Wyszukiwanie

Rodzina Boża

Miesięcznik - Pismo wydawane w każdą ostatnią lub pierwszą niedzielę miesiąca

Adres parafii: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Anny w Niewodnej - Niewodna 20,

38-124 Wiśniowa, tel. 017 2775019.

 

Strona internetowa parafii: www.niewodna.parafia.info.pl

Redakcja gazety: Ks. Henryk Czajka i Grzegorz Lenartowicz


Materiały do druku - artykuły przyjmuje na tydzień przed wydaniem gazety.

!0 lat czasopisma parafialnego - Rodzina Boża

Pierwszy numer wspomnianego czasopisma wyszedł drukiem w styczniu 2003 roku.  Wówczas redakcja tego czasopisma napisała: Oddajemy do rąk Czytelników pierwszy numer naszego pisma. Zrodził się z umiłowania rodzinnej parafii, ukochania rodzinnej ziemi, na której wychowało się tyle pokoleń - w duchu naszych narodowych wartości i tradycji, szacunku do naszej Świętej Wiary, do wartości chrześcijańskich, do społecznej nauki Kościoła katolickiego, do etosu rodziny, która uczy wzajemnej miłości i zrozumienia, szacunku do starszych, do wszystkich ludzi. Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego..."
 Mam nadzieję, że pismo to spełnia postawione wyżej wymagania.
 Założycielem tego czasopisma było Koło Stowarzyszenia Rodzin Katolickich działające przy parafii w Niewodnej, a szczególnie p. Andrzej Szypuła i p. Mariusz Lepak.
 W lutym ubiegłego roku świętowaliśmy setne wydanie "Rodziny Bożej". Wówczas p. Grzegorz Tomaszewski napisał artykuł: "Już, czy dopiero setka?" Ten artykuł możemy znaleźć w tym setnym numerze "Rodziny Bożej" na stronie 3-4.
 We wspomnianym artykule p. Grzegorz napisał: "Być może zgromadzone treści w dotychczasowych wydaniach "Rodziny Bożej" posłużą do napisania prac dyplomowych i stworzenia dogłębnej i szerszej monografii parafialnej". Otóż  m.in. w oparciu o zgromadzone tam materiały przygotowywana jest historia parafii Niewodna. Prawdopodobnie będzie do nabycia na początku roku 2013.
 Dziękuję wszystkim, którzy redagowali i nadal pomagają w redakcji tego czasopisma, jak również tym, którzy je kupują, i co więcej, czytają.
 W dalszym ciągu zapraszamy chętnych do współpracy w redagowaniu tego lokalnego pisma.

To już będzie 50-ty numer naszej gazety

Od redakcji

          W tym roku, w grudniu wydamy już 50-ty numer naszej parafialnej gazety - „Rodzina Boża”. Jak wiemy, gazeta ta, od trzech lat wydawana jest co miesiąc. W styczniu 2008 roku, będzie już 5 lat od ukazania się pierwszego numeru. Wydawanie tej gazety rozpoczęło i nadal kontunuuje Stowarzyszenie Rodzin Katolickich z Niewodnej przy dużym udziale ks. proboszcza. Warto wiedzieć, że niewiele pobliskich parafii wydaje gazetę parafialną.
           Zauważyliśmy też, że w naszej parafii „Rodzina Boża” ma swoich wiernych czytelników. Drukujemy około 200 numerów tej gazety i rzadko kiedy, pozostają nie rozprowadzone egzemplarze. Z tego wynika, że taka gazeta jest nam potrzebna i dlatego chcemy, mimo wielu trudności, nadal ją wydawać. Należy dodać, że naszą gazetę czytają także mieszkańcy pobliskich miejscowości.
           Korzystając z okazji dziękujemy wszystkim, którzy ją nabywają, czytają, a nawet na jej temat dyskutują. Dziękujemy za wszelkie uwagi, za dostarczane do gazety materiały - zdjęcie i artykuły, które przybliżają nam ważniejsze wydarzenia z życia naszej małej wspólnoty parafialnej. Prosimy, w dalszym ciągu o współpracę w redagowaniu „Rodziny Bożej”. Będzie to piękna historia dla przyszłych pokoleń.
           Jak się dowiedzieliśmy, wiele osób z naszej parafii posiada wszystkie numery „Rodziny Bożej”. Wydając  jubileuszowy 50-ty numer, chcemy to docenić.  Dla tych, którzy mają wszystkie lub najwięcej egzemplarzy "Rodziny Bożej" przewidziane są nagrody. Prosimy, aby te osoby do 18 listopada br. zgłosiły się w do ks. proboszcza lub do Prezesa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich p. Mariusza Lepaka ze zgromadzonymi egzemplarzami wymienionej gazety.

Okładki gazety parafialnej wydawanej w parafii Niewodna

Niewodna 2007

Okładki gazety parafialnej "Rodzina Boża"

Niewodna 2007

To już 5O-ty jubileuszowy numer gazetki


„Rodzina Boża”Pomysłodawcą, założycielem i redaktorem pisma był pan Andrzej Szypuła, wówczas Prezes Diecezjalny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Rzeszowie. Jego wielkie umiłowanie do dawnej rodzinnej parafii, wartości narodowych, tradycji, nauki Kościoła, podsunęły mu myśl o założeniu takiego czasopisma. Początki, jak zawsze były trudne. Pierwsze gazetki wychodziły średnio co dwa miesiące i były wydawane formą kserograficzną.
 Po przybyciu do Niewodnej ks. Henryka Czajki, który bardzo zaangażował się w życie parafii i przejął obowiązki redaktora, poszerzył  skład zespołu redakcyjnego i zachęcał do wydawania naszego pisma. Gazetka jest wydawana co miesiąc, a drukujemy ją w drukarni w Krośnie. Szata graficzna, różnorodność artykułów i ich autorów sprawiła, że sięgają po nią młodsi i starsi czytelnicy.
 Pragniemy bardzo serdecznie podziękować panu Andrzejowi za założenie tej gazetki i za artykuły, które do niej pisze.
 Szczególnie dziękujemy ks. Henrykowi, za ogromny wkład pracy, zaangażowania się i poświęcenia prywatnego wolnego czasu, na pisanie, redagowanie i przygotowanie gazetki do druku.
 Dziękujemy całemu Zespołowi Redakcyjnemu oraz autorom artykułów i zdjęć umieszczanych w naszej gazetce. Piszcie do nas, angażujcie się jeszcze więcej, a na pewno pismo „Rodzina Boża” będzie atrakcyjniejsza.
 Jesteśmy wdzięczni Wam Drodzy Czytelnicy, bo dzięki Waszymu  zainteresowaniu  się gazetą dajecie nam dowód na dalsze tworzenie naszego parafialnego pisma.
 W tym 50-tym numerze drukujemy anonimową ankietę, którą prosimy wypełnić i złożyć w kościele na stoliku z gazetami w terminie do Świąt Bożego Narodzenia. Mamy nadzieję, że przysłuży się ona do udoskonalania gazety.
   Szczęść Boże.

 Mariusz Lepak
Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

 


Czytelnicy, którzy zbierali i przynieśli skompletowane gazety "Rodzina Boża"


 Wszystkie egzemplarze, czyli 49 zebrali: Szczotkowski Franciszek i Agata, Dykas Zofia, Wójcik Maria, Wójtowicz Łukasz, Nowak Monika, Bryda Sylwia, Wójcik Alicja, Lepak Czesława,  Irzyk Kazimierz, Balicki Włodzimierz, Paulina Leśniak.
 Prawie wszystkie:  Oliwa Lukasz, Gajewska Maria, Szczotkowski Eugeniusz, Mikuszewski Stanisław, Teczar Urszula, Żarek Stanisława, Długosz Helena, Siuta Martyna. Ponad czterdzieści egzemplarzy przyniesli: Wójcik Wojciech i Piotr, Baran Dorota i Szkołut Tomasz.
 Wszystkim dziękujemy za kolekcjonowane naszej gazety. Dla wszystkich przewidziane są drobne nagrody, po które proszę się zgłosić w najbliższym czasie do ks. proboszcza.


Andrzej Szypuła              
„Rodzina Boża” - 50 numerów
„Kochaj bliźniego swego ...”

„Oddajemy do rąk Czytelników pierwszy numer naszego pisma. Zrodził się z umiłowania rodzinnej parafii, ukochania rodzinnej ziemi, na której wychowało się tyle pokoleń - w duchu naszych narodowych wartości i tradycji, w szacunku do naszej Świętej Wiary, do wartości chrześcijańskich, do społecznej nauki Kościoła Katolickiego, do etosu rodziny, która uczy wzajemnej miłości i zrozumienia, szacunku do starszych, do wszystkich ludzi. Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego ...”
 Tymi słowami rozpoczęliśmy w styczniu 2003 roku wydawanie „Rodziny Bożej”, pisma Koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, ale przecież także i całej parafii Niewodna. Wiadomości spoza parafii, zwłaszcza historycznych, też jest sporo. Jest więc to pismo zwierciadłem życia wspólnoty lokalnej, ale przecież także wspólnoty żyjącej w różnych odniesieniach sprawami diecezji, Kościoła, państwa, Europy i  świata.
 „Nie jesteśmy sami ...”  Ale najbliższe sercu każdego z nas jest miejsce urodzenia, rodzinna parafia, gdzie od najmłodszych lat słuchamy Słowa Bożego, uczymy się głębokich modlitw i pięknych śpiewów, gdzie przyjmujemy Chrzest, I Komunię Świętą, Bierzmowanie, bierzemy ślub, a może i składamy swoje kości na pobliskim cmentarzu ...
 Zanim powstała gazetka, rok wcześniej, w styczniu 2002 roku, przy parafii Niewodna powstało Koło Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Byłem wtedy prezesem diecezjalnym Stowarzyszenia i nie wyobrażałem sobie, aby w mojej rodzinnej parafii nie było Koła! Udało się. Do dziś Koło podejmuje wiele szlachetnych inicjatyw i  skutecznie je realizuje. I to przy koleżeńskiej współpracy z innymi  grupami parafialnymi. Służyć innym - posłannictwo, powołanie, spełnienie ...
 Powiem szczerze - choć dziś parafia Niewodna niewielka, to jednak robi  rzeczy wielkie. Przypomina, zwłaszcza młodym, dawne zdarzenia, religijne, społeczne, rodzinne, pielęgnuje pamięć o kapłanach, ludziach zasłużonych, porusza problemy edukacyjne, wychowawcze, uczy patriotyzmu, miłości do ziemi ojczystej. Wszystko to, starannie udokumentowane w kolejnych numerach  „Rodziny Bożej”, służyć będzie następnym pokoleniom.
 Z życzeniami dalszego pięknego rozwoju gazetki kończę to krótkie wspomnienie końcowym fragmentem redakcyjnego wstępu z pierwszego numeru „Rodziny Bożej”.
 „Minęły wieki - a w Niewodnej u Św. Anny, jak dawniej, słychać nabożeństwa, modlitwy, dziękczynne pieśni, wyrażane gorącymi sercami wiernych - tu, wśród cichej zieleni, pełnej ptasich koncertów, łagodnych wiatrów, tajemniczych mgieł, księżycowych i słonecznych refleksów i świateł, różnokolorowo odbijających się w zabytkowych, barwnych witrażach ...”


Analiza ankiet

Analiza ankiet nt. redagowania „Rodziny Bożej”

 

W grudniowym numerze „Rodziny Bożej” załączona była anonimowa ankieta dla czytelników. Odpowiedzi udzielone na zawarte w nich pytania pomóc miały redakcji w dalszym i coraz lepszym redagowaniu gazetki. Z przykrością należy jednak stwierdzić, iż bardzo mało czytelników potraktowało poważnie tę prośbę.  Wypełnionych ankiet złożonych zostało zaledwie 18 na ok. 175 rozprowadzonych w grudniu numerów, co stanowi więc ok. 10%. Gdyby większość ankiet została wypełniona, mielibyśmy w redakcji bardzo wiele wartościowych informacji na temat aktualnego stanu, "poziomu" gazetki oraz wskazówek na przyszłość. Byłoby to tym bardziej cenne, że mielibyśmy opinie większości rodzin naszej parafii. Dlatego tym większe słowa uznania należą się tym osobom, które poświęciły chwilę swojego czasu i wypełniając ankietę przedstawiły swoją opinię na temat gazetki. W imieniu redakcji składam tym wszystkim osobom słowa podziękowania. 

Na podstawie tych kilkunastu ankiet trudno zatem wysuwać jakieś daleko idące spostrzeżenia i wnioski na temat naszego parafialnego pisma. Nie mniej jednak spróbuję przeanalizować wyniki zebranych ankiet. 

Prawie wszystkie osoby (16 spośród 18), które wypełniały ankietę należą do stałych czytelników, a pozostałe - czytają ją dość często. Zainteresowanie prezentowanymi w piśmie treściami jest dosyć równomiernie rozłożone pomiędzy ich trzy rodzaje. 

Bardzo pochlebne opinie wydali czytelnicy o szacie graficznej (pytanie nr 2).Jedna osoba uznała, że jest ona poprawna, a pozostałe (17) - bardzo dobra. Większości ankietowanych odpowiada też aktualny format gazetki. Jedna osoba chciałaby formatu większego i jedna - mniejszego.

Pytanie szóste należało do otwartych, a więc nie było możliwości wyboru z podanych odpowiedzi. Trzeba było podać swoje propozycje szczegółowych tematów artykułów do kolejnych numerów pisma. Większość ankietowanych (12 z18 osób) nie przedstawiła żadnych propozycji. Spośród udzielonych odpowiedzi wymienić można zainteresowanie ankietowanych np. opracowaniem sanktuariów, zakonów, publikacjami o żyjących i nieżyjących znanych mieszkańcach z naszej parafii (E. Mucha, J. Wójtowicz, St. Świrad, W. Jarecki).

Inna tematyka interesująca czytelników to: tradycje społeczne i kulturalne Niewodnej i okolic, osoby świeckie  na misjach, duchowość np. ignacjańska , kontynuacja publikacji zdjęć z I Komunii św.

Zaskakująco zgodni byli czytelnicy w temacie częstotliwości wydawania gazetki- wszyscy chcą, by to było raz na miesiąc. Niewiele natomiast mają ankietowani do zaproponowania, by nasze parafialne pismo było jeszcze bardziej interesujące (pytanie nr 8). Spośród podanych podpowiedzi najwięcej zwolenników miały: większa liczba fotografii i dłuższe artykuły.

Większość czytelników (56%) jest też za tym, że ogłoszenia- reklamy w gazetce są konieczne. Dla 33% ankietowanych jest to obojętne, a pozostali uważają, że one są niepotrzebne. Pytanie ostatnie też było z rodzaju otwartych, a więc wymagało od czytelnika własnych przemyśleń i napisania innych uwag dotyczących naszej gazetki. Znowu tutaj, podobnie jak w pytaniu nr 6, większość (61%) nie udzieliła żadnej odpowiedzi. Wśród udzielonych odpowiedzi dominują znów pochlebne opinie o parafialnej gazetce; jest treściwa, dobrze opracowana, bardziej treściwa od gazetek innych parafii. Czytelnicy sugerują m.in. by zwiększyć jej objętość, podawać w niej listę osób sprzątających kościół czy wpłacających na ważniejsze inwestycje w parafii (np. remont ołtarzy). Więcej też może być w niej zawartych fotografii, wspomnień, wywiadów  czy  tekstów z życia wsi, a nie tylko kościoła.

Wszystkie uwagi dokładnie zostały przeanalizowane i w miarę możliwości będą uwzględniane przy redagowaniu kolejnych numerów „Rodziny Bożej”. Żałujemy, że nie udało się zebrać większej liczby opinii naszych czytelników i mamy  jednocześnie nadzieję, że jeżeli następnym razem zaproponujemy wypełnienie podobnej ankiety, zbierzemy ich znacznie więcej, co pozwoli na zwiększenie zainteresowania naszą gazetką.

Roman Wójtowicz

Dzisiaj jest

piątek,
02 grudnia 2022

(336. dzień roku)

Zegar

Święta

Piątek, I Tydzień Adwentu
Rok A, I
Dzień Powszedni

Sonda

Co sądzisz o naszej stronie internetowej?

Bardzo dobra

Dobra

Mogła by być lepsza

Dobrze, że przynajmniej jest taka


Licznik

Liczba wyświetleń:
2407338