Wyszukiwanie

DOTACJE (brak dotacji) PODKARPACKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

 

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą w Przemyślu przyznał w 2007 r. naszej parafii na konserwację bocznego ołtarza Serca Pana Jezusa 20 tyś. zł.

 

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą w Przemyślu przyznał w 2008 r. naszej parafii na konserwację bocznego ołtarza Matki Bożej i ambony 20 tyś zł.

 

W 2009 roku Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków na konserwację balustradu chóru i chrzcielnicy przydzielił nam 10 000 zł.

 

W 2010 r. Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków na konserwacje balustrady chóru muzycznego (II etap) i polichromii ściennej w prezbiterium przydzielił naszej parafii 20 tyś zł.

 

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w 2011 roku na konserwacje polichromii ściennej w prezbiterium (II etap) i pasyjki Pana Jezusa na krzyżu NIE przydzielił naszej parafii żadnych funduszy.

 

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w 2012 roku na konserwacje głównego ołtarza NIE przydzielił naszej parafii żadnych funduszy.

 

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w 2013 roku na konserwacje głównego ołtarza NIE przydzielił naszej parafii żadnych funduszy.

 


 

 SEJMIK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego nie przydzielił w 2007 r. naszej parafii dotacji na konserwację bocznego ołtarza Serca Pana Jezusa.

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego w 2008 r. przydzielił 5 tys. zł dotacji na konserwacje bocznego ołtarza Matki Bozej i ambony.

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego nie przydzielił w 2009 r. naszej parafii dotacji na konserwacje chrzcielnicy i balustrady chóru muzycznego

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego nie przydzielił w 2010 r. naszej parafii dotacji na konserwację balustrady chóru muzycznego (kontynuacja) i polichromii ściennej w prezbiterium.

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego nie przydzielił w 2011 r. naszej parafii dotacji na  konserwację  polichromii ściennej w prezbiterium (kontynuacja) i figury Pana Jezusa Ukrzyżowanego.

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego przydzielił w 2012 r. naszej parafii dotacji na  konserwację ołtarza głównego 20 tys. zł.

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego NIE przydzielił w 2013 r. naszej parafii dotacji na  konserwację ołtarza głównego.

 

Dotacje z Starostwa Powiatowego w Strzyżowie

W 2007 roku otrzymalismy dotacje z Urzędu Powiatowego w Strzyżowie na konserwację bocznego ołtarza Serca Pana Jezusa - 5 000 zł.

W 2008 roku otrzymalismy dotacje z Urzędu Powiatowego  w Strzyżowie Serca Pana Jezusa bocznego ołtarza Matki Bożej i ambony - 5 000 zł.

W 2009 roku na konserwację chrzcielnicy i balustrady chóru muzycznego otrzymalismy 10 000 zł.

W 2010 roku na konserwację polichromii ściennej w prezbiterium otrzymalismy 12 000 zł.

W roku 2011 na konserwację polichromii ściennej (2 etap) i konserwacje Jeuzsa Ukrzyżowanego otrzymaliśmy 6 000 zł.

W roku 2012 na konserwacje głównego ołtarza pw. św. Anny z Urzędu Powiatowego w Strzyzowie nie otrzymaliśmy dotacji.

W roku 2013 na konserwacje głównego ołtarza pw. św. Anny z Urzędu Powiatowego w Strzyzowie nie otrzymaliśmy dotacji.

 

DOTACJE Z URZĘDU GMINY WIŚNIOWA

W 2008 roku z Urzędu Gminy Wisniowa na konserwację bocznego ołtarza Matki Bożej i ambony otrzymalismy 5 000 zł.

W 2009 roku na konserwację chrzcielnicy i balustrady chóru muzycznego (I etap) otrzymaliśmy 15 000 zł.

W roku 2010 na konserwację balustrady chóru muzycznego (II etap) i polichromii ściennej w prezbiterium otrzymaliśmy 20 000 zł.

W roku 2011 brak dotacji

W roku 2012 Urząd Gminy w Wiśniowej obiecał naszej parafii dotację 5 tys. zł na konserwację głównego ołtarza.

W roku 2013 Urząd Gminy w Wiśniowej przydzielił naszej parafii dotację 5 tys. zł na konserwację głównego ołtarza.

Konto bankowe parafii


Konserwacja zabytków w kościele pw. św. Anny w Niewodnej pochłania duże środki finansowe.

Każdy może pomóc ...


PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA

ŚW. ANNY W NIEWODNEJ

 

BANK SPÓŁDZIELCZY STRZYŻÓW

Oddział Wiśniowa

Nr konta 77 9168 1043 4200 2743 2000 0010


KONSERWACJA ZABYTKÓW W KOŚCIELE ŚW. ANNY W NIEWODNEJ

          Kościół parafialny w Niewodnej został wybudowany w roku 1924. Na jego wyposażenie i wystrój, jak czytamy w decyzji o wpisaniu do rejestru zabytków ruchomych województwa podkarpackiego, "składają się elementy barokowe z XVII i XVIII wieku, pochodzące z wyposażenia dawnego kościoła drewnianego (obecnie nieistniejącego) oraz elementy neogotyckie z pocz. XX wieku zaprojektowane dla wystroju nowej, eklektycznej świątyni". Wspomniany kościół pochodził z 1672 roku. Czas zrobił swoje. M.in. zabytkowe ołtarze są w złym stanie  i należy je poddać konserwacji. 
           W zezwoleniu na konserwację ołtarza Serca Pana Jezusa, napisano uzasadnienie: "Ołtarz boczny w kościele parafialnym w Niewodnej pochodzi z XVIII w. W latach ubiegłych poddany był amatorskim zabiegom renowacyjnym, zatracił walory estetyczne, znajduje się w złym stanie technicznym - występuje żerowanie przez owady, butwienie, duże ubytki mechaniczne drewna, spękania, osłabienie łączy konstrukcji. Konserwacja oprócz zabiegów technicznych zakłada przywrócenie pierwotnych walorów estetycznych, usunięcie przemalowań, uzupełnienie brakujących elementów snycerki". Należy też nadmienić, że w podobnym stanie są pozostałe ołtarze i inne zabytki w naszym kościele. 
          A przed nami jeszcze konserwacja głównego ołtarza pw. św. Anny, bocznego ołtarza Serca NMP i wiele innych zabytków znajdujących się w kościele i poza kościołem, m.in.  konserwacja (zabytkowych) pomników, które znajdują się na naszych cmentarzach, a mają ponad 100 lat. Ponadto kościół, który ponad 20 lat temu uległ popękaniu, należy na nowo pomalować. Pytanie, skąd na to wziąć fundusze?
         Bez pomocy z zewnątrz, jako mała parafia licząca zaledwie 900 wiernych, sami nie jesteśmy w stanie wykonać te zadania. Liczymy na pomoc m.in. ww. instytucji, których celem jest przecież ochrona dóbr kultury. 
        

ks. Henryk Czajka - proboszcz w Niewodnej

Prace konserwatorskie w kościele

          W październiku 2007 r. została ukończona konserwacja bocznego ołtarza Serca Pana Jezusa. Został mu przywrócony pierwotny wygląd. Prace konserwatorskie pod okiem p. Marty Nikiel z Rzeszowa, prowadził konserwator p. Adam Pragłowski z Rzeszowa. Miło jest dziś popatrzeć na odnowiony ołtarz. Aż trudno uwierzyć, że kiedyś tak wyglądał. Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy tym ołtarzu było możliwe dzięki dotacji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków  z Przemyśla, który przydzielił na ten cel 20 tys. zł, czyli prawie połowę wydanych na konserwacje pieniędzy. Sam podatek pochłonął blisko 4 tys. zł, a dokładnie 3990 zł.
           Kilka dni temu otrzymaliśmy pisemną zgodę na przeprowadzenie dalszych prac konserwatorskich zabytków, które znajdują się w naszym kościele.
           W najbliższych latach konserwacji zostaną poddane: ołtarz główny wraz z obrazem św. Anny; ołtarz boczny pw. Matki Bożej Niepokalanej, tabernakulum, ambona, chrzcielnica, chór muzyczny wraz z prospektem organowym, belka tęczowa z rzeźbą "Chrystus Ukrzyżowany" i inne.
           Termin rozpoczęcia prac konserwatorskich - 1 styczeń 2008, a planowanego zakończenia 30 listopada 2018 roku. Jak wynika z niniejszego zezwolenia, na konserwację wszystkich zabytków w kościele mamy blisko 10 lat.
           W uzasadnieniu tego zezwolenia, czytamy: "Zasadnicza część wyposażenia w kościele parafialnym w Niewodnej jest jednorodnym kompletem snycerskim pochodzącym z poł. XVIII wieku. Wyposażenie znajduje się w złym stanie technicznym - występuje żerowanie owadów, butwienie, duże ubytki mechaniczne drewna, spękania, osłabienie łączy konstrukcyjnych oraz wielokrotne przemalowania.
           W 2007 roku przeprowadzono prace konserwatorskie ołtarza bocznego północnego, podczas których zaznajomiono się ze stanem zachowania barokowej substancji drewna, wskazującym na konieczność interwencji konserwatorskiej. Zapewne analogiczny stan występuje w kolejnych obiektach. Konserwacja wszystkich elementów wyposażenia przedłuży trwałość techniczną oraz przywróci pierwotny odbiór estetyczny obiektów".
           Mam nadzieję, że tym razem otrzymamy dotację, nie tyko z Wojewódzkiego Urzędy Ochrony Zabytków z Przemyśla, ale także z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, Urzędu Powiatowego w Strzyżowie i Urzędu Gminy w Wiśniowej.
            Pragnę jeszcze raz podziękować wszystkim parafianom, którzy złożyli ofiarę na konserwację bocznego ołtarza Serca Pana Jezusa. Dziękuję za dotację Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków z Przemyśla, członkom Kółka Rolniczego z Wiśniowej (1 tys. zł), członkom Kółka Rolniczego z Niewodnej (1,5 tys. zł) Bankowi Spółdzielczemu ze Strzyżowa (500 zł).  Również Powiat Strzyżów jeszcze w 2007 r. przydzielił na konserwację 5 tys. zł.

           Dziękuję także p. Marcie Nikiel z Rzeszowa za wszelką pomoc i radę, p. Adamowi Pragłowskiemu, który podjął się konserwacji ołtarza i tym wszystkim, którzy pomogli pomalować wnękę, gdzie został umieszczony odnowiony ołtarz.

ks. Henryk Czajka

Konserwacja zabytków

Konserwacja zabytków w kościele pw. św. Anny
w Niewodnej

      W tym roku (2009), jak już pisałem w kwietniowym numerze naszej gazety (Rodzina Boża - Nr 4/66/2009, s.5), zaplanowaliśmy konserwację chrzcielnicy i chóru muzycznego. Kosztorys konserwacji tych zabytków wynosił 64 400 zł, a ponieważ nie uzyskaliśmy odpowiedniej kwoty dotacji ograniczymy zakres prac konserwatorskich. Wykonana już została konserwacja chrzcielnicy. Z chóru muzycznego prawdopodobnie zostaną poddane konserwacji tylko rzeźby i elementy snycerskie.
      Warto zaznaczyć, że Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków z Przemyśla przydzielił nam tylko 10 tys. zł, Starostwo Powiatowe w  Strzyżowie 5  tys. zł. Najwięcej, bo aż 15 tys. zł przydzielił nam Urząd Gminy w Wiśniowej. Ze smutkiem należy stwierdzić, że Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, po raz drugi nie przydzielił nam żadnej dotacji.
        Na ww. zabytki otrzymaliśmy tylko 30  tys. zł, a jest to kwota niewystarczająca, aby wykonać całość prac konserwatorskich. Podobnie było w ubiegłym roku. Na konserwację bocznego ołtarza Matki Bożej i ambony wydaliśmy 75 100 zł, a  otrzymaliśmy z dotacji tylko 35 tys. zł, czyli nie otrzymaliśmy nawet połowy.
        Zakres prac konserwatorskich przy chórze muzycznym został ograniczony ze względu na brak funduszy, bo w tym roku czeka nas jeszcze m.in. malowanie dachu na kościele.

KONSERWACJA ZABYTKÓW W 2011 ROKU

W mijającym roku udało się dokończyć konserwację polichromii ściennej w prezbiterium oraz figury Chrystusa Ukrzyżowanego wraz z krzyżem i belką tęczową. Na ten cel wydaliśmy w ubiegłym roku 63 000 zł. Konserwacja polichromii w prezbiterium w całości wyniosła 73 000 zł. W 2010 roku za konserwację samej tylko polichromii zapłaciliśmy 22 800 zł, a w 2011 roku - 51 000 zł. Ponadto konserwacja krzyża wyniosła 12 000 zł.
 Warto zaznaczyć, że na konserwację zabytków w naszym kościele nie otrzymaliśmy w mijającym roku dotacji od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ani z Urzędu Marszałkowskiego. Jedyną dotację otrzymaliśmy od Urzędu Powiatowego w Strzyżowie (6 000 zł), za co pragnę serdecznie podziękować.
 15 grudnia 2011 r. od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z Przemyśla otrzymałem informację, że możemy starać się w br. o refundację poniesionych kosztów. Mam nadzieję, że spełniamy wymagane warunki do otrzymania tej refundacji i uda nam się w tym roku przynajmniej w części pokryć poniesione koszty.
 Gdyby nie wyrozumiałość Firmy RH+ Konserwacja Zabytków, podejrzewam, że rusztowania w prezbiterium stałyby jeszcze w tym roku. Dziękuję więc p. Robertowi Sąsiadkowi i jego firmie za wykonane prace konserwatorskie i zrozumienie.
 Korzystając z okazji pragnę również podziękować wszystkim, którzy złożyli w ubiegłym roku ofiarę na konserwację zabytków.
 Dodam tylko, że w tym roku prawdopodobnie rozpoczniemy największą inwestycję, konserwację głównego ołtarza. Przeraża fakt, że planowany koszt konserwacji tego ołtarza to ok. 300 000 zł.

Dzisiaj jest

piątek,
02 grudnia 2022

(336. dzień roku)

Zegar

Święta

Piątek, I Tydzień Adwentu
Rok A, I
Dzień Powszedni

Sonda

Co sądzisz o naszej stronie internetowej?

Bardzo dobra

Dobra

Mogła by być lepsza

Dobrze, że przynajmniej jest taka


Licznik

Liczba wyświetleń:
2407335