Wyszukiwanie

W czasie epidemii, gdy z powodu różnych ograniczeń nie możemy uczestniczyć w liturgii, warto w Wielkim Tygodniu, częściej niż kiedykolwiek, sięgać po Pismo Święte. Słowo Boże najlepiej poprowadzi nas od uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, przez zdradę Judasza, mękę na Golgocie, do Zmartwychwstania. Poniżej znajduje się propozycja przeżycia Wielkiego Tygodnia uwzględniająca różne aspekty życia, nie tylko duchowego.

Na początku zadbajmy o stół (może to być też stolik albo ława). Niech w Wielkim Tygodniu stół będzie nie tylko miejscem spożywania posiłków, ale domowym ołtarzem, miejscem modlitwy i czytania słowa Bożego. Połóżmy na stole księgę Pisma Świętego, świecę, a obok, w miarę rozwoju dramaturgii Wielkiego Tygodnia, inne przedmioty. Każdy z opisów dni Wielkiego Tygodnia obejmuje pięć punktów: „Słowa klucze”, „Na stole”, „Sacrum i profanum”, „Bóg i słowo”, „Telewizja, radio i internet”.

 

NIEDZIELA PALMOWA

Słowa klucze: Jezus na osiołku, Jerozolima, palmy, „Hosanna!”, „Ukrzyżuj Go!”.

Na stole: Pismo Święte, świeca, palma.

Sacrum i profanum: Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. To dzień poświęcenia palm upamiętniający uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Palmy, które mamy z ubiegłego roku, albo nowe, nawet bardzo skromne, wykonane z kolorowego papieru, umieśćmy we flakonie na stole. Przed południem warto skorzystać z transmisji Mszy św. i przyjąć komunię duchową, a tuż przed obiadem odczytać fragment Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 21,1-11) mówiący o wjeździe Jezusa do Jerozolimy. Wieczorem odbędą się ostatnie już w tegorocznym Wielkim Poście niedzielne Gorzkie Żale.

Bóg i słowo: Ewangelia podczas procesji z palmami (Mt 21,1-11). Fragment: „Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. Tłum zaś ogromny słał swe płaszcze na drodze, a inni obcinali gałązki z drzew i słali nimi drogę. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno: «Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na wysokościach!»”.

Ewangelia podczas Mszy św. (Mt 26,14 – 27, 66). Fragment: „Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest dusza moja aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną». I odszedłszy nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty niech się stanie!»”.

Telewizja, radio i internet:

9.00 – Radio VIA – Msza św. z bazyliki ojców bernardynów w Rzeszowie.

11.00 – Telewizja TRWAM – Msza św. z Bazyliki św. Piotra w Watykanie.

12.00 – Radio VIA – Msza św. z katedry (oraz na facebook.com/KatedraRzeszow/).

16.00 – facebook.com/KatedraRzeszow/ – Gorzkie Żale z katedry rzeszowskiej.

17.00 – Radio VIA i Radio RZESZÓW – Gorzkie Żale z kościoła św. Krzyża w Rzeszowie.

Bardzo wiele parafii prowadzi transmisje nabożeństw online. Zachęcamy do poszukania odpowiednich adresów i łączenie się duchowe ze swoimi duszpasterzami.

 

WIELKI PONIEDZIAŁEK

Słowa klucze: Zakupy, sprzątanie, Betania, olejek nardowy, namaszczenie.

Na stole: Pismo Święte, świeca, palma.

Sacrum i profanum: Pierwsze dni Wielkiego Tygodnia były do tej pory czasem porządków i zakupów. Żart sprzed lat, że nie ma potrzeby tak skrupulatnie sprzątać przed świętami, bo nie będzie nas sprawdzał sanepid, w tym roku nabrał nowego znaczenia. Na pewno zakupy warto dokładnie zaplanować, policzyć co, ile, aby nic się nie zmarnowało. Dietetycy odradzają ciasta i słodycze, ponieważ w czasie narodowej kwarantanny mało się ruszamy. Dieta dietą, ale o jajka, kiełbasę i pieczywo do wielkanocnego koszyczka warto się postarać.

Bóg i słowo: Ewangelia podczas Mszy św. (J 12, 1-11). Fragment: „Maria zaś wzięła funt szlachetnego, drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi stopy, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z Jego uczniów, ten który Go miał wydać: «Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim»”.

Telewizja, radio i internet:

godz. 18.00 – Radio VIA – Msza św. z kościoła św. Krzyża w Rzeszowie.

godz. 18.00 – facebook.com/KatedraRzeszow/ – Msza św. z katedry rzeszowskiej.

Oprócz codziennych Mszy św. program Radia VIA obejmuje następujące modlitwy: 5.30 – Godzinki o Męce Pańskiej; 6.00 – modlitwy poranne; 12.00 – Anioł Pański; 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia; 20.30 – Różaniec.

Telewizyjne transmisje Mszy św. w dni powszednie znajdziemy m.in. na antenie TVP1, TVP3 i TV TRAM.

 

WIELKI WTOREK

Słowa klucze: Zaparcie Piotra, pianie koguta, rodzina, sąsiedzi, zakupy, sprzątanie.

Na stole: Pismo Święte, świeca, budzik.

Sacrum i profanum: Być może w poniedziałek nie posprzątaliśmy wszystkiego, być może trzeba jeszcze coś dokupić… W tym dniu rozejrzyjmy się wokoło, aby zorientować się w sytuacji rodziny i sąsiadów. Korzystając z telefonów, a nie bezpośrednich odwiedzin, można popytać kto, co, jak, i jak trzeba, zorganizować pomoc np. w zrobieniu zakupów. Niektórzy może już we wtorek rozpoczną ozdabiać pisanki. Ich różnorodność jest zadziwiająca. Te najbardziej misterne wymagają wielu godzin pracy, więc warto zacząć wcześniej. Dlaczego budzik? To substytut piania koguta.

Bóg i słowo: Ewangelia podczas Mszy św. (J 13, 21-33. 36-38). Fragment: „«Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale – jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię – dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie». Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, dokąd idziesz?». Odpowiedział Mu Jezus: «Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz». Powiedział Mu Piotr: «Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie». Odpowiedział Jezus: «Życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz».

Telewizja, radio i internet:

godz. 18.00 – Radio VIA – Msza św. z bazyliki ojców bernardynów w Rzeszowie.

godz. 18.00 – facebook.com/KatedraRzeszow/ – Msza św. z katedry rzeszowskiej.

 

WIELKA ŚRODA

Słowa klucze: Judasz, zdrada, żal doskonały.

Na stole: Pismo Święte, świeca, obrazek Pana Jezusa Miłosiernego.

Sacrum i profanum: W wielu największych parafiach dekanatów Wielka Środa była dniem spowiedzi przedświątecznej. W niektórych parafiach w konfesjonałach spowiadało jednocześnie trzydziestu księży. W tym roku nie organizuje się spowiedzi dekanalnych, a z racji rozporządzeń o ograniczonym przemieszczaniu i liczbie uczestników nabożeństw, Kościół przypomina o żalu doskonałym i przykazaniach kościelnych, które mówią o spowiedzi przynajmniej raz w roku i Komunii Świętej w okresie wielkanocnym (w bieżącym roku do 7 czerwca). Na razie mamy nadzieję, że wiele się do tego czasu zmieni.

Bóg i słowo: Ewangelia podczas Mszy św. (Mt 26, 14-25). Fragment: „On zaś odpowiedział: «Ten, który ze Mną rękę zanurzył w misie, ten Mnie wyda. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził»”.

Telewizja, radio i internet:

godz. 18.00 – Radio VIA – Msza św. z bazyliki ojców bernardynów w Rzeszowie.

godz. 18.00 – facebook.com/KatedraRzeszow/ – Msza św. z katedry rzeszowskiej.

 

WIELKI CZWARTEK

Słowa klucze: Krzyżmo, Wieczernik, Eucharystia, kapłaństwo, ogród Oliwny, pojmanie.

Na stole: Pismo Święte, świeca, chleb.

Sacrum i profanum: Na początku warto przypomnieć, że Wielki Czwartek w całości nie należy do Triduum Paschalnego. Triduum zaczyna się dopiero wieczorem Mszą Wieczerzy Pańskiej i bynajmniej nie kończy się w sobotę wieczorem, ale wieczorem w Niedzielę Wielkanocną. W Wielki Czwartek nie organizuje się Mszy św. rannych za wyjątkiem Mszy Krzyżma w katedrach. Warto przerwać przedpołudniowe obowiązki, aby uczestniczyć w transmisji Mszy św. z katedry w Rzeszowie. Tegoroczną nowością, do której zachęca wielu duszpasterzy, jest uroczysta kolacja w Wielki Czwartek. Po obejrzeniu albo wysłuchaniu transmisji Mszy Wieczerzy Pańskiej z komunią duchową, skoro nie możemy spotkać się przy stole eucharystycznym, zasiądźmy  przy stole domowym. W modlitwie przed posiłkiem podziękujmy Panu Bogu za ustanowienie sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. To dobra okazja, aby przy stole opowiedzieć dzieciom o wydarzeniach Triduum Paschalnego. Liturgia kościelna w Wielki Czwartek kończy się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do ciemnicy na pamiątkę pojmania i uwięzienia Jezusa. Ten klimat opuszczenia i bólu niech pojawi się we wspólnej modlitwie wieczornej i śpiewie pieśni pt. „Ogrodzie oliwny”.

Bóg i słowo: Ewangelia podczas Mszy św. z poświęceniem Krzyżma (Łk 4, 16-21). Fragment: „Dano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana»”.

Ewangelia podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej (J 13, 1-15). Fragment: „A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie „Nauczycielem” i „Panem”, i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem»”.

Telewizja, radio i internet:

godz. 10.00 – Radio VIA – Msza Krzyżma z katedry rzeszowskiej (oraz na facebook.com/KatedraRzeszow/).

godz. 18.00 – Telewizja TRWAM – Msza Wieczerzy Pańskiej z Bazyliki św. Piotra w Watykanie.

godz. 18.00 – TVP 1 – Msza Wieczerzy Pańskiej z Jasnej Góry.

godz. 18.00 – Radio VIA – Msza Wieczerzy Pańskiej z katedry rzeszowskiej (oraz na facebook.com/KatedraRzeszow/).

godz. 18.00 – Radio RZESZÓW – Msza Wieczerzy Pańskiej z kościoła św. Krzyża w Rzeszowie.

 

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ

Słowa klucze: Wyrok, Droga Krzyżowa, Golgota, krzyż, śmierć, cisza.

Na stole: Pismo Święte, świeca, krzyż.

Sacrum i profanum: Od strony liturgicznej to wyjątkowy dzień – dzień bez Eucharystii. Z przekazów ewangelicznych wiemy, że około godziny 11.00 rozpoczęła się droga Jezusa na Golgotę, o godz. 12.00 został przybity do krzyża, a po trzech godzinach, około godziny 15.00 skonał. W tym dniu obowiązuje post ilościowy (od 18. do 60. roku życia) i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (od 14. roku życia do końca życia). O godz. 15.00, godzinie śmierci Jezusa Chrystusa, zachęcamy do odmówienia koronki do Bożego Miłosierdzia (w tym dniu rozpoczyna się nowenna przed uroczystością Bożego Miłosierdzia). Kościelna liturgia koncentruje się na adoracji krzyża i słuchaniu opisu Męki Pańskiej. Można taką adorację zorganizować w domu odmawiając Litanię do Serca Pana Jezusa.

Bóg i słowo: Opis Męski Pańskiej czytany podczas Liturgii Męki Pańskiej (J 18, 1-19, 42). Fragment: „Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: «Pragnę». Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę nasączoną octem i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Wykonało się!». I skłoniwszy głowę, oddał ducha”.

Telewizja, radio i internet:

godz. 15.00 – Radio VIA – Koronka do Bożego Miłosierdzia i nowenna przed Niedzielą Bożego Miłosierdzia z kościoła św. Krzyża w Rzeszowie.

godz. 15.15 – Radio VIA – Droga Krzyżowa z kościoła św. Krzyża w Rzeszowie.

godz. 18.00 – TVP 1 – Liturgia Męki Pańskiej z Jasnej Góry.

godz. 18.00 – Radio VIA – Liturgia Męki Pańskiej z katedry rzeszowskiej (oraz na facebook.com/KatedraRzeszow/).

godz. 18.00 – Radio RZESZÓW – Liturgia Męki Pańskiej z kościoła św. Krzyża w Rzeszowie.

godz. 20.50 – TVP 1 – Droga Krzyżowa z placu Świętego Piotra z udziałem papieża Franciszka.

 

WIELKA SOBOTA

Słowa klucze: Grób, cisza, pisanki, wigilia Paschalna, ogień, woda, Alleluja.

Na stole: Pismo Święte, świeca, koszyk z pokarmami wielkanocnymi.

Sacrum i profanum: Od rana to dzień ciszy, zadumy i modlitwy. Uczniowie Jezusa po złożeniu ciała Jezusa do grobu przeżywali trudny czas niepewności. W Wielką Sobotę nie ma już obowiązku postu wynikającego z przykazań kościelnych, ale tradycyjnie zachęca się wiernych do wstrzemięźliwości od jedzenia mięsa. Przyzwyczailiśmy się, że w Wielką Sobotę święcimy pokarmy, i choć w tym roku tak nie będzie, koniecznie przygotujmy taki koszyk, wypełniając go pisankami, kiełbasą, pieczywem, i połóżmy na stole obok krzyża. Modlitwa natomiast nad pokarmami odbędzie się w niedzielę. O godz. 15.00 również odmówmy koronkę do Bożego Miłosierdzia, a wieczorem skorzystajmy z transmisji Wigilii Paschalnej. To najważniejsza liturgia w ciągu całego roku. Już wtedy po raz pierwszy usłyszymy radosne „Alleluja”.

Bóg i słowo: Ewangelia w Wigilii Paschalnej (Mt 28, 1-10). Fragment: „Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: „Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie”. Oto, co wam powiedziałem»”.

Telewizja, radio i internet:

godz. 15.00 – Radio VIA – Koronka do Bożego Miłosierdzia i nowenna przed Niedzielą Bożego Miłosierdzia.

godz. 18.00 – TVP 1 – Wigilia Paschalna z Jasnej Góry.

godz. 19.00 – Radio RZESZÓW – Wigilia Paschalna z kościoła św. Krzyża w Rzeszowie.

godz. 20.00 – Radio VIA – Wigilia Paschalna z katedry rzeszowskiej (oraz na facebook.com/KatedraRzeszow/).

godz. 20.25 – TVP1 – Orędzie Wielkanocne abp Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego KEP.

 

WIELKA NIEDZIELA

Słowa klucze: Pusty grób, Alleluja, Zmartwychwstanie, śniadanie wielkanocne.

Na stole: Pismo Święte, świeca, baranek, pisanki.

Sacrum i profanum: Choć mamy zwyczaj spać w niedzielę nieco dłużej zaplanujmy pobudkę o godz. 7.30 i zbierzmy się na wspólne śniadanie o godz. 8.30. Można obudzić rodzinę pieśnią wielkanocną „Zwycięzca śmierci” albo wykorzystać „Halleujah” z oratorium „Mesjasz” Georga Friedricha Händla – stawia na nogi nawet największych śpiochów. Gdy już wszystko będzie na stole zaśpiewajmy wspólnie jedną ze znanych pieśni wielkanocnych, np. „Nie zna śmierci Pan żywota” i rozpocznijmy obrzędem błogosławieństwa pokarmów (Obrzęd błogosławieństwa pokarmów PDF). Zaplanujmy obejrzenie transmisji Mszy św. np. Wielki Tydzień zakończy się wieczorem po zachodzie słońca, czyli ok. godz. 19.00.

Bóg i słowo: Ewangelia z Mszy św. (J 20, 1-9). Fragment: „Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych”.

Telewizja, radio i internet:

godz. 6.00 – TVP RZESZÓW – Msza św. rezurekcyjna z bazyliki ojców bernardynów w Rzeszowie.

godz. 9.00 – Radio VIA – Msza św. z katedry rzeszowskiej (oraz na facebook.com/KatedraRzeszow/).

godz. 8.00 – Radio RZESZÓW – Msza św. z kościoła św. Krzyża w Rzeszowie.

godz. 10.00 – TVP 1 – Msza św. z Watykanu wraz z papieskim błogosławieństwem „Urbi et Orbi”.

godz. 10.30 – facebook.com/KatedraRzeszow/ – Msza św. z katedry rzeszowskiej.

godz. 12.00 – Radio VIA – Msza św. z bazyliki ojców bernardynów w Rzeszowie.

ks. Tomasz Nowak

Dzisiaj jest

niedziela,
27 września 2020

(271. dzień roku)

Zegar

Święta

Niedziela, XXVI Tydzień zwykły
Rok A, II
Dwudziesta Szósta Niedziela zwykła

Sonda

Co sądzisz o naszej stronie internetowej?

Bardzo dobra

Dobra

Mogła by być lepsza

Dobrze, że przynajmniej jest taka


Licznik

Liczba wyświetleń:
2199072