Wyszukiwanie

Ważniejsze wydarzenia - Luty 2015

 

           W święto Ofiarowania Pańskiego - Matki Bożej Gromnicznej (2.02) obchodziliśmy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Przed kościołem odbyła się zbiórka do puszek. Zebrane pieniądze (339 zł) zostały przekazane do Kurii w Rzeszowie dla zakonów kontemplacyjnych.

            W sobotę, 7 lutego adorowaliśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Takie adoracje odbywają się codziennie w innej  parafii  w całej Diecezji Rzeszowskiej.

            We środę, 11 lutego (wsp. Matki Bożej z Lourdes) obchodziliśmy  XXIII Światowy Dzień Chorego. W czasie Mszy św. modliliśmy się za chorych i cierpiących. W tym dniu ponad 20 chorych z naszej parafii przyjęło Sakrament Namaszczenia Chorych.

            Pod koniec lutego zostały złożone wnioski do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu i Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie na renowację - konserwację ołtarza głównego - etap IV. Zostaną również złożone wnioski do Starostwa w Strzyżowie i Urzędu Gminy Wiśniowa.

Ważniejsze wydarzenia - styczeń 2015

W sobotę 3 stycznia, kilka dni przed  Uroczystością Objawienia Pańskiego - Trzech Króli, członkowie Ogniska Misyjnego, jako kolędnicy misyjni, odwiedzali domy naszej parafii, zbierając ofiary dla biednych dzieci z krajów misyjnych. Dziękuję młodzieży za trud kolędowania i wszystkim parafianom za złożoną ofiarę (936 zł), która została przekazana do Referatu Misyjnego w Rzeszowie.
    Składka z Uroczystość Obajwienia Pańskiego - Trzech Króli (589 zł) została przekazana do Referatu Misyjnego z przeznaczeniem na misje.
    W środę, 22 stycznia zakończyłem wizytę duszpasterską odwiedzając parafian z Wiśniowej i Jazowej. Dziękuję za serdeczne i miłe przyjęcie w domach i za ofiary składane z racji kolędy.
    W niedzielę, 18 stycznia odbyło się w Domu Ludowym w Niewodnej spotkanie opłatkowe, w którym (podobnie jak w ostatnich latach), wzięło udział ok. 150 osób. Dziękuję organizatorom tego spotkania, czyli organizacjom parafialnym i wiejskim. Dziękuję również za występ chórowi "Harfa", młodzieży z KSM-u, a także p. Renacie Saletnik i uczniom Szkoły Podstawowej z Różanki za przedstawiony program kolędniczy.. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli zorganizować to spotkanie, także sponsorom. Pragnę też podziękować wszystkim zaproszonym gościom i parafianom, którzy przybyli na to opłatkowe spotkanie. Wszystkim składam serdeczne "Bóg zapłać!"
    W dniach 18-25 stycznia przeżywaliśmy Tydzień modlitw o jedność chrześcijan.
    Dobiega końca czas przedstawiania tzw. jasełek. W  niedzielę, 25 stycznia w naszym kościele po sumie uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas z Różanki przedstawili spektakl bożonarodzeniowy. Serdecznie dziękuję instruktorom i artystom, za to, że mogliśmy obejrzeć ten jakże  ciekawy i w ujmujący sposób przekazany program jasełkowy.

Ważniejsze wydarzenia w życiu parafii w 2014 r.

W sobotę 4 stycznia, w przeddzień Uroczystości Objawienia Pańskiego - Trzech Króli, członkowie Ogniska Misyjnego, jako kolędnicy misyjni, odwiedzali domy naszej parafii, zbierając ofiary dla biednych dzieci z krajów misyjnych. 
    W niedzielę, 19 stycznia odbyło się w Domu Ludowym w Niewodnej spotkanie opłatkowe, w którym wzięło udział ok. 150 osób. Dziękuję organizatorom tego spotkania, czyli organizacjom parafialnym i wiejskim.
    W piątek, 7 lutego adorowaliśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Takie adoracje odbywają się codziennie w innej  parafii  w całej Diecezji Rzeszowskiej.
    We wtorek, 11 lutego (wsp. Matki Bożej z Lourdes) obchodziliśmy  XXII Światowy Dzień Chorego. W czasie Mszy św. modliliśmy się za chorych i cierpiących. W tym dniu ponad 20 chorych z naszej parafii przyjęło Sakrament Namaszczenia Chorych.
    Pod koniec lutego zostały złożone wnioski do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu i Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie na renowację ołtarza głównego.
    Również do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu został złożony wniosek na konserwacje obrazów: Matki Bożej z Dzieciątkiem, Matki Bożej Niepokalanie Poczętej i Trójcy Świętej. Obrazy te znajdowały się w kapliczce przydrożnej w Niewodnej i po konserwacji zapewne tam powrócą.
    W niedzielę, 9 marca rozpoczął się kurs przedmałżeński - katechezy przedmałżeńskie dla młodzieży. Uczestniczy w nich zaledwie kilkanaście osób.
    W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (26.03) obchodziliśmy Dzień Świętości Życia. Podczas Mszy św. kilkanaście osób z naszej parafii złożyło przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
    W pierwszą niedzielę kwietnia (6.04) w naszej parafii został przeprowadzony już po raz drugi Kiermasz Wielkanocny zorganizowany przez Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas z Różanki.
    W niedzielę, 13 kwietnia obchodziliśmy po raz kolejny Gminny Dzień Katyński przy udziale władz gminnych i zaproszonych gości. Dzień ten uświetniony został Koncertem Pasyjnym (wystąpił chór "Echo" z Wiśniowej i chór "Harfa" z Niewodnej), śpiewem Męki Pańskiej w wykonaniu chóru "Echo" i występem Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Wiśniowej.
    W Niedzielę Miłosierdzia Bożego  (27.04) - w dniu kanonizacji papieży: Jana XXIII i Jana Pawła II uczniowie klas trzecich szkoły podstawowej z naszej parafii uroczystą Mszą św. przeżywali Pierwszą rocznicę Komunii  św. 
    Również w tym dniu, dziękując za kanonizację Jana Pawła II uczniowie złożyli wiązankę kwiatów przed tablicą poświęconą wspomnianemu papieżowi. Tablica ta jest umieszczona na Budynku Parafialnym.
    W Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, 3 maja przeżywaliśmy pierwsze w tym roku nabożeństwo fatimskie.
    W niedzielę, 4 maja dzieci z klasy drugiej (7 osób) po raz pierwszy uczestniczyły w pełni we Mszy św. przyjmując Pana Jezusa w Komunii św.
    W Wiśniowej, 14 maja, młodzież z naszej parafii (10 osób) przyjęła sakrament dojrzałości chrześcijańskiej - bierzmowanie z rąk ks. bpa Kazimierza Górnego.
    W niedzielę, 15 maja w naszym kościele odbyło się X Spotkanie ku czci Maryi - "Tobie Maryjo śpiewamy". Oprócz naszego chóru "Harfa" wystąpił chór "Sanctus" z Gogołowa i chór "Echo" z Wiśniowej.
    W maju rozpoczęły się prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym. Również maju  rozpoczęły się prace związane z zabezpieczeniem usuwiska przy drodze Kalembina - Różanka i wokół kościoła. Prace te mają również zabezpieczyć nasz kościół przed dalszymi pęknięciami.
    W ramach Kwartalnych dni modlitw o urodzaje i szczęśliwe zbiory (Dni Krzyżowe) do kapliczki przy drodze do Kalembiny został umieszczony i uroczyście poświęcony obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, który do kapliczki wrócił po konserwacji.
     3.czerwca na placu przy szkole podstawowej w Niewodnej Parafialny Zespół Caritas po raz kolejny zorganizował dla dzieci Parafialny Dzień Dziecka. W organizowaniu zabawy brał też czynny udział młodzież z KSM-u.
    W drugą niedzielę czerwca (8.06) została przeprowadzona przez młodzież z Ogniska Misyjnego zbiórka do puszek dla poszkodowanych w powodzi na Bałkanach.
    W niedzielę, 20 lipca z okazji święta św. Krzysztofa - patrona kierowców i podróżujących modliliśmy się w ich intencji. Ofiary z tej okazji, podobnie jak w poprzednich latach (398 zł) zostały przekazane na zakup środków transportu dla misjonarzy - MIVA POLSKA.
    Tradycyjnie, mimo remontów prowadzonych w kościele i wokół kościoła, 26 lipca w naszej parafii obchodziliśmy odpust ku czci naszych świętych - Anny i Joachima. Sumę odpustową odprawił ks. Bogusław Wójtowicz, który w tym roku obchodził 25-lecie święceń kapłańskich a kazanie wygłosił ks. Piotr Irzyk, który w tym roku obchodził 20-lecie świeceń kapłańskich. W czasie sumy odpustowej 30-lecie kapłaństwa obchodził ks. Marian Godek. Przed sumą odpustową odbył się krótki koncert ku czci naszych patronów w wykonaniu naszego parafialnego chóru "Harfa".
    W piątek, 15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia NMP, na sumie odbyło się poświęcenie wieńców dożynkowych, wianków, ziół i kwiatów. Zostało wykonanych 5 wieńców, które przyniosły: schola z Niewodnej, młodzież z KSM-u, rodziny  z Wiśniowej - parafia Niewodna, chór parafialny "Harfa" i  KGW z Niewodnej.
    Tego samego dnia odbyły się w naszej parafii przy szkole podstawowej w Niewodnej,  IV Dożynki Parafialne. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania wspomnianych dożynek. Dziękuję grupom wieńcowym,  strażakom,  paniom z Koła Gospodyń Wiejskich i Parafialnego Zespołu Caritas a także młodzieży z KSM-u.
    W sobotę, 16 sierpnia młodzież z KSM-u, Ogniska Misyjnego i scholii podczas wycieczki zwiedzili zabytkowy drewniany kościół w Trzcinicy, Troje Podkarpacką wraz z  platformę widokową. Byliśmy także przy Krzyżu w miejscowości Ujazd i na górze Liwocz, gdzie stoi również Krzyż Milenijny z platforma widokową.
    W niedzielę, 24 sierpnie została przeprowadzona zbiórka do puszek jako pomoc poszkodowanym przez huragan m.in. w Malawie i okolicach Rzeszowa. Zebrana kwota 1072 zł został przekazana na ten cel poprzez Caritas Diecezji Rzeszowskiej.
    W niedzielę, 12 października obchodziliśmy XIV Dzień Papieski. Hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego były słowa: "Jan Paweł II - Świętymi bądźcie!". Młodzież z KSM-u przygotowała i przeprowadziła czuwanie modlitewne. Również w tym dniu przed kościołem odbyła się zbiórka do puszek na tzw. "Żywy Pomnik Jana Pawła II", czyli na stypendia dla zdolnej a ubogiej młodzieży.
    W dniach 19 - 25 października przeżywaliśmy Tydzień Misyjny, którego hasłem  były słowa "Z Ewangelią do narodów". Przez cały ten tydzień modliliśmy się szczególnie podczas nabożeństwa różańcowego za misje i misjonarzy, prosząc także o nowe powołania misyjne.
W Uroczystość Wszystkich Świętych, jak również w Dzień Zaduszny Rada Duszpasterska przed cmentarzem przeprowadziła zbiórkę do puszek na utrzymanie naszych cmentarzy. Dziękuję wszystkim za złożone ofiary, jak również Radzie Duszpasterskiej za przeprowadzenie tej zbiórki.
    W Uroczystość Wszystkich Świętych Msza św. popołudniowa była sprawowana na cmentarzu przy kościele, a w niedzielę - w Dzień Zaduszny po Mszy św. popołudniowej w procesji żałobnej nawiedziliśmy cmentarz nad szkołą.
    W niedzielę, 9 listopada obchodziliśmy VI Dzień Modlitw za Kościół Prześladowany, modląc się m.in. za Kościół w Syrii - "Ocalmy chrześcijan w Syrii". Ognisko Misyjne przeprowadziło zbiórkę dla Kościoła Prześladowanego.
    W poniedziałek, 11 listopada obchodziliśmy Święto Odzyskania Niepodległości. W uroczystej  Mszy św. za Ojczyznę wzięły udział poczty sztandarowe: Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki z Niewodnej, młodzieży z KSM-u i OSP. Kwiaty i znicze przed pomnikiem katyńskim złożyli: uczniowie szkoły, radni  sołectwa Niewodna, młodzież z KSM-u i  strażacy z OSP Niewodna.
     14 listopada komisyjnie dokonano odbioru prac remontowych przy niewodzkiej drodze i wokół kościoła. W komisji uczestniczyli: starosta strzyżowski - pan Robert Godek, dyrektor  Zarządu Dróg Powiatowych - pan Krzysztof Piękoś i jego zastępca - pan Andrzej Wójcik, prezesi firm, inspektorzy nadzoru i kierownicy robót.
    Kolejna komisja dotycząca wspomnianych prac, jaka miała miejsce w Niewodnej, to konserwatora zabytków. Odbyła się ona w środę, 19 listopada. W skład tej komisji weszli m.in. przedstawiciele konserwatora zabytków z panią Barbarą Stopyra na czele, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych i jego zastępca, pan Witold Wójcik, jako przedstawiciel Rady Duszpasterskiej.
    W niedzielę, 23 listopada parafialny chór "Harfa", w sposób uroczysty wraz z zaproszonymi chórami i gośćmi obchodził 10-tą rocznicę powstania i swej działalności.   
    W niedzielę, 7 grudnia odbył się kiermasz bożonarodzeniowy zorganizowany przez nasz oddział KSM-u. Można było nabyć własnoręcznie wykonane ozdoby świąteczne m.in. szopki, kartki świąteczne, bombki. Zebrane fundusze młodzież z KSM-u przekazała dla dzieci z Hospicjum w Rzeszowie. Również w tym dniu po sumie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy portret bł. Karoliny Kózkówny. Udział w konkursie wzięło 9 osób.
    W niedziele, 14 grudnia odbył się już po raz kolejny kiermasz bożonarodzeniowy zorganizowany przez Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas z Różanki.

Ważniejsze wydarzenia - Listopad 2014

W Uroczystość Wszystkich Świętych, jak również w Dzień Zaduszny Rada Duszpasterska przed cmentarzem przeprowadziła zbiórkę do puszek na utrzymanie naszych cmentarzy. W tym roku zebraliśmy kwotę 5 457 zł. Dziękuję wszystkim za złożone ofiary, jak również Radzie Duszpasterskiej za przeprowadzenie tej zbiórki.
    W Uroczystość Wszystkich Świętych Msza św. popołudniowa była sprawowana na cmentarzu przy kościele, a w niedzielę - w Dzień Zaduszny po Mszy św. popołudniowej w procesji żałobnej nawiedziliśmy cmentarz nad szkołą.
    W niedzielę, 9 listopada obchodziliśmy VI Dzień Modlitw za Kościół Prześladowany, modląc się m.in. za Kościół w Syrii - "Ocalmy chrześcijan w Syrii". Ognisko Misyjne przeprowadziło zbiórkę dla Kościoła Prześladowanego. Zebrane pieniądze (321 zł) zostały przekazane do Referatu Misyjnego w Rzeszowie.
    W poniedziałek, 11 listopada obchodziliśmy Święto Odzyskania Niepodległości. W uroczystej  Mszy św. za Ojczyznę wzięły udział poczty sztandarowe: Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki z Niewodnej, młodzieży z KSM-u i OSP. Kwiaty i znicze przed pomnikiem katyńskim złożyli: uczniowie szkoły, radni  sołectwa Niewodna, młodzież z KSM-u i  strażacy z OSP Niewodna.
    W piątek, 14 listopada komisjnie dokonano odbioru prac remontowych przy niewodzkiej drodze i wokół kościoła. W komisji uczestniczyli: starosta strzyżowski - pan Robert Godek, dyrektor  Zarządu Dróg Powiatowych - pan Krzysztof Piękoś i jego zastępca - pan Andrzej Wójcik, prezesi firm, inspektorzy nadzoru i kierownicy robót.
    Kolejna komisja dotycząca wspomnianych prac, jaka miała miejsce w Niewodnej, to konserwatora zabytków. Odbyła się ona w środę, 19 listopada. W skład tej komisji weszli m.in. przedstawiciele konserwatora zabytków z panią Barbarą Stopyra na czele, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych i jego zastępca, pan Witold Wójcik, jako przedstawiciel Rady Duszpasterskiej.
    W niedzielę, 23 listopada parafialny chór "Harfa", w sposób uroczysty wraz z zaproszonymi chórami i gośćmi obchodził 10-tą rocznicę powstania i swej działalności.   

Ważniejsze wydarzenia w parafii Niewodna Październik 2014

     W niedzielę, 12 października obchodziliśmy XIV Dzień Papieski. Hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego były słowa: "Jan Paweł II - Świętymi bądźcie!". Młodzież z KSM-u przygotowała i przeprowadziła czuwanie modlitewne. Również w tym dniu przed kościołem odbyła się zbiórka do puszek na tzw. "Żywy Pomnik Jana Pawła II", czyli na stypendia dla zdolnej a ubogiej młodzieży. Zebrana kwota (659 zł) została przekazana na ww. cel.
    W niedzielę (19.10) obchodziliśmy wsp. bł. ks. Jerzego Popiełuszki. W tym dniu przypadła 30. rocznica Jego męczeńskiej śmierci. Uczniowie Szkoły Podstawowej z Niewodnej noszącej jego imię, wraz rodzicami, uczcili swego patrona uczestnicząc we Mszy św. Ponadto dzieci z klasy pierwszej (3 osoby) zostały w Różance pasowane na ucznia
    W dniach 19 - 25 października przeżywaliśmy Tydzień Misyjny, którego hasłem  były słowa "Z Ewangelią do narodów". Przez cały ten tydzień modliliśmy się szczególnie podczas nabożeństwa różańcowego za misje i misjonarzy, prosząc także o nowe powołania misyjne.

Ważniejsze wydarzenia - Lipiec 2014

      W niedzielę, 20 lipca z okazji święta św. Krzysztofa - patrona kierowców i podróżujących modliliśmy się w ich intencji. Ofiary z tej okazji, podobnie jak w poprzednich latach (398 zł) zostały przekazane na zakup środków transportu dla misjonarzy - MIVA POLSKA.
    W piątek, 25 lipca odbyła się spowiedź przed odpustem parafialnym.
    Tradycyjnie, mimo remontów prowadzonych w kościele i wokół kościoła, 26 lipca w naszej parafii obchodziliśmy odpust ku czci naszych świętych - Anny i Joachima. Sumę odpustową odprawił ks. Bogusław Wójtowicz, który w tym roku obchodził 25-lecie święceń kapłańskich a kazanie wygłosił ks. Piotr Irzyk, który w tym roku obchodził 20-lecie świeceń kapłańskich. W czasie sumy odpustowej 30-lecie kapłaństwa obchodził ks. Marian Godek. Przed sumą odpustową odbył się krótki koncert ku czci naszych patronów w wykonaniu naszego parafialnego chóru "Harfa".
    W dalszym ciągu trwają prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym, jak również prace związane z zabezpieczeniem usuwiska przy drodze Kalembina - Różanka i wokół kościoła. Prace te potrwają co najmniej do końca października br.

Ważniejsze wydarzenia - kwiecień 2014

W pierwszą niedzielę kwietnia (6.04) w naszej parafii został przeprowadzony już po raz drugi Kiermasz Wielkanocny zorganizowany przez Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas z Różanki.
 W niedzielę, 13 kwietnia obchodziliśmy po raz kolejny Gminny Dzień Katyński przy udziale władz gminnych i zaproszonych gości. Dzień ten uświetniony został Koncertem Pasyjnym (wystąpił chór "Echo" z Wiśniowej i chór "Harfa" z Niewodnej), śpiewem Męki Pańskiej w wykonaniu chóru "Echo" i występem Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Wiśniowej.
 W Niedzielę Miłosierdzia Bożego  (27.04) - w dniu kanonizacji papieży: Jana XXIII i Jana Pawła II uczniowie klas trzecich szkoły podstawowej z naszej parafii uroczystą Mszą św. przeżywali Pierwszą rocznicę Komunii  św. Równiez w tym dniu, dziękując za kanonizację Jana Pawła II uczniowie złożyli wiązankę kwiatów przed tablicą poświęconą wspomnianemu papieżowi. Tablica ta jest umieszczona na Budynku Parafialnym.

Ważniejsze wydarzenia w parafii Niewodna - marzec 2014

W niedzielę, 9 marca rozpoczął się kurs przedmałżeński - katechezy przedmałżeńskie dla młodzieży. Uczestniczy w nich zaledwie kilkanaście osób.
 W tym dniu również ministranci przed kościołem rozprowadzali  zgodnie z zaleceniem Cairtas Diecezji Rzeszowskiej "Skarbonki Wielkopostne". Zebrane fundusze będą przekazane jako pomoc na leczenie dzieci.
 Caritas Diecezji Rzeszowskiej oprócz baranków wielkanocnych przeprowadził  akcję - „Światło kanonizacji Jana Pawła II na stole polskiej rodziny”, rozprowadzając pamiątkowe świece.
 W niedzielę, 16 marca modliliśmy się za misje i misjonarzy - „Ad Gentes”. Również w tym dniu młodzież z Ogniska Misyjnego przeprowadziła na cele misyjne zbiórkę do puszek.
 W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego(26.03) obchodziliśmy Dzień Świętości Życia. Podczas Mszy św. kilkanaście osób z naszej parafii złożyło przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Ważniejsze wydarzenia w parafii Niewodna - Luty 2014

W święto Ofiarowania Pańskiego - Matki Bożej Gromnicznej (2.02) obchodziliśmy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Przed kościołem odbyła sie zbiórka do puszek. Zebrane pieniądze (256 zł) zostały przekazane do Kurii w Rzeszowie dla zakonów kontemplacyjnych.
 W piątek, 7 lutego adorowaliśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Takie adoracje odbywają się codziennie w innej  parafii  w całej Diecezji Rzeszowskiej.
 We wtorek, 11 lutego (wsp. Matki Bożej z Lourdes) obchodziliśmy  XXII Światowy Dzień Chorego. W czasie Mszy św. modliliśmy się za chorych i cierpiących. W tym dniu ponad 20 chorych z naszej parafii przyjęło Sakrament Namaszczenia Chorych.
 W piątek, 21 lutego odbyło się pierwsze spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z II klasy gimazjum. Prawdopodobnie młodzież ta (13 osób) przyjmie Sakrament Bierzmowania w czasie wizytacji kanonicznej, która w naszej parafii odbędzie się w 2015 r.
 Pod koniec lutego zostały złożone wnioski do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu i Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie na renowację ołtarza głównego.
 Również do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu został złożony wniosek na konserwacje obrazów: Matki Bożej z Dzieciątkiem, Matki Bożej Niepokalanie Poczętej i Trójcy Świętej. Obrazy te znajdowały się w kapliczce przydrożnej w Niewodnej i po konserwacji zapewne tam powrócą.

WYDARZENIA - STYCZEN 2014

W sobotę 4 stycznia, w przeddzień Uroczystości Objawienia Pańskiego - Trzech Króli, członkowie Ogniska Misyjnego, jako kolędnicy misyjni, odwiedzali domy naszej parafii, zbierając ofiary dla biednych dzieci z krajów misyjnych. Dziękuję młodzieży za trud kolędowania i wszystkim parafianom za złożoną ofiarę.
 W środę, 22 stycznia zakończyłem wizytę duszpasterską w parafii. Dziękuję za serdeczne i miłe przyjęcie w domach i za ofiary składane z racji kolędy.
 W niedzielę, 19 stycznia odbyło się w Domu Ludowym w Niewodnej spotkanie opłatkowe, w którym wzięło udział ok. 150 osób. Dziękuję organizatorom tego spotkania, czyli organizacjom parafialnym i wiejskim. Dziękuję również za występ chórowi "Harfa", młodzieży z KSM-u  za ciekawy film, a także uczniom Szkoły Podstawowej i paniom nauczycielkom: Lucynie i Małgorzacie, za przygotowanie programu jasełkowego. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli zorganizować to spotkanie, także sponsorom. Pragnę też podziękować wszystkim zaproszonym gościom i parafianom, którzy przybyli na to opłatkowe spotkanie. Wszystkim składam serdeczne "Bóg zapłać!"
  W piątek, 17 stycznia z okazji Dnia Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej odbyło się spotkanie dla naszych seniorów zorganizowane przez Radę Rodziców, nauczycieli i uczniów.
 W niedzielę, 19 stycznia uczciliśmy patrona naszej diecezji św. Józefa Sebastiana Pelczara.
 W dniach 18-25 stycznia przeżywaliśmy Tydzień modlitw o jedność chrześcijan, pod hasłem: "Czyż Chrystus jest podzielony".

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W ROKU 2013

W sobotę 5 stycznia, w przeddzień Uroczystości Objawienia Pańskiego - Trzech Króli, członkowie Ogniska Misyjnego, jako kolędnicy misyjni, odwiedzali domy naszej parafii, zbierając ofiary dla biednych dzieci z krajów misyjnych.
 W niedzielę, 13 stycznia odbyło się w Domu Ludowym w Niewodnej spotkanie opłatkowe, w którym wzięło udział ok. 160 osób.
  W święto Ofiarowania Pańskiego - Matki Bożej Gromnicznej (2.02) obchodziliśmy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.
 W piątek, 8 lutego adorowaliśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Takie adoracje obywają się codziennie we wszystkich  parafiiach i kaplicach  w całej Diecezji Rzeszowskiej.
 W sobotę, 11 lutego (wsp. Matki Bożej z Lourdes) obchodziliśmy  XXI Światowy Dzień Chorego, którego hasłem były słowa: "Idź i Ty czyń podobnie". W czasie Mszy św. modliliśmy się za chorych i cierpiących.
 W II Niedzielę Wielkiego Postu (24.02) obchodzimy Dzień Modlitwy, Postu i  Solidarności z Misjonarzami    "Pomagajmy misjonarzom w Roku Wiary". Młodzież z Ogniska Misyjnego przeprowadziła przed kościołem zbiórkę do puszek jako pomoc materialną dla misji i misjonarzy.
 W dniach 1 - 3 marca przeżywaliśmy renowacje misji parafialnych. Poprowadził je, podobnie jak misje, ks. Zenon Bieszczad - proboszcz z Dwernika.
 W niedzielę, 17 marca odbył się w naszym kościele kiermasz wielkanocny zorganizowany przez Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas z Różanki. .
 W niedzielę, 24 marca odbył  się w naszym kościele Koncert Pieśni Pasyjnej. Również w tym  dniu w Domu Ludowym w Niewodnej  miała miejsce promocja nowej książki o parafii Niewodna  - "Zarys historii parafii Niewodna".
 Niedzielą Miłosierdzia Bożego rozpoczęliśmy Tydzień Miłosierdzia (7-13.04) pod hasłem: "Wiara żywa uczynkami". Panie z Parafialnego Zespołu Caritas zorganizowały śniadanie wielkanocne dla grup parafialnych. Na tym śniadaniu obecni byli przedstawiciele Rady Duszpasterskiej, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i członkowie parafialnego chóru "Harfa".
 W niedzielę, 14 kwietnia rozpoczęliśmy V Ogólnopolski Tydzień Biblijny, którego hasłem były słowa: "Ja wierzę, że Ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym". Młodzież z KSM-u przed kościołem rozprowadzała fragmenty Pisma św. Na zakończenie Tygodnia Biblijnego w sobotę wieczorem młodzież z KSM-u przeprowadziła nabożeństwo biblijne, po którym odbyło się w Domu Parafialnym spotkanie z klerykami, którego tematem było powołanie do kapłaństwa i życie w Seminarium.
 Niedzielą Dobrego Pasterza (21.04) rozpoczęliśmy Tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. W naszej parafii gościli klerycy Wyższego Seminarium Duchownego z Rzeszowa wraz z ks. Rektorem Jacentym Mastejem. W tym dniu również przeżywaliśmy po raz kolejny Gminne Obchody Dnia Katyńskiego.
 W ostatnią niedzielę kwietnia (28.04) uczniowie klas trzecich szkoły podstawowej z naszej parafii  przeżywali Pierwszą rocznicę Komunii  św.
 W piątek, 3 maja oddając cześć Najświętszej Maryi Pannie Królowej Polski wraz ze strażakami uczciliśmy także św. Floriana - patrona strażaków.
 Również 3 maja, w kościele parafialnym we Frysztaku młodzież z naszej parafii (10 osób) przyjęła sakrament dojrzałości chrześcijańskiej - bierzmowanie z rąk ks. biskupa Edwarda Białogłowskiego.
 W niedzielę,  5 maja dzieci z klasy drugiej (17 osób) po raz pierwszy uczestniczyły w pełni we Mszy św. przyjmując Pana Jezusa w Komunii św.
 W niedzielę, 12 maja przeżywaliśmy 75. rocznicę śmierci ks. Jana Baraniewskiego - budowniczego naszego kościoła. We Mszy św. i żałobnej procesji do jego grobu uczestniczyła też rodzina śp. ks. Baraniewskiego.
 W niedzielę, 19 maja w naszym kościele odbyło się kolejne IX Spotkanie ku czci Maryi - "Tobie Maryjo śpiewamy". Oprócz naszego parafialnego chóru "Harfa" wystąpił  chór "Benedictus" z Czudca.
 W ostatni dzień maja dzieci pierwszokomunijne wraz z rodzicami uczestniczyły w pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Nawiedzenia w Tarnowcu i nawiedziły też Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu.
 Na zakończenie Oktawy Bożego Ciała (6.06) przy kościele Parafialny Zespół Caritas z okazji Dnia Dziecka zorganizował ognisko dla wszystkich dzieci z parafii. Wielką  pomoc przy organizacji tego spotkania dla dzieci wyświadczyła młodzież z KSM-u.
 W niedzielę, 21 lipca z okazji święta św. Krzysztofa - patrona kierowców i podróżujących zostały poświęcone pojazdy mechaniczne. Ofiary złożone z racji poświęcenia  zostały przekazane na zakup środków transportu dla misjonarzy.
 Tradycyjnie, 26 lipca w naszej parafii obchodziliśmy odpust ku czci naszych świętych.Sumę odpustową odprawił i kazanie wygłosił o. Krzysztof Janas - gwardian z Krosna. Współkoncelebrowali rodacy: ks. Piotr Irzyk i ks. Tomasz Wójcik. Przed sumą odpustową odbył się koncert Zespołu PRAY z Dobrzechowa.
 W czwartek, 15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia NMP, na sumie odbyło się poświęcenie wieńców dożynkowych, wianków, ziół i kwiatów. Zostało wykonanych, podobnie jak w ubiegłym roku, 6 wieńców, które przyniosły: dzieci pierwszokomunijne z Niewodnej, młodzież z KSM-u, rodziny  z Wiśniowej - parafia Niewodna, chór parafialny "Harfa", OSP i  KGW z Niewodnej.
 Tego samego dnia odbyły się w naszej parafii przy kościele III Dożynki Parafialne. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania wspomnianych dożynek. Dziękuję grupom wieńcowym,  strażakom,  paniom z Koła Gospodyń Wiejskich i Parafialnego Zespołu Caritas a także młodzieży z KSM-u. 
 W środę, 21 sierpnia br. młodzież z niewodzkiego KSM-u dla ożywienia pamięci o bohaterach pomordowanych m.in. w Katyniu, mimo deszczowej pogody, wyruszyła rowerami szlakiem dębów katyńskich w gminie Wiśniowa. W rajdzie tym uczestniczyło 7 osób.
 Zgodnie z decyzją Ks. Biskupa Ordynariusza Jana Wątroby i na prośbę ks. proboszcza Jana Krynickiego z Rzeszowa od 5 września ks. Marian Godek pracuje w parafii bł. Karoliny Kózka w Rzeszowie.
 W dniach 15 - 21 września, przeżywaliśmy  Tydzień Wychowania, pod hasłem: "Wychowujemy do wartości. Aby budowali życie na Skale". Z tej okazji w naszej wspólnocie parafialnej odbyło się kilka spotkań, m.in. Liturgicznej Służby Ołtarza - ministrantów i nowej scholii, Ogniska Misyjnego, kandydatów do bierzmowania, a także dla rodziców i dzieci przygotowujących się w tym roku szkolnym do Pierwszej Komunii  św.
 W sobotę, 28 września Stowarzyszenie "Tak Życiu" w Domu Ludowym w Niewodnej, wspólnie z  młodzieżą z KSM-u, Parafialnym Zespołem Caritas i strażakami zorganizowało spotkanie integracyjne dla swoich członków.
 W niedzielę, 13 października obchodziliśmy XIII Dzień Papieski. Hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego były słowa: "Jan Paweł II - Papież dialogu". Młodzież z KSM-u przygotowała i przeprowadziła czuwanie modlitewne. Również w tym dniu przed kościołem odbyła się zbiórka do puszek na tzw. "Żywy Pomnik Jana Pawła II", czyli na stypendia dla zdolnej a ubogiej młodzieży.
 W dniach 20 - 26 października przeżywaliśmy Tydzień Misyjny, którego hasłem  były słowa "Miłosierdzie Boże dla całego świata". Przez cały ten tydzień modliliśmy się szczególnie podczas nabożeństwa różańcowego za misje i misjonarzy, prosząc także o nowe powołania misyjne.
 W Uroczystość Wszystkich Świętych, jak również w Dzień Zaduszny i w niedzielę Rada Duszpasterska przed cmentarzem przeprowadziła zbiórkę do puszek na utrzymanie naszych cmentarzy.
 W Uroczystość Wszystkich Świętych Msza św. popołudniowa była sprawowana na cmentarzu przy kościele, a w Dzień Zaduszny w procesji żałobnej nawiedziliśmy cmentarz nad szkołą.
 W poniedziałek, 11 listopada obchodziliśmy Święto Odzyskania Niepodległości. W uroczystej  Mszy św. za Ojczyznę wzięły udział poczty sztandarowe: młodzieży z KSM-u i OSP. Kwiaty i znicze przed pomnikiem katyńskim złożyli: radni  sołectwa Niewodna i strażacy z OSP Niewodna.
 W piątek, 22 listopada parafialny chór "Harfa", wraz z nowo powstałą scholą uczcił swoją patronkę św. Cecylię obchodząc jednocześnie 9. rocznicę powstania.
 W listopadzie przeprowadziliśmy częściową rozbiórkę głównego ołtarza, który zostanie poddany konserwacji. W tym roku oprócz demontażu ołtarza został on oczyszczony, jak również poddany częściowej impregnacji. Koszt prac konserwatorskich na ten rok wynosi 15 tys. zł.
 W dniach 12 - 15 grudnia uczestniczyliśmy w Czterdziestogodzinnym Nabożeństwie Eucharystycznym, poprzez które przygotowywaliśmy się do  spowiedzi adwentowej i świąt Bożego Narodzenia.
  W niedzielę, 15 grudnia odbył  się w naszej parafii Kiermasz Bożonarodzeniowy zorganizowany przez Warsztaty Terapii Zajęciowej z Różanki.
 W święto św. Szczepana modliliśmy sie za śp. ks. kanonika Michała Pelczara, byłego naszego proboszcza, przeżywając 1.  rocznicę jego śmierci.

Ważniejsze wydarzenia w życiu parafii - Listopad 2013

W Uroczystość Wszystkich Świętych, jak również w Dzień Zaduszny i w niedzielę Rada Duszpasterska przed cmentarzem przeprowadziła zbiórkę do puszek na utrzymanie naszych cmentarzy. W tym roku zebraliśmy kwotę 6 172 zł. Dziękuję wszystkim za złożone ofiary, jak również Radzie Duszpasterskiej za przeprowadzenie tej zbiórki.
 W Uroczystość Wszystkich Świętych Msza św. popołudniowa była sprawowana na cmentarzu przy kościele, a w Dzień Zaduszny w procesji żałobnej nawiedziliśmy cmentarz nad szkołą.
 W niedzielę, 10 listopada obchodziliśmy V Dzień Modlitw za Kościół Prześladowany, modląc się m.in. za Kościół w Nigerii. Ognisko Misyjne przeprowadziło zbiórkę dla Kościoła Prześladowanego. Zebrane pieniądze (354 zł) zostały przekazane do Referatu Misyjnego w Rzeszowie.
 W poniedziałek, 11 listopada obchodziliśmy Święto Odzyskania Niepodległości. W uroczystej  Mszy św. za Ojczyznę wzięły udział poczty sztandarowe: młodzieży z KSM-u i OSP. Kwiaty i znicze przed pomnikiem katyńskim złożyli: radni  sołectwa Niewodna i strażacy z OSP Niewodna. W czasie Mszy św. śpiewał chór "Harfa", który wystąpił również w kościele w Dobrzechowie na VII Patriotycznym  Spotkaniu Chóralnym - "Z pieśnią ku wolności".
 W niedzielę, 17 listopada w całym Kościele w Polsce odbyła się zbiórka jako pomoc dla mieszkańców Filipin dotkniętych klęską tajfunu. Ministranci kwestując przed naszym kościołem zebrali dla nich ponad 700 zł.
 W piątek, 22 listopada parafialny chór "Harfa", wraz z nowo powstałą scholą uczcił swoją patronkę św. Cecylię obchodząc jednocześnie 9. rocznicę powstania.
 
Prace konserwatorskie przy głównym ołtarzu

 W listopadzie przeprowadziliśmy częściową rozbiórkę głównego ołtarza, który zostanie poddany konserwacji. W tym roku oprócz demontażu ołtarza został on oczyszczony, jak również poddany częściowej impregnacji. Koszt prac konserwatorskich na ten roku wynosi 15 tys. zł.
 Pragnę serdecznie podziękować Urzędowi Gminy Wiśniowa za dotację na ten cel w kwocie 5 tys. zł.. Była to jedyna dotacja, jaką otrzymaliśmy w tym roku. Dodam tylko, że w ubiegłym roku wykonaliśmy prace konserwatorskie za ponad 40 tys. zł. Wówczas otrzymalismy dotację z Urzędu Marszałkowskiego 20 tys. zł.i 5 tys. zł z Urzędu Gminy Wiśniowa.
 Bóg zapłać także wszystkim parafianom, którzy złożyli ofiarę na renowacje tego ołtarza.
 Dziękuję  również  Panom, którzy przez 3 dni trudzili się przy stawianiu rusztowania, demontażu ołtarza, jak również rozbiórce wcześniej postawionego rusztowania. Mam taką cichą nadzieję, że konstrukcja tego ołtarza zostanie ukończona jesienią 2014 r.

Ważniejsze wydarzenia w parafii - Październik 2013

W niedzielę, 6 października we wszystkich parafiach odbyła się ogólnopolska modlitwa za Syrię oraz zbiórka do puszek jako pomoc dla Syrii (434 zł).
 W sobotę, 9 października, podobnie jak w poprzednich latach, Parafialny Zespół Caritas przygotował spotkanie dla ludzi starszych, chorych i samotnych.
 W poniedziałek, w święto Matki Bożej Różańcowej (7.10) dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii św. otrzymały poświęcone różańce i książeczki. W tym roku do Pierwszej Komunii św. przygotowuje się 7 uczniów.
 W niedzielę, 13 października obchodziliśmy XIII Dzień Papieski. Hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego były słowa: "Jan Paweł II - Papież dialogu". Młodzież z KSM-u przygotowała i przeprowadziła czuwanie modlitewne. Również w tym dniu przed kościołem odbyła się zbiórka do puszek na tzw. "Żywy Pomnik Jana Pawła II", czyli na stypendia dla zdolnej a ubogiej młodzieży. Zebrana kwota (706 zł) została przekazana na ww. cel.
 W przeddzień wspomnienia bł. ks. Jerzego Popiełuszki (18.10) uczniowie Szkoły Podstawowej noszącej jego imię, wraz rodzicami i nauczycielami, uczcili swego patrona uczestnicząc we Mszy św.
 W dniach 20 - 26 października przeżywaliśmy Tydzień Misyjny, którego hasłem  były słowa "Miłosierdzie Boże dla całego świata". Przez cały ten tydzień modliliśmy się szczególnie podczas nabożeństwa różańcowego za misje i misjonarzy, prosząc także o nowe powołania misyjne.

Ważniejsze wydarzenia wżyciu parafii - Wrzesień 2013

Zgodnie z decyzją Ks. Biskupa Ordynariusza Jana Wątroby i na prośbę ks. proboszcza Jana Krynickiego z Rzeszowa od 5 września ks. Marian Godek pracuje w parafii bł. Karoliny Kózka w Rzeszowie. Dziękujemy mu za kilkumiesięczną pracę duszpasterską w naszej parafii. 

W niedzielę, 8 września grupa wieńcowa KSM-u uczestniczyła w Dożynkach w Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu. 

W dniach 15 - 21 września, przeżywaliśmy  Tydzień Wychowania, pod hasłem: "Wychowujemy do wartości. Aby budowali życie na Skale". Z tej okazji w naszej wspólnocie parafialnej odbyło się kilka spotkań, m.in. Liturgicznej Służby Ołtarza - ministrantów i nowej scholii, Ogniska Misyjnego, kandydatów do bierzmowania, a także dla rodziców i dzieci przygotowujących się w tym roku szkolnym do Pierwszej Komunii  św. 

W sobotę, 28 września Stowarzyszenie "Tak Życiu" w Domu Ludowym w Niewodnej, wspólnie z  młodzieżą z KSM-u, Parafialnym Zespołem Caritas i strażakami zorganizowało spotkanie integracyjne dla swoich członków, a także dla dzieci i młodzieży z naszej parafii. 

W ostatnią niedzielę września, w święto świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała, zgodnie z zaleceniem Ks. Bpa Ordynariusza  odbyła się zbiórka do puszek na utrzymanie diecezjalnego Katolickiego Radia VIA.

Ważniejsze wydarzenia wżyciu parafii - Sierpień 2013

W czwartek, 15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia NMP, na sumie odbyło się poświęcenie wieńców dożynkowych, wianków, ziół i kwiatów. Zostało wykonanych, podobnie jak w ubiegłym roku, 6 wieńców, które przyniosły: dzieci pierwszokomunijne z Niewodnej, młodzież z KSM-u, rodziny  z Wiśniowej - parafia Niewodna, chór parafialny "Harfa", OSP i  KGW z Niewodnej. Wszystkim grupom wieńcowym składam "Bóg zapłać"!
 Tego samego dnia odbyły się w naszej parafii przy kościele III Dożynki Parafialne. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania wspomnianych dożynek. Dziękuję grupom wieńcowym,  strażakom,  paniom z Koła Gospodyń Wiejskich i Parafialnego Zespołu Caritas a także młodzieży z KSM-u.  Dziękuję również wszystkim sponsorom, a także tym, którzy w tych dożynkach uczestniczyli 
 Podczas tegorocznych Dożynek Parafialnych, do wystawionej puszki Caritasu zbierane były fundusze na wyprawkę do szkoły dla dzieci z naszej parafii. Na ten cel zebraliśmy 301 zł.
 W środę, 21 sierpnia br. młodzież z niewodzkiego KSM-u wraz ze mną dla ożywienia pamięci o bohaterach pomordowanych m.in. w Katyniu, mimo deszczowej pogody, wyruszyła rowerami szlakiem dębów katyńskich w gminie Wiśniowa. W rajdzie tym uczestniczyło 7 osób.
 W niedzielę, 25 sierpnia dwie grupy dożynkowe reprezentowały naszą parafię uczestnicząc w Dożynkach Diecezjalnych w Rzeszowie.
 Również w tym dniu panie z KGW z Niewodnej wraz ze swoim wieńcem uczestniczyły w Dożynkach Gminnych, które w tym roku odbyły się  w Kożuchowie.

Ważniejsze wydarzenia wżyciu parafii - Lipiec 2013

Na początku lipca 7 osób z naszej parafii uczestniczyło w kolonii letniej w Myczkowcach  zorganizowanej przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej.
 W sobotę, 20 lipca odbył się uroczysty ingres nowego ordynariusza rzeszowskiego ks. biskupa Jana Wątroby do katedry w Rzeszowie.
 W niedzielę, 21lipca z okazji święta św. Krzysztofa - patrona kierowców i podróżujących zostały poświęcone pojazdy mechaniczne. Ofiary złożone z racji poświęcenia (753 zł) zostały przekazane na zakup środków transportu dla misjonarzy.
 W czwartek, 25 lipca odbyła się spowiedź przed odpustem parafialnym.
 Tradycyjnie, 26 lipca w naszej parafii obchodziliśmy odpust ku czci naszych świętych patronów.Sumę odpustową odprawił i kazanie wygłosił o. Krzysztof Janas - gwardian z Krosna. Współkoncelebrowali rodacy: ks. Piotr Irzyk i ks. Tomasz Wójcik. Przed sumą odpustową odbył się koncert Zespołu PRAY z Dobrzechowa.

Ważniejsze wydarzenia w życiu parafii - Czerwiec 2013

W ostatni dzień maja dzieci pierwszokomunijne wraz z rodzicami uczestniczyły w pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Nawiedzenia w Tarnowcu i nawiedziły też Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu.
 Dziękuję młodzieży z KSM-u, Parafialnemu Zespołowi Caritas, chórowi "Harfa" i Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich za przygotowanie ołtarzy na Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.
 Na zakończenie Oktawy Bożego Ciała (6.06) przy kościele Parafialny Zespół Caritas z okazji Dnia Dziecka zorganizował ognisko dla wszystkich dzieci z parafii. Wielką  pomoc przy organizacji tego spotkania dla dzieci wyświadczyła młodzież z KSM-u organizując gry i zabawy dla dzieci.
 W niedzielę, 16 czerwca zgodnie z prośbą Caritas Diecezji Rzeszowskiej o pomoc w zorganizowaniu kolonii dla dzieci z ubogich rodzin ministranci  przeprowadzili zbiórkę do puszek. Zebrane fundusze (504 zł) zostały przekazane na ten cel.
 Jak zauważyłem, ważnym wydarzeniem w życiu naszej parafii był jubileusz 25-lecia kapłaństwa, który przeżywałem w niedzielę 23 czerwca. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za pamięć, życzenia i modlitwę. Bóg zapłać!
 Z okazji mojego jubileuszu została wydana nowa książka „Parafia Współnotą Wspólnot. Niewodna”. Pozycja ta  dedykowana  jest przede wszystkim do członków  grup parafialnych  działających przy naszym kościele.   

W ostatnich dniach czerwca podpisywaliśmy listę odpowiadając na prośbę Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "Stop Aborcji" na rzecz zmiany ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Z naszej parafii wspomnianą listę podpisało blisko 70 osób.

Ważniejsze wydarzenia w maju

W piątek, 3 maja oddając cześć Najświętszej Maryi Pannie Królowej Polski wraz ze strażakami uczciliśmy także św. Floriana - patrona strażaków.
 Również 3 maja, w kościele parafialnym we Frysztaku młodzież z naszej parafii (10 osób) przyjęła sakrament dojrzałości chrześcijańskiej - bierzmowanie z rąk ks. biskupa Edwarda Białogłowskiego.
 W pierwszą sobotę miesiąca maja (4.05) odbyło się w naszej parafii pierwsze w tym roku nabożeństwo fatimskie, które poprowadził o. Marian.
 W niedzielę,  5 maja, dzieci z klasy drugiej (17 osób) po raz pierwszy uczestniczyły w pełni we Mszy św. przyjmując Pana Jezusa w Komunii św.
 W niedzielę, 12 maja przeżywaliśmy 75. rocznicę śmierci ks. Jana Baraniewskiego - budowniczego naszego kościoła. We Mszy św. i żałobnej procesji do jego grobu uczestniczyła też rodzina śp. ks. Baraniewskiego.
 W niedzielę, 19 maja w naszym kościele odbyło się kolejne IX Spotkanie ku czci Maryi - "Tobie Maryjo śpiewamy". Oprócz naszego parafialnego chóru "Harfa" wystąpił  chór "Benedictus" z Czudca.
 Również w niedzielę, 19 maja przed Mszą św. ministranci przeprowadzili zbiórkę do puszek dla dotkniętych klęską gradobicia w Głogowie Małopolskim i okolicach. Zebrana kwota (960 zł) została przekazana do Caritas Diecezji Rzeszowskiej.
 Z okazji Dnia Matki (27.05) panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Niewodnej zorganizowały w Domu Parafialnym spotkanie dla mam.

Ważniejsze wydarzenia w kwietniu 2013 r.

Niedzielą Miłosierdzia Bożego rozpoczęliśmy Tydzień Miłosierdzia (7-13.04) pod hasłem: "Wiara żywa uczynkami". Panie z Parafialnego Zespołu Caritas zorganizowały śniadanie wielkanocne dla grup parafialnych. Na tym śniadaniu obecni byli przedstawiciele Rady Duszpasterskiej, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i członkowie parafialnego chóru "Harfa".
W niedzielę, 14 kwietnia rozpoczęliśmy V Ogólnopolski Tydzień Biblijny, którego hasłem były słowa: "Ja wierzę, że Ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym". Młodzież z KSM-u przed kościołem rozprowadzała fragmenty Pisma św. Na zakończenie Tygodnia Biblijnego w sobotę wieczorem młodzież z KSM-u przeprowadziła nabożeństwo biblijne, po którym odbyło się w Domu Parafialnym spotkanie z klerykami, którego tematem było powołanie do kapłaństwie i życie w Seminarium.
Niedzielą Dobrego Pasterza (21.04) rozpoczęliśmy Tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. W naszej parafii gościli klerycy Wyższego Seminarium Duchownego z Rzeszowa wraz z ks. Rektorem Jacentym Mastejem. W tym dniu również przeżywaliśmy po raz kolejny Gminne obchody Dnia Katyńskiego.
W ostanią niedziele kwietnia (28.04) uczniowie klas trzecich szkoły podstawowej z naszej parafii przeżywali Pierwszą rocznicę Komunii  św.

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W PARAFII NIEWODNA – MARZEC 2013

W dniach 1 - 3 marca przeżywaliśmy renowacje misji parafialnych. Poprowadził je, podobnie jak misje, ks. Zenon Bieszczad - proboszcz z Dwernika. 

W czwartek, 7 marca panie KGW z Niewodnej z okazji Dnia Kobiet w Domu parafialnym zorganizowały spotkanie dla kobiet. 

W niedzielę, 17 marca odbył się w naszym kościele kiermasz wielkanocny zorganizowany przez Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas z Różanki. Dziękuję wszystkim, którzy zakupili ozdoby wielkanocne wspierając w ten sposób działalność wspomnianych warsztatów. 

W sobotę, 23 marca odbyła się w naszej parafii spowiedź wielkopostna. Spowiadali księżą z parafii: Przybówka, Wiśniowa, Łęki Strzyżowskie i Frysztak 

W Niedzielę Palmową, 24 marca odbył się w naszym kościele Koncert Pieśni Pasyjnej. Pierwszy taki koncert u nas odbył się w 2008 roku. W tym  dniu młodziez z KSM-u uczestniczyly w Jasle w Dniu Modziezy. Również w tym dniu w Domu Ludowym w Niewodnej miała miejsce promocja nowej książki o parafii Niewodna - "Zarys historii parafii Niewodna".

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W PARAFII NIEWODNA – LUTY 2013

W święto Ofiarowania Pańskiego - Matki Bożej Gromnicznej (2.02) obchodziliśmy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Składka z tego dnia (314 zł) została przekazana do Kurii w Rzeszowie dla zakonów kontemplacyjnych. 

W piątek, 8 lutego adorowaliśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Takie adoracje obywają się codziennie w innej  parafii  w całej Diecezji Rzeszowskiej. 

W sobotę, 11 lutego (wsp. Matki Bożej z Lourdes) obchodziliśmy  XXI Światowy Dzień Chorego, którego hasłem były słowa: "Idź i Ty czyń podobnie". W czasie Mszy św. modliliśmy się za chorych i cierpiących. W tym dniu o. Marian odwiedził także 19 chorych z naszej parafii. 

W II Niedzielę Wielkiego Postu (24.02) obchodzimy Dzień Modlitwy, Postu i  Solidarności z Misjonarzami    "Pomagajmy misjonarzom w Roku Wiary". Młodzież z Ogniska Misyjnego przeprowadziła przed kościołem zbiórkę do puszek jako pomoc materialną dla misji i misjonarzy.

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W PARAFII NIEWODNA – styczeń 2013

W sobotę 5 stycznia, w przeddzień Uroczystości Objawienia Pańskiego - Trzech Króli, członkowie Ogniska Misyjnego, jako kolędnicy misyjni, odwiedzali domy naszej parafii, zbierając ofiary dla biednych dzieci z krajów misyjnych. Dziękuję młodzieży za trud kolędowania i wszystkim parafianom za złożoną ofiarę.  

W sobotę, 12 stycznia zakończyliśmy wizytę duszpasterską w parafii. Dziękuję w imieniu własnym, a także w imieniu ojca Mariana za miłe przyjęcie nas w domach i za ofiary składane z racji kolędy. W niedzielę,

13 stycznia odbyło się w Domu Ludowym w Niewodnej spotkanie opłatkowe, w którym wzięło udział ok. 160 osób. Dziękuję organizatorom tego spotkania, czyli organizacjom parafialnym i wiejskim. Dziękuję również chórowi "Harfa", młodzieży z KSM-u i pani Wiesławie, a także uczniom Szkoły Podstawowej i paniom nauczycielkom: Lucynie i Małgorzacie, za przygotowanie programu jasełkowego. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli zorganizować to spotkanie, a przed wszystkim sponsorom. Pragnę też podziękować wszystkim zaproszonym gościom i parafianom, którzy przybyli na to opłatkowe spotkanie. Wszystkim składam serdeczne "Bóg zapłać!" 

W dniach 18-25 stycznia przeżywaliśmy Tydzień modlitw o jedność chrześcijan, pod hasłem: "Czego Bóg od nas oczekuje?". 

We wtorek, 22 stycznia panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Niewodnej zorganizowały w Domu Parafialnym z okazji Dnia Babci i Dziadka spotkanie dla naszych seniorów.

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W PARAFII NIEWODNA W ROKU 2012

W Uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli, młodzież z Ogniska Misyjnego, jako kolędnicy misyjni, odwiedzali domy naszej parafii, zbierając ofiary dla biednych dzieci z krajów misyjnych.
 15 stycznia odbyło się w Domu Ludowym w Niewodnej spotkanie opłatkowe, w którym wzięło udział ok. 150 osób.
 W lutym wydaliśmy setny numer naszej parafialnej gazety "Rodzina Boża"
 4 marca w naszej parafii rozpoczęły się dla młodzieży katechezy przedmałżeńskie, tzw. kurs przedmałżeński. Uczestniczyła w nich nie tylko młodzież z naszej parafii (40 osób).
 W dniach 11 - 17 marca przeżywaliśmy w naszej parafii Misje św., które poprowadził proboszcz z Dwernika - diecezja przemyska, ks. Zenon Bieszczad. W czasie Misji parafialnych obchodziliśmy 10. rocznicę Nawiedzenia Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
 25 marca, w przeddzień liturgicznej uroczystości Zwiastowania Pańskiego, obchodzonej w Kościele jako  Dzień Świętości Życia,  podczas Mszy św. w sposób uroczysty 20 parafian podjęło się Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
 W niedzielę Miłosierdzia Bożego członkowie Parafialnego  Zespołu Caritas i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przygotowali  śniadanie wielkanocne, podczas którego wspólnie świętowaliśmy 10-lecie powstania tych grup parafialnych.
 22 kwietnia przeżywaliśmy w naszej parafii kolejny Gminny Dzień Katyński. W tym dniu modliliśmy się za Ojczyznę i sprawujących w niej władzę, a także  Miłosierdziu Bożemu polecaliśmy  pomordowanych w obozach sowieckich, jak również  tych, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.
 3 maja, w kościele parafialnym we Frysztaku młodzież z naszej parafii przyjęła sakrament dojrzałości chrześcijańskiej - bierzmowanie z rąk ks. biskupa Edwarda Białogłowskiego.
 W pierwszą sobotę miesiąca maja odbyło się w naszej parafii pierwsze w tym roku nabożeństwo fatimskie.
 6 maja, dzieci z klasy drugiej po raz pierwszy uczestniczyły w pełni we Mszy św. przyjmując Pana Jezusa w Komunii św.
 20 maja w naszym kościele odbyło się kolejne spotkanie ku czci Maryi - "Tobie Maryjo śpiewamy".
 26 maja, diakon Tomasz Wójcik w katedrze rzeszowskiej  z rąk ks. biskupa ordynariusza Kazimierza Górnego przyjął święcenia kapłańskie.
 W ostatnią niedzielę maja obchodząc Uroczystość Zesłania Ducha Świętego ks. Tomasz - neoprezbiter odprawił Mszę św. prymicyjną.
 1 czerwca panie z Parafialnego Zespołu Caritas zorganizowały Parafialny Dzień Dziecka dla wszystkich dzieci z naszej parafii.
 25 lipca odbył się w naszym kościele wernisaż wystawy malarstwa p. Eugeniusza Muchy, naszego rodaka, Laureata Nagrody Okręgu Krakowskiego ZPAP im. Witolda Wojtkiewicza, a przede wszystkim nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 Tradycyjnie, 26 lipca w naszej parafii obchodziliśmy odpust ku czci świętych:  Anny i Joachima - patronów kościoła i parafii. Sumę odpustową odprawili rodacy: ks. Bogusław Wójtowicz, ks. Piotr Irzyk i ks. Tomasz Wójcik, który wygłosił również kazanie odpustowe.
 15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia NMP, na sumie odbyło się poświęcenie wieńców dożynkowych, wianków, ziół i kwiatów. Zostało wykonanych, podobnie jak w ubiegłym roku, 6 wieńców, które przyniosły: dzieci pierwszokomunijne z Niewodnej, młodzież z KSM-u, rodziny z Wiśniowej - parafia Niewodna, chór "Harfa", OSP i  KGW z Niewodnej. Tego samego dnia odbyły się w naszej parafii przy kościele II Dożynki Parafialne.
 15 września Stowarzyszenie "Tak Życiu" na placu kościelnym przy współpracy  z  młodzieżą z KSM-u, Parafialnego Zespołu Caritas i strażaków z Niewodnej zorganizowało piknik dla swoich członków.
 7 października dzięki uprzejmości ks. proboszcza z Dobrzechowa, mogliśmy  w naszym kościele uczcić i modlić się przy relikwiach bł. Jana Pawła II.
 W dniach 7 - 13 października obchodziliśmy Tydzień Miłosierdzia pod hasłem: "Kościół domem miłosierdzia". Podobnie jak w poprzednich latach, Parafialny Zespół Caritas na zakończenie Tygodnia Miłosierdzia przygotował spotkanie dla ludzi starszych, chorych i samotnych.
 14 października obchodziliśmy XII Dzień Papieski. Hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego były słowa: "Jan Paweł II - Papież rodziny". Młodzież z KSM-u przygotowała i przeprowadziła czuwanie modlitewne. W tym dniu, a zwłaszcza w czasie czuwania modliliśmy się o jego kanonizację.
 W dniach 21 - 27 października przeżywaliśmy Tydzień Misyjny, którego hasłem  były słowa "Głosić wiarę z radością". Przez cały ten tydzień modliliśmy się szczególnie podczas nabożeństwa różańcowego za misje i misjonarzy, prosząc także o nowe powołania misyjne.
 W ostatnią niedzielę października i w Uroczystość Wszystkich Świętych Rada Duszpasterska przed cmentarzem przeprowadziła zbiórkę do puszek na utrzymanie naszych cmentarzy.
 11 listopada obchodziliśmy Święto Odzyskania Niepodległości. W uroczystej  Mszy św. za Ojczyznę wzięły udział poczty sztandarowe: młodzieży z KSM-u i OSP z Niewodnej.
  6 grudnia Mikołaj odwiedził naszą parafię i przekazał paczki wielu dzieciom, a także ministrantom.
 W dniach 13 - 16 grudnia adorowaliśmy Pana Jezusa w czasie Czterdziestogodzinnego Nabożeństwa Eucharystycznego.
 Jednym z ostatnich smutnych wydarzeń minionego roku była śmierć ks. Kanonika Michała Pelczara, byłego proboszcza naszej parafii.  Odszedł do wieczności 26 grudnia i został pochowany 29 grudnia na cmentarzu w Niewodnej. W uroczystościach pogrzebowych w Niewodnej pod przewodnictwem Ks. Biskupa Ordynariusza Kazimierza Górnego uczestniczyło ponad 60 kapłanów.
 Również smutnym dla nas wydarzeniem  z ostatnich dni grudnia była śmierć pana Eugeniusza Muchy, naszego rodaka, wybitnego i cenionego malarza. Jemu zawdzięczamy m.in. wykonanie polichromii ściennej w naszym kościele.

Dzisiaj jest

piątek,
02 grudnia 2022

(336. dzień roku)

Zegar

Święta

Piątek, I Tydzień Adwentu
Rok A, I
Dzień Powszedni

Sonda

Co sądzisz o naszej stronie internetowej?

Bardzo dobra

Dobra

Mogła by być lepsza

Dobrze, że przynajmniej jest taka


Licznik

Liczba wyświetleń:
2407367