Wyszukiwanie

KLUB SENIORA W NIEWODNEJ

       Historia Klubu Seniora w Niewodnej sięga roku 1979, kiedy to w dniu 22 lutego nastąpiło jego uroczyste otwarcie, a w którym uczestniczyło wielu przedstawicieli lokalnych władz. Oficjalnego otwarcia i przekazania kluczy do nowego obiektu dokonał sekretarz Urzędu Gminy, p. A. Mazur. Pomysłodawczynią jego utworzenia była Józefa Wójtowicz, ówczesna przewodnicząca miejscowego KGW. Klub był jej jednym z ostatnich przedsięwzięć dla lokalnej społeczności. Mając blisko 80 lat wiedziała, że starsze gospodynie, które nie mogą już czynnie uczestniczyć w działalności wiejskiego koła gospodyń, chętnie spotkałyby się w swoim gronie. Postanowiono więc pomyśleć o jakimś spokojnym kąciku na takie spotkania. W starym domu parafialnym było takie pomieszczenie , choć bardzo zniszczone, bez okien, z obdartymi ścianami. Wielu było zdania, że ten budynek nie nadaje się już do niczego, że należy go zburzyć.   Dziś wiemy, że służył naszej społeczności jeszcze przez 28 lat. Korzystając z materialnej pomocy kółka rolniczego, Banku Spółdzielczego z Wiśniowej oraz dzięki mozolnej pracy członkiń koła gospodyń, udało się ten budynek przywrócić do użyteczności, a później podłączyć instalację elektryczną oraz gazową.

        Przewodniczącą Rady Klubu została J. Wójtowicz, a pierwszą "klubową", czyli osobą odpowiedzialną za bieżącą działalność, p. Zuzanna Urban. Do "pierwszej" rady należeli też wtedy m.in. J. Tęczar, Cz. Kumor, J. Jajeśnica, a w zachowanej Kronice Klubu Seniora (za lata 1979-81) na liście członków Grona Seniorów widnieją 52 nazwiska mieszkańców wsi. Działalność Klubu nierozerwalnie związana była z działalnością Koła Gospodyń. Do najbardziej charakterystycznych przejawów działalności Klubu  należały odwiedziny chorych, niedołężnych ludzi starszych w ich domu oraz obchodzenie tzw. Wieczorów Imienin, w czasie których wspólnie świętowano imieniny członków klubu- seniorek i seniorów. W sali Klubu Seniora odbywały się spotkania z dziećmi, młodzieżą szkolną, nauczycielami, starszymi osobami, pamiętającymi czasy II wojny światowej. Okazją do tych spotkań był m.in. Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Kobiet, czy rocznice ważnych wydarzeń historycznych. Działalność Klubu była różnorodna, ukierunkowana nie tylko na starsze, ale i młodsze pokolenie. Było też w niej miejsce na tematykę patriotyczną, a także na kultywowanie lokalnych zwyczajów, obrzędów, śpiewanie ludowych piosenek. Każdego roku przygotowywany był dożynkowy wieniec. Opiekunka klubu zapraszała na spotkania lekarzy, pielęgniarki, pracowników  sanepidu, czy muzeum  Rzeszowie, którzy poruszali w swych pogadankach tematykę zdrowotną, higieny osobistej, udzielania pierwszej pomocy, czy też opowiadali o przeszłości Ziemi Rzeszowskiej. W 1981r. wspólnie z KGW, członkowie Klubu Seniora przygotowali spotkanie opłatkowe, ze wspólnym śpiewaniem kolęd, recytacją wierszy o tematyce świątecznej. W przyjęciu uczestniczyło ok. 80 osób, łącznie z ks. proboszczem. Członkinie klubu brały udział w wycieczkach m.in. do teatru, a w sali wyświetlane były filmy o różnorodnej tematyce. W drugim roku działalności klubu, czyli w 1980r., w kronice zanotowano ponad 30 zapisów z uroczystości, spotkań, wyjazdów, zebrań Klubu Seniora.

        W 1980r. p. Urban została też przewodniczącą KGW i od tej pory działania Klubu i KGW jeszcze bardziej były ze sobą związane. W każdy czwartek seniorzy spotykali się w sali Klubu na pogawędki przy kawie czy herbacie. Starsze i młodsze gospodynie mogły teraz wspólnie organizować spotkania z okazji Dnia Seniora, Dnia Babci i Dziadka itp. W klubie organizowane były spotkania okolicznościowe, odczyty, wieczory z książką, pokazy kulinarne czy przygotowanie wieńców. Od 1995r. przewodniczącą KGW została p. Kazimiera Mikuszewska i dalej koło ściśle współpracowało z klubem.

        W latach 1997-2001 pieczę nad Klubem Seniora sprawowała p. Elżbieta Kłęczek. Oprócz dawnej działalności, seniorzy wspólnie z kołem gospodyń często wyjeżdżali na wycieczki i pielgrzymki, np. do Częstochowy, Lichenia, Kalwarii Zebrzydowskiej i Pacławskiej, Krakowa-Łagiewnik, Wadowic, Zakopanego, na misterium Męki Pańskiej, Jasełka, nabożeństwa fatimskie i czuwania do Miejsca Piastowego. Zorganizowano też wyjazd do Sandomierza na śluby wieczyste naszej parafianki- Marty Irzyk. Co roku organizowane też były  pokazy żywieniowe, ekologiczne, pogadanki o szkodliwości używek itd. Od 2004r. starsze gospodynie doradzają młodszym w przygotowaniach do organizowanych przez Ośrodek Kultury Biesiadach Staropolskich. Prezentowane są wtedy potrawy, jakie spożywane były za czasów naszych pradziadów. 

       Obecnie Klub Seniora może dalej rozwijać swą działalność w wyremontowanym Domu Parafialnym, w którym to już miało miejsce spotkanie z okazji Dnia Matki. Miejmy nadzieję, że w odrestaurowanych pomieszczeniach nasi seniorzy jeszcze chętniej będą uczestniczyć w spotkaniach służąc młodszym parafianom swą doradą i doświadczeniem.

    Artykuł ten napisał Roman Wójtowicz z Niewodnej

Dawny budynek "Klub Seniora"

Budynek ten przeznaczony jest do rozbiórki

Budynek Domu Parafialnego w którym mieści sie Klub Seniora

Dzień Babci i Dziadka - Niewodna 24.01.2008 r.

Spotkanie zorganizowane w Domu parafialnym w Niewodnej przez Koła Gospodyń Wiejskich i Klub Seniora

Powrót

Dzień Kobiet w Niewodnej

Dzień Kobiet zorganizowany w Domy Parafialnym przez KGW i Klub Seniora - 10.03.2008 r.

Powrót

Dzień Matki

Dzień Matki zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Niewodnej w Domu Parafialnym 26.05.2008 r.

Powrót

Stary budynek „Klubu Seniora”

Budynek, w którym się mieścił „Klub Seniora” został wybudowany na przełomie XIX/XX wieku. Dokładnie, nie wiadomo kiedy. Prawdopodobnie był to budynek Kółka Rolniczego z Niewodnej wybudowany jednak na działce parafialnej. Kółko Rolnicze prowadziło sklep. W Archiwum parafialnym znajduję się prośba skierowana do ks. Edwarda Glatzela, który był proboszczem w Niewodnej w latach 1893-1915, o pozwolenie na wybudowanie przy tym budynku piwniczki na naftę.
 W Inwentarzu parafii z 1937 roku, który spisał ks. Jan Baraniewski, nie ma wzmianki o tym budynku. Po wojnie mieścił się w nim dalej sklep, a  także, od roku 1951 do 1967 szkoła podstawowa (dwie klasy). W Archiwum parafialnym znajduję się umowa na dzierżawę części tego budynku na szkołę, podpisana m.in. przez ówczesnego proboszcza ks. Macieja Dudka.
 Po wybudowaniu nowego sklepu i nowej szkoły w Niewodnej, w budynku tym (od 1979 do 2007 r.), za zgodą proboszcza ks. Michała Pelczara, gromadziły się panie z Koła Gospodyń Wiejskich i „Klub Seniora”. Odbywały się także w nim niektóre spotkania parafialne, jak np. opłatek. W budynku tym nie ma bieżącej wody. Wszelkie opłaty, m.in. za energię i za gaz pokrywała Gmina Wiśniowa.
 Ks. M. Pelczar podał, że budynek ten w połowie należy do wsi a w połowie do parafii (Protokół z przekazania parafii Niewodna spisany 29.09.2003 r.). Wg mapki budynek ten wybudowany jest na działce parafialnej, ale nigdzie, nawet w Archiwum parafialnym nie ma aktu własności.
 W chwili obecnej budynek ten nie nadaje się już do remontu, a ponieważ zagraża bezpieczeństwu (stoi na górce przy drodze) powinien być rozebrany. Odłączona  już została instalacja elektryczna i gazowa. Obecnie staramy się o odpowiednią zgodę na rozbiórkę tego budynku w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie.Dzisiaj jest

piątek,
02 grudnia 2022

(336. dzień roku)

Zegar

Święta

Piątek, I Tydzień Adwentu
Rok A, I
Dzień Powszedni

Sonda

Co sądzisz o naszej stronie internetowej?

Bardzo dobra

Dobra

Mogła by być lepsza

Dobrze, że przynajmniej jest taka


Licznik

Liczba wyświetleń:
2407351