszy, z okazji Święta Niepodległości Polski,  w Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie odbyły się Patriotyczne Spotkania Chóralne.

            Nadzwyczaj podniosłe, krzepiące i podnoszące na duchu było to spotkanie. 11 listopada, w niedzielę, na godz.15.00 do Domu Kultury „Sokół” przybyło 5 chórów z terenu powiatu strzyżowskiego: „Sokół” z Frysztaka, „Harfa” z Niewodnej, „Cantamus” z Pstrągowej, „Benedictus” z Czudca i „Sanctus” z Gogołowa.

            W pierwszej części spotkania każdy z chórów przedstawił po dwie pieśni religijno-patriotyczne. Z wielką mocą brzmiały m. in. takie pieśni, jak „O Panie któryś jest na niebie”, „Ojczyzno ma”, „Królowo ziem polskich”, „Błogosław Matko naszej polskiej ziemi”.

Nasz chór „Harfa” pod dyrekcją Tomasza Irzyka z wielkim natchnieniem śpiewał „Modlitwę za Jana Pawła II” i wesołą pieśń „Ułani” z towarzyszeniem fortepianu. Śpiewy te podjęła cała sala.    

            Nie brakło na strzyżowskim spotkaniu pogodnych, pełnych werwy i fantazji pieśni legionowych, żołnierskich, ludowych, bliskich sercu każdego Polaka: „O mój rozmarynie”, „Ułani, ułani”, „Rozkwitały pąki białych róż”.

            W drugiej części spotkania połączone chóry z wielką mocą śpiewały pieśni legionowe: „My, Pierwsza Brygada”, „Marsz, marsz Polonia”, „Płynie Wisła, płynie”, „Jak długo w sercach naszych” i na zakończenie „Rotę”.

             Chóralnym śpiewom towarzyszyły refleksje poetyckie o hymnie narodowym, trudnych drogach wolności, o niezwykłej posłudze Papieża Polaka Jana Pawła II i ks. Jerzego Popiełuszki. Solowe śpiewy Marii i Zbigniewa Mańko dodawały blasku i uroku chóralnym prezentacjom.

            Występom solowym i chóralnym z wielkim talentem towarzyszył przy fortepianie Dariusz Szlachta, pedagog Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie.

            Starosta Strzyżowski Robert Godek, organizator Spotkań, wręczając pamiątkowe dyplomy i kwiaty, gratulował chórom wysokiego poziomu artystycznego i społecznego zaangażowania, które daje coraz lepsze efekty. Podkreślił znaczący wkład chóralistyki regionu strzyżowskiego do kultury polskiej.

            Patronat nad strzyżowską imprezą sprawował rzeszowski oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, który przygotował dla chórów pamiątkowe rzeźby w drzewie o tematyce muzycznej.

            Chóry przygotowały się do strzyżowskich spotkań bardzo starannie. Po raz kolejny dały dowód szczerego i serdecznego przywiązania do tradycyjnych, jakże pięknych i sercu bliskich każdego Polaka, pieśni patriotycznych, religijnych, żołnierskich i ludowych.

Zgodnie stwierdzono, że to niezwykle cenne i bogate dziedzictwo kulturowe, jakim są tradycyjne pieśni polskie, należy starannie pielęgnować, rozwijać i przekazać następnym pokoleniom. Toteż Patriotyczne Spotkania Chóralne w Strzyżowie będą kontynuowane w latach następnych.

 

Minął kolejny rok - sprawozdanie za rok 2007

Początek roku jest czasem, kiedy robimy różnego rodzaju podsumowania, bilanse. U progu nowego roku wracamy myślami do wydarzeń, które tak niedawno miały miejsce, a dziś są już historią.

Miniony rok obfitował w różnego rodzaju wydarzenia, w których uczestniczył nasz chór parafialny „Harfa”. Było ich wiele. Spróbujmy przypomnieć sobie jednak te najważniejsze, które najbardziej utkwiły nam w pamięci.

Tradycyjnie, w styczniu chór występował na opłatku parafialnym wzmocniony delegacją zaprzyjaźnionego chóru „Benedictus” z Czudca, śpiewając kolędy i pastorałki pod dyr. p. Andrzeja Szypuły i moją. Nie zabrakło nas również w Tyczynie, gdzie występowaliśmy na II Przeglądzie Kolęd i Pastorałek.

W czasie Triduum Paschalnego uczestniczyliśmy w uroczystościach w naszej parafii, towarzysząc śpiewem podczas obrzędów. W okresie wielkanocnym zaproszono nas także na III Przegląd Pieśni Wielkanocnych do Gogołowa.

W maju zorganizowaliśmy w naszej parafii Przegląd Pieśni Maryjnych, w których uczestniczyły chóry z Czudca, Pstrągowej i Niewodnej.

W lipcu śpiewaliśmy wspólnie z chórem z Czudca i Pstrągowej na rocznicy zaprzyjaźnionego z nami chóru „Cantamus” w Pstrągowej, zaś w dniu odpustu parafialnego 26 lipca odbył się I Koncert ku czci świętych: Anny i Joachima - Patronów naszej parafii. W czasie tego koncertu wystąpili: Stanisława Mikołajczyk Madej - sopran i dobrze zapowiadający się organista Paweł Moszkowicz. Towarzyszyły im połączone chóry z Czudca i Niewodnej. Koncert ten prowadził dyrygent p. Andrzej Szypuła.

Na uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny chór, nawiązując do tradycji przodków, przygotował wieniec dożynkowy w kształcie harfy. Starostami wieńca byli: Maria Dudek i Włodzimierz Balicki. Wieniec ten był również prezentowany podczas dożynek gmninno-powiatowych w Markuszowej, gdzie otrzymał wyróżnienie.

W październiku zaproszono nas do Czudca na IV Przegląd Pieśni Maryjnych: „Gaude Mater Polonia”. Podczas uroczystości z okazji Święta Niepodległości (11 listopada) odbył się w Strzyżowie I Przegląd Pieśni Patriotycznej i Religijnej, zyskując uznanie i gromkie brawa.

W grudniu, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, uroczystą Mszą św. rozpoczęliśmy czwarty rok działalności, dziękując Bogu przez wstawiennictwo Maryi i św. Cecylii - naszej patronki, za otrzymane łaski i opiekę.

Delegacje naszego chóru brały również udział w licznych występach, wspomagając inne chóry. Ponadto śpiewaliśmy na różnych uroczystościach rodzinnych naszych chórzystów. Bardzo cieszy nas fakt, że udało nam się zorganizować w naszej parafii Przegląd Pieśni Maryjnych i Koncert ku czci świętych: Anny i Joachima. Mamy nadzieję, że obie te imprezy będą kontynuowane.

Jak widać, chór działa prężnie uświetniając wiele uroczystości i reprezentując parafię, biorąc udział w różnych uroczystościach i przeglądach.

Panu Bogu, Patronom naszego kościoła oraz św. Cecylii zawierzamy naszą pracę. Wszystkim parafianom u początku nowego roku składamy serdeczne życzenia.

 

Tomasz Irzyk

NIEDZIELA PALMOWA - KONCERT PASYJNY

Koncert pasyjny "U stóp Krzyża" - Niewodna 16.03.2008 r.

Powrót

Wieniec dożynkowy chóru parafialnego "Harfa" z Niewodnej

Chór Harfa z z wieńcem Niewodna 2008

Sprawozdanie za rok 2008

Minął kolejny rok działalności chóru "Harfa"

Za oknami widzimy oznaki zbliżającej się zimy. Przyroda pogrążona w głębokim śnie, odpoczywa po trudach i znojach. Nabiera sił do nowej pracy, by móc znów cieszyć nas wiosną paletą kolorów, śpiewem ptaków, szumem zielonych liści.
 Długie zimowe wieczory wprowadzają nas w nastrój zadumy. Wracamy wtedy wspomnieniami do miłych chwil, które dziś są już historią, a przywołane jednak w naszej pamięci wywołują uśmiech na twarzy a nawet łzy wzruszenia.
 Kończący się rok 2008 obfitował w wiele miłych wydarzeń w pracy naszego parafialnego chóru ,,Harfa", który z oddaniem i zapałem realizował swoje powołanie, trudne i piękne zarazem.
 Rok 2008 rozpoczęliśmy od udziału w Eucharystii na sumie gdzie powierzyliśmy wszystkie swoje sprawy oraz cały chór Matce Bożej oraz patronom naszej parafii: św. Annie i św. Joachimowi, prosząc o błogosławieństwo i siły potrzebne do ciężkiej, ale jakże fascynującej wytężonej pracy na ścieżkach muzyki sakralnej i świętej liturgii.
 W styczniu śpiewaliśmy nasze piękne starodawne polskie kolędy, wspólnie z delegacją zaprzyjaźnionego chóru "Benedictus" z Czudca pod dyrekcją pana Andrzeja Szypuły i moją, na opłatku parafialnym w Niewodnej, w którym bardzo chętnie i z wielką radością bierzemy udział. Po krótkim odpoczynku w okresie pokolędowym przygotowywaliśmy się do godnego i uroczystego przeżycia okresu paschalnego, który w tym roku rozpoczął się nieco wcześniej niż w latach ubiegłych.
 Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż dzięki staraniom p. Andrzeja Szypuły oraz Ośrodka Kultury  w Wiśniowej i chóru " Harfa", odbył się w niedzielę rozpoczynającą Wielki Tydzień, koncert pasyjny pt.: " U stóp Krzyża", w którym udział wzięły dwa połączone chóry: ,,Collegium Musicum" z Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie oraz nasz parafialny chór "Harfa" pod dyrekcją Andrzeja Szypuły. Pieśni przeplatane recytacjami głębokich tekstów o tematyce pasyjnej, które z przejęciem i powagą prezentowała p. Maria Mańko. Mogliśmy usłyszeć podczas tego koncertu poruszające utwory dawnych mistrzów muzyki sakralnej z sekwencją "Stabat Mater".
 Po obiedzie, który przygotowały nasze chórzystki, oba zespoły udały się do parafii: Matki Bożej Królowej Świata w Wiśniowej, przedstawiając ten sam program pasyjny przed nabożeństwem ,,Gorzkich żali".
 Uroczystą Rezurekcją weszliśmy w okres wielkanocny, w czasie którego wzięliśmy udział w V Przeglądzie Pieśni Wielkanocnych w Gogołowie pod moją dyrekcją w osłabionym składzie.
 W miesiącu maju, pięknym czasie poświęconym Matce Bożej, nasza parafia z pomocą Ośrodka Kultury z Wiśniowej, a także przy zaangażowaniu i pomocy p. Andrzeja oraz naszego chóru, była organizatorem IV Chóralnego Spotkania Maryjnego pt. "Tobie Maryjo śpiewamy". Gościliśmy trzy zespoły chóralne. Udział w spotkaniu wzięły chóry: "Magnificat" z Dobrzechowa, "Sanctus" i "Karolinka" z Gogołowa a także nasza "Harfa", pod moim samodzielnym kierownictwem. Mogliśmy usłyszeć starodawne i współczesne pieśni ku czci Maryi starannie przygotowane przez oddanych dyrygentów i wykonane z pietyzmem przez zdolnych chórzystów. Bardzo uroczysty charakter miała oprawa Mszy św. oraz nabożeństwa majowego z wykonaną starą melodią litanii loretańskiej oraz częściami stałymi mszy w oprawie łacińskiej. Dzięki pomocy szanownych pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Niewodnej, wszyscy uczestnicy spotkania spotkali się na pysznym obiedzie w Domu Strażaka, gdzie w miłej atmosferze mogliśmy porozmawiać i pośpiewać, podzielić się wrażeniami. Zaszczycili nas swoją obecnością : Robert Godek - starosta strzyżowski, Marcin Kut - wicewójt Gminy oraz Władysław Salamon - dyrektor OK i Zenon Tomaszewski - sołtys i radny z Niewodnej.
 Od chwili tego przeglądu przypadł mi zaszczyt prowadzić nasz zespół samodzielnie. Przejęcie „Harfy” po p. Andrzeju Szypule - znanym i doświadczonym mkuzyku, nie było sprawą łatwą. Opatrzność Boża, jak i patronowie naszej parafii św. Anna i św. Joachim, a także św. Cecylia - patronka muzyki kościelnej pobłogosławili i po okresie wytężonej pracy udało się wzbogacić repertuar o nowe utwory i opracowania pieśni chóralnych. Wielkim zaszczytem było uczestnictwo w odpuście parafialnym, w czasie którego świętowaliśmy "złoty jubileusz" święceń kapłańskich ks. kan. Michała Pelczara. Podczas koncertu odpustowego, który doszedł do skutku dzięki zaangażowaniu naszych chórzystów oraz przyjaciół z Czudca, przedstawiliśmy pieśni do naszych patronów przeplatane poezją ku czci św. Anny i św. Joachima. Wiersze recytowali sami chórzyści, ku zadowoleniu licznie zgromadzonych wiernych.
 W sierpniu mogliśmy podziwiać piękny wieniec dożynkowy w kształcie kosza, który wymagał bardzo dużo pracy i pomysłowości naszych pań i panów. Chórzyści nie szczędzili swoich sił i czasu, a nawet skarbów z przydomowych ogródków, którymi przyozdabiali figurkę Matki Bożej. Delegacja wieńca w moim towarzystwie udała się na dożynki gminne w Oparówce oraz z innymi grupami wieńcowymi do Katedry Rzeszowskiej na dożynki diecezjalne.
 Po bardzo żmudnych i czasochłonnych przygotowaniach wzięliśmy udział w V Przeglądzie Pieśni Maryjnej "Gaude Mater Polonia", w ostatnią niedzielę października w Czudcu, gdzie zaprezentowaliśmy na wysokim poziomie dwie pieśni maryjne, za co otrzymaliśmy gromkie brawa i upominki.
 W życiu każdego z nas ojczyzna zajmuje bardzo ważne miejsce, dlatego też z wielką radością świętowaliśmy 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w naszej parafii, gdzie odbywały się uroczystości gminne z udziałem władz samorządowych.
 Można powiedzieć, że ten rok przyniósł wiele zmian. Bardzo dużo się wydarzyło. Nie brakowało chwil radosnych, ale i niepotrzebnych napięć, które niczemu dobremu nie służyły, a przecież to nasze życie tak krótkie, że szkoda czasu na zbędne spory.
 Przytoczyłem te najważniejsze wydarzenia, które pokazują działalność naszego chóru, zamiłowanie oddanych chórzystów do muzyki sakralnej i niezgłębionej świętej liturgii oraz szerzenie kultury chrześcijańskiej poprzez udział w przeglądach i spotkaniach z innymi chórami. Kiedyś św. o. Pio, włoski kapucyn powiedział iż "nie wolno żałować czasu, który poświęca się dla chwały Bożej, gdyż nigdy nie jest to czas stracony". Niech więc dobry, miłosierny Bóg będzie dla wszystkich chórzystów nagrodą. Ze strony parafian najlepszą nagrodą niech będzie czas, którego nie żałują dla chwały Bożej.
 Pragnę na koniec podziękować też wszystkim życzliwym ludziom za słowa otuchy i wsparcia; ks. proboszczowi za opiekę duchową i wspieranie naszych inicjatyw, a także panu Wójtowi i dyrektorowi OK za fundusze przeznaczone na nowe stroje i teczki nutowe.
 Jeżeli chcesz do nas dołączyć, by wspólnie radosnym śpiewem wielbić Pana, nasze drzwi zawsze są otwarte. Czekamy na Ciebie.
 Z okazji Świąt składam wszystkim serdeczne życzenia. Niech Nowonarodzony Jezus obdarza Was swoim błogosławieństwem, miłością i pokojem w Nowym 2009 Roku.

Występ chóru "Harfa" w czasie opłatka parafialnego

Chór "Harfa" w nowych strojach

Koncert pasyjny

Koncert pasyjny w wykonaniu chóru parafialnego "Harfa" - Niewodna 29.03.2009 r.

Powrót

Spotkanie ku czci Maryi - "Tobie Maryjo śpiewamy"

Przeglad chórów w Niewodnej - 24.05.2009 r.

Powrót

Wieniec dożynkowy chóru parafialnego "Harfa" z Niewodnej

V rocznica powstania chóru "Harfa"

Msza św. dziekczynna pod przewodnictwem ks. dziekana Stanisława Tomaszka i spotkanie w Domu Parafialnym w Niewodnej - 29.11.2009 r.

Powrót

Dzisiaj jest

sobota,
25 maja 2024

(146. dzień roku)

Święta

Sobota, VII Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wsp. Najśw. Maryi Panny w sob. albo wsp. św. Bedy Czcigodnego, prezb. i dr Kościoła albo wsp. św. Grzegorza VII, papieża albo wsp. św....

Licznik

Liczba wyświetleń:
2515771