Gazeta parafialna "Rodzina Boża" w 2016 roku

Powrót

Gazeta parafialna "Rodzina Boża" w 2015 roku

Powrót

Gazeta parafialna "Rodzina Boża" w 2014 roku

Powrót

10 lat czasopisma parafialnego - Rodzina Boża - 2013 rok

Pierwszy numer wspomnianego czasopisma wyszedł drukiem w styczniu 2003 roku.  Wówczas redakcja tego czasopisma napisała: Oddajemy do rąk Czytelników pierwszy numer naszego pisma.

Zrodził się z umiłowania rodzinnej parafii, ukochania rodzinnej ziemi, na której wychowało się tyle pokoleń - w duchu naszych narodowych wartości i tradycji, szacunku do naszej Świętej Wiary, do wartości chrześcijańskich, do społecznej nauki Kościoła katolickiego, do etosu rodziny, która uczy wzajemnej miłości i zrozumienia, szacunku do starszych, do wszystkich ludzi. Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego..."

Mam nadzieję, że pismo to spełnia postawione wyżej wymagania.

Założycielem tego czasopisma było Koło Stowarzyszenia Rodzin Katolickich działające przy parafii w Niewodnej, a szczególnie p. Andrzej Szypuła i p. Mariusz Lepak.

W lutym 2012 roku świętowaliśmy setne wydanie "Rodziny Bożej". Wówczas p. Grzegorz Tomaszewski napisał artykuł: "Już, czy dopiero setka?" Ten artykuł możemy znaleźć w tym setnym numerze "Rodziny Bożej" na stronie 3-4.

We wspomnianym artykule p. Grzegorz napisał: "Być może zgromadzone treści w dotychczasowych wydaniach "Rodziny Bożej" posłużą do napisania prac dyplomowych i stworzenia dogłębnej i szerszej monografii parafialnej".

Otóż  m.in. w oparciu o zgromadzone tam materiały przygotowywana jest historia parafii Niewodna. Prawdopodobnie będzie do nabycia na początku roku 2013.

Dziękuję wszystkim, którzy redagowali i nadal pomagają w redakcji tego czasopisma, jak również tym, którzy je kupują, i co więcej, czytają.

W dalszym ciągu zapraszamy chętnych do współpracy w redagowaniu tego lokalnego pisma.

To już będzie 50-ty numer parafialnej gazety "Rodzina Boża" - 2008 rok

Od redakcji

W tym roku, w grudniu wydamy już 50-ty numer naszej parafialnej gazety - „Rodzina Boża”. Jak wiemy, gazeta ta, od trzech lat wydawana jest co miesiąc. W styczniu 2008 roku, będzie już 5 lat od ukazania się pierwszego numeru. Wydawanie tej gazety rozpoczęło i nadal kontynuuje Stowarzyszenie Rodzin Katolickich z Niewodnej przy dużym udziale ks. proboszcza. Warto wiedzieć, że niewiele pobliskich parafii wydaje gazetę parafialną.

Zauważyliśmy też, że w naszej parafii „Rodzina Boża” ma swoich wiernych czytelników. Drukujemy około 200 numerów tej gazety i rzadko kiedy, pozostają nie rozprowadzone egzemplarze. Z tego wynika, że taka gazeta jest nam potrzebna i dlatego chcemy, mimo wielu trudności, nadal ją wydawać. Należy dodać, że naszą gazetę czytają także mieszkańcy pobliskich miejscowości.

Korzystając z okazji dziękujemy wszystkim, którzy ją nabywają, czytają, a nawet na jej temat dyskutują. Dziękujemy za wszelkie uwagi, za dostarczane do gazety materiały - zdjęcie i artykuły, które przybliżają nam ważniejsze wydarzenia z życia naszej małej wspólnoty parafialnej.

Prosimy, w dalszym ciągu o współpracę w redagowaniu „Rodziny Bożej”. Będzie to piękna historia dla przyszłych pokoleń.

Okładki gazety parafialnej "Rodzina Boża" 2007

Powrót

Dzisiaj jest

sobota,
25 maja 2024

(146. dzień roku)

Święta

Sobota, VII Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wsp. Najśw. Maryi Panny w sob. albo wsp. św. Bedy Czcigodnego, prezb. i dr Kościoła albo wsp. św. Grzegorza VII, papieża albo wsp. św....

Licznik

Liczba wyświetleń:
2515735