Wyszukiwanie

Parafia Wspólnotą Wspólnot - NIEWODNA

Sam tytuł niedawno wydanej publikacji wskazuje, że zostaną w niej przedstawione organizacje parafialne działające przy kościele św. Anny w Niewodnej.
 Niektóre grupy, wspólnoty i stowarzyszenia mają wieloletnią już tradycję, jak np. Liturgiczna Służba Ołtarza (ministranci, lektorzy i schola), Róże Różańcowe, chór "Harfa"czy Rada Duszpasterska. Są też takie, który obchodziły już 10-lecie powstania (Stowarzyszenie Rodzin Katolickich i Parafialny Zespół Caritas), i takie, które dopiero będą obchodzić taki mały jubileusz (Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Ognisko Misyjne i chór parafialny "Harfa" po reaktywacji).
 Najliczniejszą wspólnotę tworzą Korony - Róże Różańcowe (żeńskie- 6 i męskie- 2), liczące po 20 osób. Najmniej liczną grupę stanowią ci, którzy należą do Stowarzyszenia Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie - 2 osoby. Warto dodać, że w naszej parafii jest też kilkanaście osób, które np. przystąpiły do Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, czy też do Różańcowej Krucjaty Modlitw za Ojczyznę.
 Smuci fakt, że ostatnio trudno jest zorganizować na nowo w naszej parafii grupę różańcową dzieci i młodzieży, jak również scholę, która wcześniej swoim śpiewem uświetniała nasze nabożeństwa, a cieszy to, że mamy ponad 20 ministrantów.
 Przepraszam, ale nie o wszystkich wspólnotach parafialnych działających przy naszym kościele znajdziemy w tej publikacji wiadomości, gdyż: po pierwsze - książka byłaby zbyt gruba, a po drugie - materiałem, z którego korzystałem są przede wszystkim sprawozdania poszczególnych organizacji parafialnych corocznie drukowane w naszej parafialnej gazecie "Rodzina Boża", która jak napisał w jednym z artykułów pan Grzegorz Tomaszewski, będzie służyć do napisania wielu opracowań na temat naszej parafii.
  "Parafia Wspólnotą Wspólnot" - książka ta zostaje wydrukowana jako "dzieło zbiorowe", gdyż autorami są przedstawiciele grup (prezesi, kronikarze, sekretarze), którzy na łamach naszej gazety piszą o działalności swoich wspólnot w poszczególnych latach. Znajdziemy w niej również wiele fotografii z ostatnich lat.
 Dlaczego takie opracowanie? Myśl taką przed laty podsunął nasz organista a zarazem dyrygent chóru pan Tomasz Irzyk, który wcześniej chciał opracować broszurkę o działalności chóru "Harfa" z okazji 5-lecia powstania. Na pewno byłaby to też  ciekawa pozycja, ale dotyczyłaby tylko chóru.
 Poprzez wydanie tej publikacji, pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy angażują się w życie naszej małej wspólnoty parafialnej, dlatego niniejsza pozycja kierowana jest przede wszystkim do członków wspomnianych organizacji przykościelnych jako wyraz wdzięczności za ich aktywną działalność i wszelką pomoc w mojej pracy duszpasterskiej, gdyż sam jako proboszcz niewiele mógłbym zdziałać.
 Mam nadzieję, że dla wielu parafian będzie ona przypomnieniem o ich działalności i zostanie przyjęta z radością, a dla innych zachętą do jeszcze większego zaangażowania.
 Mam również nadzieję, że dzięki niej więcej osób z naszej wspólnoty włączy się aktywnie w życie parafii, gdyż działalność różnych wspólnot parafialnych świadczy m.in. o żywotności parafii.


ks. proboszcz Henryk Czajka

10 lat czasopisma "Rodzina Boża"

Pierwszy numer wspomnianego czasopisma wyszedł drukiem w styczniu 2003 roku.  Wówczas redakcja tego czasopisma napisała: Oddajemy do rąk Czytelników pierwszy numer naszego pisma. Zrodził się z umiłowania rodzinnej parafii, ukochania rodzinnej ziemi, na której wychowało się tyle pokoleń - w duchu naszych narodowych wartości i tradycji, szacunku do naszej Świętej Wiary, do wartości chrześcijańskich, do społecznej nauki Kościoła katolickiego, do etosu rodziny, która uczy wzajemnej miłości i zrozumienia, szacunku do starszych, do wszystkich ludzi. Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego..."
 Mam nadzieję, że pismo to spełnia postawione wyżej wymagania.
 Założycielem tego czasopisma było Koło Stowarzyszenia Rodzin Katolickich działające przy parafii w Niewodnej, a szczególnie p. Andrzej Szypuła i p. Mariusz Lepak.
 W lutym ubiegłego roku świętowaliśmy setne wydanie "Rodziny Bożej". Wówczas p. Grzegorz Tomaszewski napisał artykuł: "Już, czy dopiero setka?" Ten artykuł możemy znaleźć w tym setnym numerze "Rodziny Bożej" na stronie 3-4.
 We wspomnianym artykule p. Grzegorz napisał: "Być może zgromadzone treści w dotychczasowych wydaniach "Rodziny Bożej" posłużą do napisania prac dyplomowych i stworzenia dogłębnej i szerszej monografii parafialnej". Otóż  m.in. w oparciu o zgromadzone tam materiały przygotowywana jest historia parafii Niewodna. Prawdopodobnie będzie do nabycia na początku roku 2013.
 Dziękuję wszystkim, którzy redagowali i nadal pomagają w redakcji tego czasopisma, jak również tym, którzy je kupują, i co więcej, czytają.
 W dalszym ciągu zapraszamy chętnych do współpracy w redagowaniu tego lokalnego pisma.

Kronika parafialna o  Nawiedzeniu Kopii
Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Niewodnej

 

W tym roku mija nie tylko 10 lat od ostatnich Misji parafialnych, ale także od ostatniego Nawiedzenia Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, dlatego poprzez wydrukowanie tego artykułu z Kroniki parafialnej, chcę przypomnieć tamte wydarzenia.

 

Nowy rok 2002 zaczął się od przygotowań parafii do Nawiedzenia Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Nawiedzenie było w dniach 17 - 18 marca. 13 marca zaczęły się Misje św. głoszone przez Ojca Paulina.
 Już wcześniej zostały zrobione bramy, udekorowana droga od Kalembiny. Został przystrojony pięknie kościół, plac przy kościele. Parafianie pięknie udekorowali swoje domy oraz powiesili flagi, udekorowali również kapliczki.
 17 marca już od rana trwały ostatnie przygotowania, bo to była niedziela i była tylko jedna Msza św. o godz.8:00, a później tylko oczekiwanie. Od godz. 15:00 parafianie zaczęli zbierać się przy kościele, przybyli wszyscy strażacy, orkiestra z Odrzykonia, dzieci, młodzież. Przy byli także księża z dekanatu oraz ks. Wilk, który tu pracował w latach 60-tych, ks. Bogusław Wójtowicz - rodak, ks. Bogusław Kot i ks. Antoni Domino.
 O godz. 16:00 przyjechał ks. biskup Edward Białogłowski. Już od godz. 16:45 przed plebanią oczekiwała procesja na przybycie Obrazu. Jest już samochód - kaplica, biją dzwony, gra orkiestra. Matka Boża przybyła z parafii Szufnarowa z ks. proboszczem Bronisławem Domino. Nastąpiło powitanie Matki Bożej przez ks. proboszcza M. Pelczara przez ucałowanie Obrazu. Ruszyła procesja do kościoła, obraz nieśli strażacy a później rodzice. W kościele przygotowano ołtarz, gdzie postawiono Obraz  i nastąpiło powitanie dzieci - Dorota Nizicka, Kamil Lesiecki, Aneta Wiater, młodzież - Natalia Szczotkowska, Tomasz Świstak, rodzice - rodzina Lepaków oraz ks. proboszcz. Rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. biskupa.
 Podczas Mszy św. ks. biskup udzielił bierzmowania młodzieży z III klasy gimnazjum i II klasy liceum. 45 bierzmowanych złożyło przyrzeczenia przed Obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej i podziękowania.
 O godz. 23:00 były modlitwy za zmarłych, a o godz. 12:00 w nocy pasterka maryjna, odprawiona przez ks. Bogusława Wójtowicza i Bogusława Kota.
 Od godz. 1:00 w nocy do godz. 8:00 rano było czuwanie rodzin z parafii. O godz. 8:30 godzinki i Msza św. dla chorych odprawiona przez ks. Wójtowicza, ks. Podolskiego i ks. Bytnara. O godz..12:00 Msza św. dla dzieci i błogosławieństwo dzieci.
 Uroczyste pożegnanie rozpoczęło się Mszą św. o godz. 15:00 , po której rodziny pożegnały Maryję ukochaną Matkę, śpiewając pieśni maryjne. Strażacy wynieśli Obraz do samochodu - kaplicy i razem z ks. proboszczem i delegacją odwieźli Obraz do parafii Dobrzechów.
 Parafia Niewodna była 80 na trasie Nawiedzenia i ostatnią w dekanacie frysztackim. Bardzo pięknie udekorowana była szkoła w Niewodnej. W przygotowaniach do Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej była zaangażowana cała parafia. Kazia Mikuszewska, która najbardziej była zaangażowana, mówiła, że nie ma osoby, która by czegoś nie zrobiła i to jest bardzo pieknie. Dużo zrobił także sołtys Stanisław Mikuszewski oraz Eugeniusz Grzebień, Agata Miśkiewicz i Zofia Wójtowicz.
  W niedzielę po uroczystościach w kościele było pożegnanie Matki Bożej w dekanacie frysztackim. Po kolacji ks. biskup Edward Białogłowski podziękował wszystkim księżom z dekanatu za przygotowanie do Nawiedzenia. Byli wszyscy księża z dekanatu oraz goście. Obecnych było 22 księży.
 Ostatnie Nawiedzenie Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej miało miejsce 17 lutego 1971 r., teraz 17 marca 2002 r, a następne może być za jakieś 40 - 50 lat.
 Parafia ze smutkiem i ze łzami w oczach żegnała swoją Matkę. Wielu z nas na pewno  nie doczeka kolejnego Nawiedzenia Cudownego Obrazu Matki Bozej. Niech Matka Jezusa na zawsze pozostanie w naszych sercach, a my nigdy nie zapomnimy, że Ona jest nasza Matką.

100 numerów „Rodziny Bożej”

Już, czy dopiero setka?

Ani się obejrzeć, a nasza gazeta parafialna jawi się z numerem porządkowym- 100. Każda okoliczność jubileuszowa jest okazją do wspomnień, podsumowań, refleksji, ocen itp.  Aby te refleksje związane z setnym numerem naszego parafialnego periodyku były zwięzłe i  przejrzyste, posłużę się w opisie taką systematyką: 1- początki, 2-forma i treści, 3-cele, oczekiwania, wnioski , 4-ludzie  (redakcja, autorzy).
 1. Z początkiem  XXI wieku, obok istniejących dotychczas, powstają przy  niewodzkiej parafii nowe grupy wspólnotowe. Inicjatorem powołania Koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich był p. Andrzej Szypuła, który również tworzy parafialne czasopismo "Rodzina Boża", stając się jego redaktorem naczelnym. W tym czasie zawiązuje się także parafialny zespół "Caritas".
Pierwsze numery gazety były  wydawane nieregularnie w zależności od potrzeb i zgromadzonego materiału. Dominowały w nich aktualne informacje oraz artykuły wspomnieniowe pisane głównie  przez autorów spoza parafii, choć związanych ongiś   z "niewodzką macierzą".
 2. Od pierwszego numeru (styczeń 2003) gazeta jest formatu  A 4  i nosi  tytuł "Rodzina Boża"- pismo Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy parafii  pw. Św. Anny w Niewodnej.  Początkowo szata czasopisma była czarno - biała, tworzona metodą kserograficzną w warunkach domowych, a ściśle ujmując- plebańskich. Członkowie Stowarzyszenia zajmowali się ręcznym zszywaniem kartek i dopisywali piórem brakujące litery i znaki interpunkcyjne. Numer 7 z grudnia 2003 r. zaskakuje czytelników kolorem strony tytułowej i końcowej , na kredowym papierze o wyższej gramaturze okładka na froncie przedstawia zdjęcie obrazu św. Anny z ołtarza głównego naszego kościoła, natomiast ostatnia strona zawiera również kolorową fotografię chóru muzycznego z balustradą i drzwiami wahadłowymi od przedsionka. Taki  układ graficzny pisma (z  małymi wyjątkami) funkcjonuje do obecnego wydania. Gazeta wydawana jest co miesiąc w nakładzie  200 - 250 egzemplarzy, drukowana jest w poligrafii "Chemigrafia" w Krośnie.  Jednak główną miarą poczytności i celowości tworzenia gazety nie jest jej wygląd, lecz treści, które ona zawiera. W naszej gazecie zamieszczane są informacje z bieżących wydarzeń parafialnych i społecznych:  zapowiedzi  przedślubne, harmonogramy adoracji  Najświętszego Sakramentu, intencje Mszy Św., informacje o pracach i spotkaniach grup wspólnotowych, ślubach, chrztach, pogrzebach itp. W kalejdoskopie tak zwanych "jałowych informacji" przewijają się relacje z wypraw, wycieczek, spotkań i innych działań w naszej "małej ojczyźnie" w sferze religijnej i ogólnospołecznej. Ciekawą lekturą są artykuły wspomnieniowe dotyczące różnych dziedzin życia,biografie zacnych person, w tym także duszpasterzy.  Słowo  pisane uwidaczniane  jest często przez dołączane fotografie(rarytasem są te archaiczne, nierzadko publikowane jedynie w "Rodzinie Bożej"). Gazeta nie jest periodykiem komercyjnym, nie szuka tanich sensacyjek i nie sprzyja negatywnym modom i arogancji.
 3. Nieżyczliwi nam zarzucają, że nasze pismo służy do chwalenia się. Gazeta powstała po to, aby służyć informacją, dokumentować wydarzenia bieżące i przeszłe w celu wskazywania pozytywnych praktyk, jednoczenia i promowania naszej małej społeczności. Przed dziewięcioma laty internet nie był tak powszechny jak dzisiaj, a można w nim również  znaleźć mnóstwo informacji z "naszego podwórka"- na stronie: www. niewodna.parafia.info.pl  i innych. Mamy świadomość, że wiele osób zwłaszcza starszych nie korzysta z serwisu internetowego. W pięćdziesiątym numerze RB zamieściliśmy ankietę anonimową dla czytelników, która miała nam posłużyć do wprowadzenia ewentualnych innowacji w redagowaniu pisma .  Nie wynikło z ankiety, aby dokonywać  diametralnych zmian, czytelnicy sygnalizowali umieszczanie większej ilości zdjęć. Z uwagi na znikome zainteresowanie w gazecie zniknęła kolumna z krzyżówką dla dzieci. Zapewne  są czytelnicy, którym brakuje felietonów, zaangażowanej publicystki i polemik  społeczno - politycznych. Nikt ze stałego składu redakcyjnego nie jest z wykształcenia dziennikarzem, a funkcję redaktorską pełnimy jako społecznicy i amatorzy. Będziemy wdzięczni za wszelkie budujące uwagi, jak również konstruktywną krytykę. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcą się realizować we współtworzeniu  lokalnego czasopisma. Być może zgromadzone treści w dotychczasowych wydaniach "Rodziny Bożej" posłużą do napisania prac dyplomowych i stworzenia dogłębnej i  szerszej  monografii   parafialnej.
 4. Hierarchicznie rzecz ujmując ten punkt opisowy powinien być umieszczony na pierwszym miejscu. To dzięki  różnym osobom pismo od dziewięciu lat funkcjonuje w naszej wspólnocie. Twórcą i założycielem gazety jest p. Andrzej Szypuła, który jest również jednym z najaktywniejszych autorów tekstów; głównie z dziedziny muzyki i wydarzeń społecznych. Osobą najbardziej zasłużoną jest oczywiście ksiądz Henryk Czajka, który po objęciu parafii w roku 2003 aktywnie i z wielkim zaangażowaniem trzyma pieczę i mobilizuje innych do współtworzenia naszej gazety. Wszyscy zgodnie twierdzą, że to dzięki księdzu pismo parafialne doczekało się setnego numeru, rozwija się i staje się coraz atrakcyjniejsze. Swoje zasługi na rzecz RB ma również p. Mariusz Lepak, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy naszej parafii, jako autor tekstów i fotografii. P. Roman Wójtowicz jest uznanym redaktorem, nieocenionym podczas korygowania nieprawidłowości w tekstach. W gronie zasłużonych w tworzeniu, redagowaniu i kolportowaniu czasopisma są również: p. Lucyna i Jan Niziccy, p. Tomasz Irzyk, p. Dorota Kut, p. Dorota Nizicka, p. Ewa Wójtowicz, dk. Tomasz Wójcik, ks. Andrzej Motyka, Grzegorz Tomaszewski. Interesujące tematy, w tym również unikatowe zdjęcia, publikowała śp. Alicja Wójtowicz z Rzeszowa (córka p. Staroniów - nauczycieli w szkole niewodzkiej po II wojnie światowej).  Nie sposób wymienić imiennie wszystkich autorów, którzy zamieścili swoje teksty w gazecie (jest ich ponad pięćdziesięciu), jak również autorów zdjęć (prawie czterdziestu). Jednakowoż dziękujemy bez wyjątku wszystkim, którzy dołożyli swoją cegiełkę, abyśmy mogli doczekać się tego jubileuszowego setnego numeru.

Grzegorz Tomaszewski

Dzisiaj jest

piątek,
02 grudnia 2022

(336. dzień roku)

Zegar

Święta

Piątek, I Tydzień Adwentu
Rok A, I
Dzień Powszedni

Sonda

Co sądzisz o naszej stronie internetowej?

Bardzo dobra

Dobra

Mogła by być lepsza

Dobrze, że przynajmniej jest taka


Licznik

Liczba wyświetleń:
2407308