PARAFIA NIEWODNA PAMIĘTA O KATYNIU

Pomnik Katyński w Niewodnej

Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolności, nie można zagubić w sobie krzyku sumienia, jako głosu Prawdy, która go przerasta, ale która jednocześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie.

 

 Jan Paweł II

 
 
 
 

KATYŃ - SMOLEŃSK 2010

GMINNY DZIEŃ KATYŃSKI W NIEWODNEJ 2010

Gminny Dzień Katynski - Niewodna 2010

W niewodnej został posadzony "Dąb katyński" poświęcony ppor. Stanisławowi Szczepanikowi

Powrót

GMINNY DZIEŃ KATYŃSKI W NIEWODNEJ 2011

Gminny Dzień Katynski

Niewodna - 10.04.2011 r.

Powrót

Gminny Dzień Katynski - kwiecień 2012

Powrót

Gminny Dzień Katyński 2013

Miejscem szczególnym i najwłaściwszym w gminie Wiśniowa do pamięci o mordzie tysięcy oficerów i inteligencji polskiej na Wschodzie w 1940 roku jest parafialny kościół pw. Św. Anny i Joachima w Niewodnej, a najdobitniej stojący w jego obejściu od 1980 roku pomnik poświęcony Ofiarom Katynia.
 Tegoroczne obchody Gminnych Uroczystości Dnia Katyńskiego zbiegły się z Niedzielą Dobrego Pasterza 21 kwietnia. W parafii gościliśmy tego dnia ks. dra hab. Jacentego Masteja - Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie wraz z klerykami. Koncelebrowana przez ks. Rektora uroczysta suma zgromadziła władze samorządu gminnego, dyrektorów szkół, jednostek organizacyjnych, radnych i sołtysów z terenu gminy Wiśniowa, poczty sztandarowe: Szkoły Filialnej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Niewodnej, Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Wiśniowej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży parafii Niewodna, Koła Gospodyń Wiejskich z Niewodnej, Ochotniczej Straży Pożarnej z Niewodnej i Zarządu Gminnego OSP  RP z Wiśniowej i licznie zebranych wiernych z Niewodnej  i okolicznych miejscowości.
 W homilii celebrans powiązał rolę Dobrego Pasterza z patriotyzmem. Docenił pracę ks. proboszcza Henryka Czajki w sferze religijnej i gospodarczej czego plonem były święcenia kapłańskie parafianina Tomasza Wójcika w roku 2012 oraz piękniejące obejście świątyni z konserwacją zabytkowego jej wyposażenia. Podziękował również O. Marianowi Godkowi za pomoc w czasowym posługiwaniu w parafii Niewodna.
 Pochwalił również małą niewodzką społeczność za pielęgnowanie wartości patriotycznych, wspomniał zasługi w tej mierze zmarłego ks. Michała Pelczara.
 Po Mszy Świętej uczestnicy przeszli pod pomnik. Mazurkiem Dąbrowskiego rozpoczęła się II część uroczystości, następnie modlono się za ofiary sprzed 73 lat, a także za zmarłych w katastrofie smoleńskiej. Następnie delegacje uczniów szkoły z Niewodnej, gimnazjum z Wiśniowej, KSM-u z Niewodnej, OSP z Niewodnej, Rady Sołeckiej z Niewodnej, Zarządu Gminnego OSP RP z Wiśniowej i Samorządu Gminy Wiśniowa złożyły pod pomnikiem kwiaty, wieńce i znicze.
 Wydarzenia te zostały uświetnione przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Ośrodka Kultury z Wiśniowej oraz chór parafialny "Harfa" z Niewodnej. Tradycyjnie na koniec zabrzmiała pieśń "Boże, coś Polskę".

Tekst Gregorz Tomaszewski

Gminne obchody Dnia Katyńskiego

Niewodna 22.kwietnia 2013 r. - fot. Grzegorz Tomaszewski

Powrót

DZIEŃ KATYŃSKI

Gminny Dzień Katyński 2014

 

Z bogatą  oprawą, ceremoniałem niedzieli palmowej i koncertem pasyjnym przebiegły Gminne Obchody Dnia Katyńskiego 13 kwietnia 2014 r. Niewodniańska parafia wspólnie z Samorządem Gminnym i Ośrodkiem Kultury w Wiśniowej dają publiczny wyraz patriotyzmu, przekazują młodzieży umiłowanie do wartości religijno- narodowościowych, uczą polskości i czczą pamięć, modlą się za naszych rodaków, którzy za Ojczyznę oddali własne życie. Aby te uroczystości miały tak podniosły charakter, główny ich celebrans ks. proboszcz Henryk Czajka  zreorganizował rekolekcje parafialne.  Wstępem do niedzielnych uroczystości był koncert  pieśni pasyjnych w wykonaniu chóru męskiego "Echo" z Ośrodka Kultury w Wiśniowej pod kierunkiem Władysława Pelewicza i chóru parafialnego "Harfa" z Niewodnej prowadzonego przez Tomasza Irzyka. Niezwykle przejmująco zabrzmiał utwór "Getsemani" opracowany przez "Harfę" z trzygłosowa partią Wiktorii Gajewskiej, Zofii Banaś i Teresy Jajko. Następnie procesjonalnie do kościoła wprowadzeni zostali wierni z  okazałymi palmami na wzór tryumfalnego wjazdu Jezusa Chrystusa do Jerozolimy, palmy - symbole odradzającego się życia zostały poświęcone przy dźwiękach intrady w wykonaniu młodzieżowej orkiestry dętej z Ośrodka Kultury w Wiśniowej pod batutą Emila Włodyki.  Uroczysta Msza Św. została ubogacona chóralnym misterium Męki Pańskiej wykonanym perfekcyjnie przez męskie głosy doświadczonego i stale doskonalącego się "Echa" z klasowymi partiami solowymi Jerzego Ziobry i narratora wokalnego Piotra Czaji. Gościnnie w partiach żeńskich z powodzeniem zaprezentowała się Zofia Banaś. W uroczystościach uczestniczyły poczty sztandarowe: Szkoły Filialnej ks. Jerzego Popiełuszki z Niewodnej, Gimnazjum Orląt Lwowskich z Wiśniowej, Koła Gospodyń Wiejskich z Niewodnej, Ochotniczej Straży Pożarnej z Niewodnej, Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP z Wiśniowej. Należy zauważyć, iż  Eucharystia  sprawowana była również w intencji gorliwego patrioty, budowniczego pomnika pomordowanym w Katyniu -  śp. ks. kanonika Michała Pelczara.   Przy pomniku, po hymnie państwowym, modlono się za zamordowanych na wschodzie, a także za ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem z 2010 roku.  Przy wtórze werbli przedstawiciele poszczególnych stanów składali  kwiaty i znicze : Joasia Ogrodnik, Eliza Armata i Ola Sikora ze Szkoły w Niewodnej, Olga Jamróg i Jakub Florek z Gimnazjum w Wiśniowej, Tadeusz Przywara - wójt Gminy, Zbigniew Miga - przewodniczący Rady Gminy i Marcin Kut- z-ca wójta - Samorząd Gminy Wiśniowa, obecny był również Jacek Rybczyk - sekretarz Urzędu Gminy, Zenon Tomaszewski- radny i sołtys, Adam Rypyść i Paweł Furtek - członkowie Rady Sołeckiej z Niewodnej, Marian Salamon - naczelnik, Stanisław Mikuszewski  i Łukasz Grzebień - z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewodnej, Lucyna Wojnarowska- przewodnicząca, Elżbieta Godek i Barbara Tęczar z Koła Gospodyń z Niewodnej, Stanisław Krochmal- prezes, Kazimierz Furtek-naczelnik i Jan Tęcza z Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Wiśniowej.  Na zakończenie orkiestra wykonała bardzo strojnie kilka utworów otrzymując brawa. Na uznanie zasługują wszyscy obecni radni, sołtysi, nauczyciele i  kierownicy jednostek organizacyjnych z terenu Gminy Wiśniowa, oraz parafianie i pozostali uczestnicy, którzy czynnie manifestowali patriotyzm w tych uroczystościach.  Wpatrując się w tablicę na cokole pomnika, zauważyć można brakującą odciętą jej dolną część. Obecnie możemy na niej zobaczyć  Orła w koronie i przeczytać: „PANIE JEZU UDZIEL WIECZNEJ NAGRODY OFICEROM POLSKIM  POMORDOWANYM W KATYNIU W ROKU 1940”. Pierwotnie całe wyżłobione pole  piaskowca wypełnione było odlewem, a w jej odciętej części widniał  także napis: „BESTIALSKO ZAMORDOWANYCH PRZEZ FUNKCJONARIUSZY NKWD”. Aby pomnik mógł się ostać w tych czasach( lata osiemdziesiąte XX wieku stan wojenny, mord ks. Popiełuszki ), to prawdziwe i niepodważalne stwierdzenie musiało zostać usunięte . Te autopsyjne fakty niech będą uzupełnieniem mojego  opisu pomnika w artykule, który  był zamieszczony w parafialnym piśmie  Rodzina Boża nr 5/79/2010. (skanokopia dostępna w zakładce Katyń, ocalić od zapomnienia, strony internetowej parafii Niewodna:

Grzegorz Tomaszewski.                                                                          

Gminne Obchodzy Dnia Katyńskiego Niewodna 2016

„Pamięci nie da się zgładzić”

 

W 76. rocznicę Zbrodni katyńskiej, w podniosłej atmosferze, z duchem patriotyzmu, upamiętniając pomordowanych na Wschodzie w 1940 r. odbyły się Gminne Obchody Dnia Katyńskiego 17 kwietnia 2016 r. w Niewodnej. Po raz kolejny mieszkańcy Gminy Wiśniowa, parafianie niewodzkiego kościoła, przedstawiciele instytucji publicznych, dzieci i młodzież wraz z Samorządem Gminnym i Ośrodkiem Kultury w Wiśniowej uczcili pamięć ofiar sowieckiego mordu, oddając hołd pod Pomnikiem katyńskim.

Pomnik wraz z tablicą upamiętniającą ofiary zbrodni postawiono w 1980 r. dzięki staraniom, a wbrew komunistycznym władzom, ówczesnego proboszcza śp. ks. Kanonika Michała Pelczara, który walczył o prawdę i pamięć, rozpowszechniając wiedzę o Katyniu. Obecnie wpatrując się w tablicę na cokole pomnika, można dostrzec brakującą odciętą jej dolną część. Teraz widnieje tam Orzeł w koronie i napis: PANIE JEZU UDZIEL WIECZNEJ NAGRODY OFICEROM POLSKIM POMORDOWANYM W KATYNIU W ROKU 1940. Pierwotnie, w  odciętej części informował  zapis o: BESTIALSKO ZAMORDOWANYCH PRZEZ FUNKCJONARIUSZY NKWD. Aby Pomnik mógł się ostać w tamtych czasach (lata osiemdziesiąte XX w. stan wojenny, zamordowanie ks. Popiełuszki), to prawdziwe i niepodważalne stwierdzenie musiało zostać usunięte.

Patriotyczne i wzniosłe uroczystości rozpoczęła Msza Św. pod przewodnictwem ks. Proboszcza Henryka Czajki, który w procesji wprowadził do kościoła poczty sztandarowe: Szkoły Filialnej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Niewodnej, Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich z Różanki,  Gimnazjum im. Orląt Lwowskich z Wiśniowej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z Niewodnej, Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotniczej Straży Pożarnej z Niewodnej oraz Zarządu Gminnego OSP RP Wiśniowa. Eucharystię sprawowaną w intencji Ofiar zbrodni sowieckich oraz śp. Ks. Michała Pelczara uświetnił występ chóru mieszanego „Harfa” z Niewodnej.

Druga część obchodów rozbrzmiała wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego, po czym nastąpiły okolicznościowe modlitwy, a następnie składanie kwiatów, wieńców oraz zniczy pod Pomnikiem przez: uczniów szkoły z Niewodnej, Gimnazjum z Wiśniowej, przedstawicieli KSM z Niewodnej ( Wojciech Wójcik – prezes,  Wioletta Włosek), przedstawicielki KGW Niewodna ( Lucyna Wojnarowska – przewodnicząca, Elżbieta Godek i Barbara Tęczar), przedstawicieli OSP Niewodna ( Jan Weron – prezes, Kazimierz Jajko, Łukasz Grzebień), przedstawicieli Zarządu Gminnego OSP RP ( Kazimierz Furtek – komendant, Jan Tęcza, Paweł Wójcik), przedstawicieli Samorządu Powiatu Strzyżowskiego ( Robert Godek – starosta wraz z małżonką, Kamil Mendocha – dyrektor PCKiT w Wiśniowej, radni powiatowi – Piotr Myćka i Grzegorz Tomaszewski), przedstawicieli Samorządu Gminy Wiśniowa ( Łukasz Dziok – przewodniczący Rady Gminy, Jacek Rybczyk – sekretarz Urzędu Gminy Wiśniowa oraz Władysław Salamon – dyrektor Ośrodka Kultury w Wiśniowej),  przedstawicieli Rady Sołeckiej z Niewodnej ( Zenon Tomaszewski – sołtys i radny, Janusz Godek i Sławomir Bradliński). W uroczystościach uczestniczyli także radni, sołtysi,  kierownicy jednostek organizacyjnych z terenu Gminy Wiśniowa. Należy podkreślić, jak zawsze niezawodność i duże zaangażowanie niewodzkiej społeczności we współorganizację tego wydarzenia, które służy przekazywaniu umiłowania Ojczyzny, budowaniu więzi społecznych w szczególnym czasie, kiedy nasza parafia obchodzi Jubileusz 650 –lecia powstania.

Grzeegorz Tomaszewski.

Dzisiaj jest

sobota,
25 maja 2024

(146. dzień roku)

Święta

Sobota, VII Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wsp. Najśw. Maryi Panny w sob. albo wsp. św. Bedy Czcigodnego, prezb. i dr Kościoła albo wsp. św. Grzegorza VII, papieża albo wsp. św....

Licznik

Liczba wyświetleń:
2515776