Nowe Kierownictwo KSM Niewodna

PRZYRZECZENIE KSM

Rzeszów - Uroczystość Chrystusa Króla - Eucharystia

„Uroczyście przyrzekam pracować nad sobą…’’

 

            W dniach 21- 23 listopada 2008r. miały miejsce rekolekcje przed przyrzeczeniem w Przybyszówce. Brali w nich udział: P. Leśniak, D. Nizicka, P. Strzępek, P. Szczotkowski, M. Szymańska i D. Wójcik.

            Po przyjeździe do domu rekolekcyjnego Bł. Karoliny Kózki i zakwaterowaniu, udaliśmy się na kolację, a potem na Liturgię Słowa. W sumie przybyło 77 KSM-owiczów, których łączył jeden wspólny cel- stać się prawowitymi członkami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

            Po krótkiej przemowie, jaką wygłosił ksiądz Jarosław Stefanik, by przygotować nas do przyrzeczenia, pomodliliśmy się i poszliśmy do swoich pokoi, aby wypocząć przed kolejnym, czekającym nas dniem.

            Sobota rozpoczęła się od pobudki o godz. 7:00. Wszyscy zebraliśmy się w kaplicy, żeby już od rana wychwalać Boga jutrznią. Następnie zjedliśmy śniadanie, a po nim udaliśmy się na konferencję księdza Jarka, który mówił nam, czym jest przyrzeczenie i w jaki sposób powinniśmy do niego podchodzić. Na spotkaniu nie zabrakło również dawki dobrego humoru.

Później przeszliśmy do części egzaminacyjnej, gdzie zastępowi sprawdzali naszą wiedzę o działalności KSM-u. Wszyscy oczywiście zdali test pozytywnie.

Po pysznym obiedzie przenieśliśmy się do Sali konferencyjnej, gdzie ćwiczyliśmy kwestie, związane z przysięgą.

Potem przygotowywaliśmy się do sakramentu pokuty. Ksiądz prowadzący tłumaczył, jak ważna jest spowiedź i namawiał nas do uklęknięcia przy konfesjonale, aby wyznać Bogu grzechy.

Po kolacji, poprzedzonej mszą świętą rozeszliśmy się do pokoi, by móc bardziej zaprzyjaźnić się z innymi uczestnikami rekolekcji.

            W niedzielny poranek zdaliśmy sobie sprawę, że nadszedł dzień, którego oczekiwał każdy z nas. Po śniadaniu udaliśmy się do autobusu, aby dojechać do katedry w Rzeszowie. Mimo, iż w autokarze panował duży tłok, nie przeszkodziło nam zaśpiewać kilku piosenek.

            Mszę świętą celebrował ks. Biskup Edward Białogłowski.

Na uroczystość przybyło również kilkudziesięciu księży, a także klerycy z Seminarium Duchownego. Święto Chrystusa Króla to święto patronalne KSM-u, ale również Akcji Katolickiej, czego świadectwem była obecność wielu jej członków wraz ze swymi sztandarami.

            Następnie wysoko z palcami w górze wypowiedzieliśmy słowa przysięgi: ‘’Uroczyście przyrzekam pracować nad sobą, aby móc całym życiem wiernie służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, czynić dobro ludziom, być dobrym członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży’’.

            Materialnym dowodem na to, iż staliśmy się pełnoprawnymi KSM-owiczami były legitymacje oraz odznaki, które dostaliśmy z ręki samego biskupa.

            Wkrótce nadszedł czas rozstania z osobami, które poznaliśmy na rekolekcjach. Z delikatną łezką w oku ruszyliśmy w drogę powrotną. Na koniec chciałabym zaznaczyć, iż żaden artykuł tak naprawdę nie jest w stanie oddać w pełni tych chwil i odczuć, które można przeżyć, będąc na tego typu dniach skupienia.

Od tego szczególnego dnia KSM-owskie ‘’GOTÓW’’ będzie nam towarzyszyć w każdej chwili życia.

Sekretarz - Paulina Strzępek

Członkowie KSM-u, którzy złozyli przyrzeczenie

Dekanalne spotkanie członków KSM-u


 Dekanalne spotkanie członków KSM-u  - Frysztak 6.12.2008 r.

Przedstawiciele Zarządu Diecezjalnego KSM-u

Zaproszeni delegacji KSM-u z Dekanatu Frysztackiego

Z Oddziału KSM z Niewodnej obecni byli:

ks. asytent Henryk Czajka

Prezes KSM-u - Dorota Nizicka

Zastepca Prezesa Paulina Leśniak

Kronikarz - Dorota WójcikWigilia w KSM-ie

Dom Parafialny - Niewodna 27.12.2008

Powrót

Opłatek parafialny w Niewodnej

PROGRAM BOŻONARODZENIOWY W WYKONANIU KSM-U Z NIEWODNEJ Niewodna 4.01.2009 r.

Powrót

Sprawozdanie z działalności KSM-u

Paulina Strzępek

Sprawozdanie z działalności
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
za rok 2008

 

Minęły 3 lata, odkąd niewodzki KSM został oficjalnie powołany do służby Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, a jednak nieoficjalnie nasz oddział działa nieco dłużej, bo od roku 2003. Rok 2008 rozpoczęliśmy tradycyjnie Opłatkiem parafialnym (6.01.), gdzie wystawiliśmy program bożonarodzeniowy.
 W lutym, w związku z peregrynacją relikwii błogosławionej Karoliny Kózki w Diecezji Rzeszowskiej, przeprowadziliśmy dla dzieci ze szkół podstawowych naszej parafii konkurs wiedzy o bł. Karolinie Kózka, pt. "Droga do świętości Karoliny Kózki", w którym wzięło udział 8 osób.
 W marcu delegacja z naszego Oddziału uczestniczyła w obchodach Niedzieli Palmowej w Jaśle.
Podobnie, jak w ubiegłych latach, 2 kwietnia obchodziliśmy rocznicę śmierci Jana Pawła II. Wtedy też prowadziliśmy różaniec z rozważaniami o Papieżu - Polaku.
W tym samym dniu sześcioro osób, działających w naszym oddziale przyjęło z rąk ks. bp. Edwarda Białogłowskiego sakrament dojrzałości chrześcijańskiej.
 Kilka dni później odbyła się w naszej parafii peregrynacja relikwii bł. Karoliny Kózki - patronki KSM-u. W związku z tym ważnym dla nas wydarzeniem przeprowadziliśmy czuwanie modlitewne oraz program słowno - muzyczny.
 Także w kwietniu miało miejsce szkolenie zastępowych II stopnia, w którym uczestniczyły Ula Wójtowicz i Natalia Szczotkowska.
 7 czerwca sześcioro osób z naszej parafii (w tym 5 z parafialnego oddziału KSM) brało udział w XII Ogólnopolskim Spotkaniu Młodych - Lednica 2008. Nadrzędnym hasłem tego spotkania było: "Nazwałem Was Przyjaciółmi".
 Na początku wakacji wraz z Ogniskiem Misyjnym wybraliśmy się do Wał-Rudy i Zabawy na wycieczkę - pielgrzymkę śladami bł. Karoliny Kózki.
 Jak co roku, kilka osób z parafialnego KSM-u (Dorota N., Dorota W., Paulina L., Ewa i Ula W., oraz Natalia Sz.) uczestniczyło w wakacyjnych turnusach KSM-u w Desznicy i Świątkowej Wielkiej (m.in. turnusie 0 stopnia, w turnusie dla gimnazjalistów oraz dla zastępowych i kierownictw parafialnych).
 4  sierpnia sześcioro naszych KSM-owiczów (Ula, Ewa i Paulina Wojtowicz, Paulina Leśniak, kl. Tomek Wójcik i Dorota Nizicka) wyruszyło z XXXI Rzeszowską Pieszą Pielgrzymką na Jasną Górę pod hasłem: "Uczniowie Jezusa i Maryi".
 Z okazji święta Wniebowzięcia NMP wykonaliśmy wieniec dożynkowy, który potem zabraliśmy na Dożynki Diecezjalne do Rzeszowa.
 Letni odpoczynek zakończyliśmy wspaniałą wycieczką do Dukli, uwieńczoną zdobyciem Góry Cergowej.
 19 września przeprowadziliśmy wybory nowego kierownictwa Oddziału KSM w Niewodnej. Prezesem została  D. Nizicka, zastępcą prezesa-  P. Leśniak, skarbnikiem - P. Szczotkowski, sekretarzem - P. Strzępek, a kronikarzem - D. Wójcik.
 11 października delegacja z naszego Oddziału uczestniczyła w Zjeździe Diecezjalnym KSM, połączonym z obchodami XV rocznicy utworzenia KSM Diecezji Rzeszowskiej, który odbywał się w auli WSD.
12 października przeżywaliśmy VIII Dzień Papieski pod hasłem: "Jan Paweł II - Wychowawca Młodych". Z tej okazji przeprowadziliśmy również czuwanie modlitewne, zakończone Apelem Jasnogórskim.
 11 listopada w naszej parafii odbywały się Gminne obchody 90-tej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wtedy też przedstawiliśmy krótki program patriotyczny.
 23 listopada obchodziliśmy Święto Chrystusa Króla Wszechświata, a zarazem święto patronalne KSM-u. W tym, jakże ważnym dla nas dniu, 6 osób (Magdalena Sz., Paulina S., Dorota N., Dorota W., Piotr Sz. i Paulina L.) złożyło w katedrze rzeszowskiej Przyrzeczenie, a przez to, stając się pełnoprawnymi KSM-owiczami.
 W grudniu zaraz po świętach Bożego Narodzenia w naszym Oddziale przeżywaliśmy wigilię oraz uroczyście powitaliśmy Nowy Rok.
 Kilka razy śpiewaliśmy na Mszy św. przy akompaniamencie gitar oraz przeprowadziliśmy nabożeństwo Drogi Krzyżowej.
 Warto też dodać, że już ponad rok prowadzimy Bibliotekę Parafialną, pomagamy w wydawaniu gazety parafialnej "Rodzina Boża", pisząc do niej artykuły.
 Nasze spotkania odbywają się w każdy piątek po Mszy świętej. Rozpoczynają się one modlitwą, a kończą hymnem i zawołaniem. Na zebraniu wczytujemy się w Słowo Boże, modlimy się brewiarzem, uczymy piosenek, a także omawiamy różne zagadnienia, np. "Miłość do drugiego człowieka - Przykazanie miłości- dlaczego jest najważniejsze?", "Co to jest KSM?", "Krzyż, jako symbol chrześcijaństwa", "Sumienie", "Chrzest i bierzmowanie", "Spowiedź jest spoko, czyli sakrament pokuty i pojednania" i wiele innych. W oparciu o Pismo św. rozważamy wymienione tematy.
 Na zakończenie chciałabym w imieniu wszystkich KSM-owiczów podziękować ks. Henrykowi Czajce za to, że zawsze nas wspiera dobrymi pomysłami, pani Wiesławie Bełch za pomoc w przygotowaniach inscenizacji, oraz wszystkim, którzy angażują się w działalności naszej wspólnoty.
 Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na spotkania naszej grupy, ponieważ tak, jak mówią słowa piosenki:
"Bo nikt nie ma z nas tego, co mamy razem…".

Konkurs o ks. Jerzym Popiełuszce zorganizowany przez KSM

Organizatorzy i uczestnicy konkursu

Wieniec dożynkowy KSM-u z Niewodnej

Nasze wędrowanie - Zdobywcy góry Chełm

KSM w drodze Niewodna - góra Chełm 18.06.2009 r.

Powrót

Wycieczka KSM-u

Bolestraszyce - Ogród botaniczny, Przemyśl - Kopiec Tatarski, Krasiczyn - Zamek. 31.08.2009 r.

Powrót

Mały jubileusz KSM-u

Uroczystości 5-lecia Oddziału KSM-u z Niewodnej - 11.09.2010 r. - PPWOW

Powrót

Nasz mały jubileusz

11 września br. w sobotę obchodziliśmy 5- lecie prawnego zatwierdzenia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w naszej parafii przez Zarząd Diecezjalnego KSM-u.
 Obchody rocznicy rozpoczęliśmy uroczystą Mszą świętą o godzinie 15:00, której przewodniczył ks. Paweł Tomoń, diecezjalny  asystent KSM-u. W czasie Mszy świętej, śpiewaliśmy pieśni przy akompaniamencie gitary i fletu.
 Podczas kazania ks. Paweł mówił, iż tak naprawdę każdy, kto tylko czuje się młodo, chce zmieniać świat na lepsze i kocha Boga, jest KSM- owiczem.
Na zakończenie Mszy świętej wszyscy odśpiewaliśmy uroczyście hymn Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, który brzmi:
 "Hej do apelu stańmy wraz,
 Budować Polskę nową!
 Ojczyzna wolna wzywa nas
 Do pracy ręką, głową.
 Nie wydrze nam jej żaden wróg
 Tak nam dopomóż Bóg!
  Młodzieży Polskę nową twórz
  Potężną Bogu miłą
  Gdy z nami Bóg przeciw nam któż
  On jest najwyższą siłą
  Zwyciężym znój i stromość dróg
  Tak nam dopomóż Bóg!
 Sztandarem naszym będzie krzyż
 Co ojców wiódł do chwały
 I nas powiedzie także wzwyż
 Gdzie buja orzeł biały
 Ojczyźnie spłacim święty dług
 Tak nam dopomóż Bóg!"
 Po Mszy świętej udaliśmy się do Domu Ludowego w Niewodnej, gdzie nastąpiło uroczyste powitanie gości. A razem z nami świętowali: wójt Gminy Wiśniowa - p. Tadeusz Przywara, sołtys wsi Niewodna - p. Zenon Tomaszewski, przedstawiciele grup parafialnych, a także ci, którzy byli założycielami naszego oddziału. Po powitaniu gości, miała miejsce prezentacja na temat powstawania i działalności oddziału KSM- u w naszej parafii.
 Miłe słowa pod naszym adresem składając nam życzenia wypowiedzieli zaproszeni goście. Dostaliśmy mnóstwo prezentów, których naprawdę się nie spodziewaliśmy. Za wszystkie życzenia oraz upominki bardzo serdecznie dziękujemy.
 Po pysznym obiedzie każdy mógł porozmawiać i oglądać zdjęcia z działalności naszego oddziału. W czasie naszego spotkania nie brakowało również zabawnych anegdot z życia ks. Tomonia, który chętnie dzielił się swoimi wspomnieniami.
 Wieczorem dołączyła do nas grupa z Rzeszowa (35 osób), podążająca na Złazisko do Brzezin, która zatrzymała się na nocleg w budynku Szkoly Podstawowej w Niewodnej. Razem bawiliśmy się w rytmie dyskotekowej muzyki. Byliśmy jednak wszyscy zmęczeni dniem pełnym wrażeń, zakończyliśmy zabawę przed północą. W końcu wszystko co dobre, szybko się kończy.
 Serdecznie dziękujemy gościom, którzy pojawili się na piątej rocznicy powstania naszego oddziału KSM- u oraz osobom, które zaangażowały się w pomoc w zorganizowaniu tak wyjątkowego dla nas dnia.
 Zapraszamy na nasze spotkania młodzież, która byłaby chętna współtworzyć nową historię w naszym parafialnym oddziale Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Niech naszym wspólnym hasłem będzie: "Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie, GOTÓW!".

Artykuł: Paulina Strzepek

X Dzień Papieski 2010

Czuwanie modlitewne prowadzone przez młodzież z KSM-u - Niewodna 10.10.2010 r.

Powrót

KSM Niewodna w WSD Rzeszów

Spotkanie z klerykami w Seminarium - Rzeszów 12.11.2010 r.

Powrót

Dzisiaj jest

sobota,
25 maja 2024

(146. dzień roku)

Święta

Sobota, VII Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wsp. Najśw. Maryi Panny w sob. albo wsp. św. Bedy Czcigodnego, prezb. i dr Kościoła albo wsp. św. Grzegorza VII, papieża albo wsp. św....

Licznik

Liczba wyświetleń:
2515796